söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Stockholms läns landsting sviker sitt ansvar som miljöbästa landsting”

Publicerad: 2 februari 2016, 06:34

DEBATT Trots stora utmaningar har inga medel sökts från Klimatklivet, regeringens satsning på lokala och regionala klimatinvesteringar, skriver Tomas Eriksson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting.


År 2013 utsågs Stockholms läns landsting till Sveriges miljöbästa landsting av tidningen Miljöaktuellt. Motivet bakom utnämnandet var bland annat det ambitiösa miljöprogrammet Miljöutmaning 2016, som handlar om att exempelvis öka andelen förnyelsebar el och bränslen till landstingets fastigheter och fordon.

För Miljöpartiet är utnämningen lika mycket ett förpliktigande för ett framtida engagemang som det är ett kvitto på ett bra genomfört arbete. Det är därför med stor förvåning vi nu kan konstatera att Stockholms läns landsting valt att inte söka några bidrag från Klimatklivet, varken för den egna organisation eller för sin roll som regionplanerare.

Klimatklivet är regeringens nya satsning för lokala och regionala klimatinvesteringar och kan sökas av kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor och ytterligare 600 miljoner kronor kommer att delas ut för klimatinvesteringar under 2016, 2017 och 2018.

Trots den tidigare utnämningen som miljöbästa landsting så saknar landstinget inte utmaningar. I den senaste jämförelsen från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, så var Stockholms läns landsting exempelvis sämst i klassen när det gäller energiförbrukningen i fastigheter. Och trots att beslut funnits sedan länge har inte några större investeringar i egen elproduktion genomförts. Med tanke på att i princip samtliga sjukhus står inför behov av renovering och/eller tillbyggnad så vore extra stöd från Klimatklivet välkommet.

Lyfter vi blicken och tittar på hela Stockholms län där landstinget har ett särskilt ansvar som regionplanerare så finns också mycket att göra. I dag ser vi till exempel hur utvecklingen inom flera viktiga områden går åt fel håll. Utsläppen från varutransporter ökar och kollektivtrafikens andel av resandet i länet ligger still.

Miljöpartiet vill satsa mer på kollektivtrafik och har även föreslagit att landstinget skulle ta ett initiativ till en samordnad utbyggnad av laddstolpar för elfordon i hela regionen genom att samla regionens kommuner i en gemensam ansökan. Ett förslag som ännu lämnats utan gehör från det moderatledda minoritetsstyret. Många av de projekt som fick finansiering i de två första omgångarna av utdelande av medel från Klimatklivet gick just till utbyggd infrastruktur för laddstolpar och till förnyelsebar energi.

Tyvärr ser vi från Miljöpartiet en stor risk för att Stockholms läns landstings engagemang i hållbarhetsfrågor sviker. I arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram så diskuteras nu öppet om att avskaffa policyn om ambitiös miljöklassning vid om- och nybyggnation av fastigheter. Dessutom har ett lovande första utkast av mål för det nya miljöprogrammet dragits tillbaka, styrgruppen för framtagande av det nya miljöprogrammet har avvecklas och arbetet har tagits över av Landstingsdirektörens styrgrupp då de såg ett behov av “fördjupade ekonomiska analyser” av miljöprogrammet.

Från Miljöpartiet kommer vi fortsätta driva på för att Stockholms läns landsting ska vara en pådrivande, ledande aktör bland de offentliga institutionerna i omställningsarbetet för ett hållbart samhälle. Sverige var ett av de länder som var mest drivande i framtagandet av ett nytt globalt klimatavtal i Paris. Vi hoppas att det moderatledda minoritetsstyret inser behovet av att alla offentliga aktörer inklusive Stockholms läns landsting nu kraftsamlar för att visa att vi i Sverige är beredda att genomföra det vi måste för att minska koldioxidutsläppen och bromsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och förbereda oss för de oundvikliga konsekvenser av klimatförändringen som kommer.

Tomas Eriksson (MP), gruppledare, Stockholms läns landsting

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev