Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Spanarna: Märkliga argument när Staffan Danielsson (c) pratar om miljökrav

Publicerad: 4 juli 2012, 17:14

Respect-teamet levererar sina spaningar och sina flippar och floppar för osndagen i Almedalen


Microsoft
På Microsofts seminarium presenterades tre olika projekt där IT-lösningar används för att bidra till en bättre integration, Södertälje, Stockholm och Västra Götaland. Projektet i Stockholm kopplar samman lärarstudenter med ensamkommande flykting-ungdomar. Två gånger i veckan coachar studenterna, bland annat över Skype, ungdomarna för att förbättra svenskakunskaperna. Resultaten har varit mycket givande för båda parter, studenterna får praktik och de unga en förbättrad svenska och kunskap om Sverige.

Projektet från Länsstyrelsen i Västra Götaland är en informationsportal på Internet som erbjuder allt ifrån myndighetsinformation till information om orter där de nyanlända kan lära sig om sin nya bostadsort och även söka arbete via arbetsförmedlingen. Det som är riktigt spännande är att projektet arbetat i nära samarbete med näringslivet och företag erbjuds här möjligheten att presenter sig som möjliga arbetsgivare. Portalen finns hittills på sju språk, samtliga använder lätt språkbruk, och har fått uppmärksamhet internationellt. Socialt hållbart!

Cementa
Cementas seminarium handlade om företagets satsningar på att få sin tillverkning mer miljövänlig och uppnå sin nollvision vad gäller koldioxidutsläpp som de satt till år 2030. Idag står bränsleförbrukningen för 40% av utsläppen, den kemiska processen för 50% av utsläppen och el och transporter för 10% av utsläppen. På bränslesidan har man gjort och planerar att göra stora insatser för att utesluta samtliga fossila bränslen, och här kommer utsläppen sannolikt att kunna minskas mycket. Däremot ser det svårare ut med tillverkningsprocessen, som ju står för hälften av utsläppen. Denna kommer i stort sett inte att kunna påverkas alls. Och för att nå nollvisionen kalkylerar man med att CCS, Carbon Capture and Storage, ska vara lösningen. Problemet är ju bara att ingen ju vet om CCS någonsin kommer att kunna fungera.

CSR Sweden
Finansmarknadsminister Peter Norman inledde på ett inspirerande vis genom att beskriva hur regeringen nu tar nästa steg i sin styrning av de statliga företagen mot en hållbar utveckling. Han poängterade dels att frågorna är strategiskt viktiga och långsiktiga, och dels att de definitivt är värdeskapande för bolagens utveckling. Han gav också flera bra exempel på detta. Diskussionen med representanter från en rad bolag kom att handla om vems ansvar det är att driva strategiska hållbarhetsfrågor: ägare, styrelse, eller ledning. De flesta var överens att det är ett ägaransvar som exekveras genom valet av styrelse och direktiv till denna. Däremot skiljde sig uppfattningarna kring i vilken utsträckning detta sker i praktiken i bolagen. Det finns undersökningar som visar att bolagsstyrelser ofta brister i sitt strategiska ansvar, i synnerhet när ägarbilden är oklar. Kompetensen kring hållbarhetsfrågor i styrelserna, hävdades det också, är låg.

Slutsatsen är tydlig: Ägare och valberedningar behöver arbeta hårdare på att tillsätta styrelser med strategisk kompetens inom hållbarhetsfrågor.

National Geographic Society

Många känner nog till den ansedda tidskriften National Geographic men få känner till att National Geographic är en stiftelse som bildades 1888 och världens största fältforskningsorganisation. Man hjälper forskare med finansiering för fältforskning och naturvård och projekten kommuniceras sedan i tidningarna, TV-kanalerna, on-line, samt via utbildningar. Nu har man bestämt att man ska expandera utanför USA och det första kontoret kommer glädjande nog att hamna i Sverige med ansvar för Nordeuropa. Man eftersträvar fler än 250 stipendiater under en 3-års period. 51 stipendiater med sina fältforskningsprojekt har redan hunnit beviljats.

Den fältforskning som National Geographic stöttar har stor praktiskt och opinionsmässig betydelse för att vi ska kunna följa och se konsekvenserna av bl a människans historia, roll och påverkan på planeten när det gäller alltifrån biologisk mångfald till klimatfrågor.

National Geographic arbetar även med forskning kring kultur, utdöende språk och med tekniska innovationer med relevans för naturen.

Miljöstyrningsrådet
Offentliga upphandlingar hamnar alltmer i fokus som verktyg för hållbar utveckling. Det är naturligt. Volymerna är stora och direktiven från EU är tydliga: miljökrav och sociala krav skall öka. Anders Wijkman från upphandlingsutredningen mötte politiker från Centern, Socialdemokraterna och Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen. Trots den övergripande tydliga riktningen, så pekade Wijkman på att det fortsatt är väldigt krångligt att tolka praxis. Konflikten mellan lägsta pris och långtgående miljökrav är inte avgjord. Det går att sätta höga krav, men det finns också gråzoner. Dessa gråzoner hämmar utvecklingen kraftigt, så låt oss innerligt hoppas att utredningen kan bringa mer klarhet framöver.

Centerns debattör Staffan Danielsson hade märkliga argument när han utan grund och referenser hävdade att djurskydd är helt överordnat miljökrav, som ekologisk odling, eftersom det Svenska jordbruket är så bra som det är. Är det verkligen Centerns linje att ekologisk odling som verktyg för hållbar utveckling är överflödigt?

Vänsterpartiets partiledartal
Partiledaren Jonas Sjöstedt lade i sitt tal stor vikt vid välfärdstjänster i synnerhet inom vården. Problematik runt privata alternativ betonades och att vänsterpartiet är emot privata vinster inom välfärdssektorn. Bättre lön efterlystes inom vården liksom rätt till heltid. På klimatsidan vill man få till stånd ett klimatprogram för gröna investeringar samt bygga bort bostadsbrist med energieffektivisering hus. Vidare vill vänsterpartiet titulera sig som det nya landsbygdspartiet och Sjöstedt uppmanade alla att stödja Ship to Gaza. Talet kändes som ett mycket traditionellt vänsterpartital men de gröna aspekterna var mycket glädjande.

Av Respects Almedalsteam Rebecca Krus och Niclas Ihrén

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.