lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ställ hållbarhetskrav på pensioner och kapitalförvaltning

Publicerad: 25 april 2018, 06:49

Regeringens klimatsatsningar är en droppe i havet mot vad de statliga bolagens egna investeringar och pensionsupphandlingar skulle kunna leverera, skriver Staffan Hansén och Åsa Wallenberg.

Foto: Pixabay/SPP

DEBATT KAPITAL Regeringen missar kapitalet i sina klimatsatsningar. För att ställa om även kapitalet åt rätt riktning krävs förändring inom två avgörande instanser: regeringens egen Upphandlingsmyndighet och tjänstepensionernas valcentraler, skriver Staffan Hansén, vd SPP, och Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.


Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


Den rödgröna regeringen har aviserat 500 miljoner kronor i klimatsatsningar på bland annat biogas och solceller i vårbudgeten. Satsningarna är välkomna, men en droppe i havet mot vad de statliga bolagens egna investeringar och pensionsupphandlingar skulle kunna leverera om regeringen började ställa de hållbarhetskrav de talar sig varma för.

Sedan årsskiftet har Sverige en unik klimatlagstiftning som vi och många andra hållbara företag välkomnat. Men om svensk industri, transportsektor, energiproduktion, alla bostäder och jordbruk ska minska sina utsläpp med 63 procent till år 2030 – vilket är regeringens mål och i linje med de globala målen – tycks klimatsatsningarna ha en stor blind fläck: kapitalet. Hållbarhetskraven regeringen ställer på pensioner och kapitalförvaltning är lågt ställda eller inte ställda alls.

Finansmarknadsminister Per Bolund har nyligen lagt fram en lagrådsremiss om hur premiepensionssystemet ska bli mer hållbart och omfattas av vissa hållbarhetskrav. Detta är ett steg i rätt riktning. Avsättningarna till premiepensionssystemet utgör dock en i sammanhanget marginell del av det totala pensionskapitalet.

Kollektiva tjänstepensionsupphandlingar omfattar ett kapital på dryga 2 000 miljarder kronor, av vilka majoriteten upphandlats helt utan hållbarhetskrav. När SPP 2016 tillfrågade 35 av totalt 48 statliga bolag visade det sig att majoriteten förlitade sig till att hållbarhetskrav ställs i den kollektivavtalade tjänstepensionslösningen, men så är ännu inte fallet. Från valcentralernas håll är hållbarhetskrav inte styrande.

Ofta investeras dessutom kapitalet i en riktning som går rakt emot de globala utvecklingsmålen som världens ledare och näringsliv enats om. För en regering som säger sig arbeta för “ett hållbart Sverige” är detta oacceptabelt.

Förutom möjligheten att inta en ledande roll i skiftet mot ett mer hållbart samhälle är det helt enkelt en smartare affär att investera hållbart. Det är SPP och många andra aktörer eniga om. Bland annat visar rapporter från Pensionsmyndigheten att hållbarhetsmärkta fonder presterat bättre än övriga.

För att ställa om även kapitalet åt rätt riktning krävs förändring inom två avgörande instanser: regeringens egen Upphandlingsmyndighet och tjänstepensionernas valcentraler.

Regeringen har sagt att Upphandlingsmyndigheten ska ”gå i främsta ledet för verklig samhällsförändring”, men vägledning för den som vill upphandla hållbar kapital- och pensionsförvaltning saknas idag helt. Regeringen bör därför ta chansen, agera på sin övertygelse och leva som de lär genom att införa tydliga riktlinjer även för kapitalet.

Vidare bör tjänstepensionernas valcentraler omfattas av krav om att ha med hållbarhetskriterier i sina upphandlingar. Både riktlinjerna för Upphandlingsmyndigheten och kraven gentemot valcentralerna borde innefatta de globala hållbarhetsmålen. De skulle utgöra ett rimligt ramverk som pensionsbolagen tydligt ska kunna visa att deras analys svarar mot.

Staffan Hansén, vd SPP, och Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev