Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag13.06.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

”Sprid Sveriges mål om förnybar el till hela EU!”

Publicerad: 19 april 2017, 06:10

DEBATT EU har en uttalad ambition att vara världsledande på förnybar energi, men positionen är inte given och ambitionerna behöver höjas. Sveriges höga mål kan spridas till fler länder, skriver Jakop Dalunde och Lise Nordin (MP).


Vi lever i ett tidevarv med krafter som vill stänga gränser och hålla fast vid gamla lösningar. Med Donald Trump som amerikansk president hotas omställningen. Därför behövs kraftsamlingar för klimatledarskap. Miljöpartiet i regeringen arbetar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Sverige för också en politik för att nå 100 procent förnybar elproduktion som fem partier – en bred parlamentarisk majoritet – enats om i energiöverenskommelsen förra året.

När verktygen i EU:s energipolitik nu utformas i det så kallade Vinterpaketet måste fokus vara på att även hela EU ska vara en föregångare. Det finns analyser av hur unionen kan nå ett helt förnybart energisystem. En förutsättning är samverkan mellan länderna där de olika regionernas förutsättningar nyttjas för ett mer robust och kostnadseffektivt energisystem. Med elkablar mellan länderna kan förnybar el flyttas över gränserna, i stället för att varje land bygger en egen överkapacitet.

EU har en uttalad ambition att vara världsledande på förnybart men denna position är inte given och ambitionerna behöver höjas. Nyligen kom siffrorna för medlemsländernas andel förnybar energi och Sverige ligger högst med 54 procent förnybar energi. Det ska jämföras med EU:s mål om 27 procent förnybar energi år 2030.

Det föreslagna EU-målet för energieffektivisering är 30 procent 2030. EU:s handel med utsläppsrätter styr långt ifrån tillräckligt för att klara målen i Parisavtalet. Nyligen sänkte en högerallians i EU-parlamentet ambitionerna att skärpa utsläppshandeln. När denna urholkas som klimatverktyg krävs en ökad ambition i energipolitiken.

Sverige behöver, ännu mer än tidigare, bli den röst som driver på för högre klimat- och energiambitioner. Det finns en tendens i den svenska EU-debatten att fastna i vilka detaljer Sverige vill slippa styras av. Sverige måste vara en röst för att få länder som Polen att skärpa sitt klimatarbete och ersätta kolkraft med förnybar energi. I och med att Storbritanniens röst som allierad i klimat- och miljöfrågor försvagas måste Sverige växla upp. I det pågående arbetet med Vinterpaketet finns många möjligheter för höjda ambitioner:

Höj målet om sammanlänkning av elnätet. Dagens mål om 15 procent till 2030 är för lågt. Målet ska inte bara lyfta de länder som ligger lägst, utan också uppmana de länder som nått långt att nå längre. Det behövs även uppföljning av att elkablarna verkligen används och inte blockeras av nationella särintressen.

Säkerställ att uppsatta mål nås. Att de uppsatta målen till 2030 om förnybar energi och energieffektivisering uppnås behöver säkerställas i den så kallade Governance-lagstiftningen. I dag saknas tydlig styrning av vilka åtgärder medlemsländerna behöver göra för att nå målen.

Skärp kraven på finansiering när gamla anläggningar avvecklas. För att säkerställa att gamla anläggningar betalar för sin avveckling och återställande behöver direktiven stärkas rörande krav på ekonomiska säkerheter.

Använd EPS för att begränsa utsläpp. Emissions Performance Standard (EPS) på 550 gram koldioxid per kilowattimme är en viktig del i förslaget och behöver försvaras. EPS innebär en gräns för hur mycket utsläpp en anläggning får orsaka per kilowattimme. Gränsen som EU-kommissionen föreslår hindrar bland annat Polens kapacitetsmarknad baserad på kol.

Se till att EU-regler inte hindrar klimatåtgärder. EU:s statsstödsregler bör ses över för att de inte ska begränsa medlemsländernas möjligheter till höga ambitioner för förnybar energi och klimatåtgärder. Regelboken i artikel 4 i direktivet har krympts till ett fåtal punkter som inte ger den styrning som behövs.

Energipolitik är något som historiskt är starkt länkat till nationalstaterna där energifrågorna varit en av hörnstenarna i länders säkerhetspolitik. Hot och konkurrens har historiskt ofta kommit från grannländer, men vi ser en annan verklighetsbild i dag. Hotet mot EU kommer nu snarare från Ryssland än från grannländer inom EU. Klimathotet stannar inte heller vid landsgränserna, utan är alla länders ansvar. Det är det fossila och dåtiden som tjänar på en mer isolationistisk politik. I det pågående arbetet med EU:s energipolitik är det viktigt att Sverige och EU står för ledarskap och samverkan för en hållbar framtid.

Jakop Dalunde (MP), europaparlamentariker och ledamot energiutskottet
Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.