Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Starkt klimatmål sporrar svenska företag”

Publicerad: 25 februari 2016, 13:05

Nina Ekelund/2050

Foto: Caroline Tönnies

DEBATT Det är viktigt att komma ihåg att kritiken från Svenskt Näringsliv bara återspeglar ett av flera perspektiv från svenska företag, skriver Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet.


Nina Ekelund/2050

Dagens Industri skrev i går om den kritik som Svenskt Näringsliv, LO och LRF lagt fram mot klimatmålen. Det är viktigt att poängtera att dess aktörer bara återspeglar ett av flera perspektiv från svenska företag. Jag representerar ett företagsnätverk som visar att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet – inte tvärtom.

Egentligen ser jag att Svenskt Näringsliv med flera uttrycker en sak – en stor oro över det ambitiösa målet, det vill säga att minska klimatpåverkan med 85 procent till år 2045. De vill se ett svagare mål som baseras på vad vi klarar i dag och menar att det kommer vara svårt att klara målet om 30 år. Det kan vara värt att notera att det i betänkandet står att vi klarar målet -85 procent med befintlig teknik och teknik under utveckling, så med deras förslagna mål, -70 procent, använder vi inte ens den teknik som utvecklas i dag.

Hagainitiativet vill se ett mål som triggar och skapar innovation. John F. Kennedy visste inte hur man skulle lyckas att sätta en man på månen. Men ändå bestämde han sig för att göra det. Vad ledde det till? Det skapade en väldig innovationskraft och stärkte USA:s konkurrenskraft.

Vi ser att ett ambitiöst mål kan trigga innovation och det ger en tydlig signal till näringslivet att klimatfrågan är prioriterad. Ett ambitiöst mål kommer driva innovation av klimatsmart och fossilfri teknik. Alla sektorer kan inte springa lika fort. Men utan mål – ingen tävling.

Företagen inom Hagainitiativet representerar delar av det svenska näringslivet och är väl medvetna om att det finns branscher och företag som kommer att ha svårare än andra att nå ett ambitiöst mål. Företagen menar att särskild hänsyn därför kan behöva tas i dessa fall. Ingen vill se klimat- eller resurseffektiva svenska verksamheter konkurreras ut av sämre alternativ – då har vi inte åstadkommit någon nytta alls. Långsiktiga mål och effektiva styrmedel efterfrågas av många företag som vill skala upp sitt klimatarbete. En oförmåga att anpassa sin verksamhet till den tidsram som klimatmålet kräver innebär stora affärsrisker.

Hagaföretagen har föreslagit ett mer ambitiöst mål (om nationella utsläpp nära noll 2030) för att stimulera aktörer till utsläppsminskningar i närtid. Vår erfarenhet är att ett långsiktigt och klokt klimatarbete stärker varumärket, attraherar nya kunder och skapar jobbtillfällen.

Precis som Svenskt Näringsliv med flera skriver så kan man revidera målet i framtiden. I stället för att ta ut förlusten i förskott, kan vi väl ta ut vinsten i förskott? Det handlar om två saker; dels vad som är tekniskt möjligt i framtiden, men också om huruvida Parisavtalets intentioner att inte överskrida 1,5 grad leder till en mer rättvis konkurrenssituation i framtiden. Att redan nu säga att övriga länder inte följer intentionerna är ingen god strategi. Det kan innebära att vi faktiskt sänker svensk konkurrenskraft i framtiden. Låt oss vara ett föredöme som visar vägen för hur klimatmålen i stället sporrar industrin och växlar upp Sverige i världen.

Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev