Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Stenhårt biomål för Sverige spikat

Publicerad: 19 november 2008, 10:34

Snart klubbas ett EU-direktiv som sätter press på Sverige. Energikonsumtionen från förnybara källor ska upp – ordentligt.


2009 kommer ett bindande EU-direktiv som får stora konsekvenser. Direktivet innebär att 49 procent av energikonsumtionen ska komma från förnybara källor år 2020. I dag är andelen 8,5 procent. Dessutom ska andelen biodrivmedel i transportsektorn vara 10 procent. Ett beslut i EU-kommissionen väntas under nästa år.

Det EU-övergripande målet för direktivet är att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent och att öka den förnybara energins andel av konsumtionen till 20 procent fram till 2020. Målen för de olika länderna har satts med bland annat hänsyn till förutsättningarna.

– Det finns ju länder som uppenbarligen drar ett tyngre lass. Storbritannien har till exempel inte våra naturliga förutsättningar och har fått en större procentsiffra vad gäller ökningen, säger Sven-Olov Ericson vid näringsdepartementet.

Vad ökningen egentligen innebär är svårt att säga exakt, menar Energimyndigheten. En effektivisering av den totala förbrukningen gör en ökning av målet på 49 procent mindre i absoluta tal. Men att det rör sig om en hel del är klart.

– Det innebär en ökad användning eller tillförsel av omkring 40 TWh förnybar energi, säger Anna Lundborg på Energimyndigheten.

För att få tillgodoräknas som förnybar källa kan dessutom kraven bli höga. För närvarande finns ett antal kriterier i direktivet som gäller hela kedjan från odling till färdig produkt. För närvarande gäller de dock bara biobränsle som står för en liten del av förbrukningen i landet.

– I dag är det fjärrvärmeverk, kraftnäringen och skogsnäringen som använder den största delen biomassa, säger Anna Lundborg.

Skulle kriterierna gälla all biomassa kan det däremot slå hårt mot skogsbruket i EU. Sverige väntas dock ligga bra till med nuvarande skrivningar.

– Skogsbruket klarar sig tack vare en en skrivning gällande om man kan klara det här med till exempel bibehållen biodiversitet och där har vi mycket forskning till stöd, säger Anna Lundborg.

Åkerbränslen är en hetare potatis. Markernas beskaffenhet, hur jorden brukas, mängden koldioxid och eventuell bildning av lustgas gör beräkningssituatinen knivig.

– Vi har inte siffror på det och det är fruktansvärt svårt att mäta korrekt, det krävs kontinuerliga mätningar, säger Anna Lundborg.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev