onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Stockholms läns landstings miljöengagemang är lika stort nu som förut”

Publicerad: 23 februari 2016, 06:45

Gustav Hemming (C), regionplane-, miljö- och skärgårdslandstingsråd

DEBATT/REPLIK Vi fortsätter satsa på en hållbar Stockholmsregion med bland annat fler solceller på sjukhustaken, antibiotikafria patientmåltider och högre andel fossilfria bränslen i kollektivtrafiken, skriver Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landsting.


Gustav Hemming (C), regionplane-, miljö- och skärgårdslandstingsråd

År 2013 utsågs Stockholms läns landsting till Sveriges miljöbästa landsting av tidningen Miljöaktuellt. Det är en hedrande utmärkelse och Tomas Eriksson (MP) har rätt att det också förpliktigar (Miljöaktuellt, 2 februari). Det är en utmärkelse som motiverar oss att fortsätta göra vårt allra bästa för att fortsätta vara miljöbäst.

Eriksson beskriver i sitt debattinlägg sin oro för Stockholms läns landstings miljöengagemang, bland annat baserat på att vi inte har sökt några medel från det av den socialdemokratiskt ledda regeringen initierade Klimatklivet. Jag kan försäkra honom om att han inte har något att oroa sig över. Vårt miljöengagemang är lika stort nu som förut. I skrivande stund håller vi på att slutredovisa vårt nuvarande miljöprogram, som visar på många positiva resultat i landstingets miljöarbete.

Tomas Eriksson kritiserar bristen på initiativ i landstingets energiarbete. Det är märkligt att han förefaller ha missat att landstinget gör Sveriges hittills största satsning på solkraftsutbyggnad med 20 000 kvadratmeter solceller på sjukhustak. En satsning som för övrigt regeringen riskerar att kraftigt fördyra genom sin skattechock på förnybar energiproduktion. Han verkar inte heller ha informerat sig om de världsledande miljökraven på Nya Karolinska Sjukhuset som inte bara blir mycket energieffektivt utan som också kommer ha en helt förnyelsebar energiförsörjning, till stor del genererad genom fjärrvärme.

Påståendet att landstinget ”öppet” skulle diskutera att ta bort miljö- och energikraven på nybyggnation bygger på hans egen hörsägen och har avvisats av landstingets tjänstemän. Det är åtminstone ingenting som diskuterats på politisk ledningsnivå.

Klimatklivet är regeringens riktade statsbidrag för klimatarbete och landstinget arbetar med att förbereda ansökningarna inför kommande omgång. Rent generellt kan man förstås kritisera regeringens övertro på riktade statsbidrag, eftersom det har en risk att öka detaljstyrning hos kommuner och landsting. Däremot så håller jag med om att klimatklivets syfte är bra, även om dess goda syfte inte kan uppväga regeringens skattehöjningar på förnybar energi och dess brist på initiativ för en fossilfri fordonsflotta.

Samtidigt tar vi fram ett nytt miljöprogram som ska gälla fram till 2021. Det nya miljöprogrammet kommer att sätta tuffa mål för energianvändning och klimatpåverkan, inte bara när det gäller driften av våra sjukhus och kollektivtrafik, utan även när det gäller byggandet av desamma. Vi sätter även upp tuffa mål för att maten som äts på sjukhus och vårdinrättningar ska vara fullt ut hållbar.

Centerpartiet och alliansen i Stockholms läns landsting kommer fortsätta satsa på en grön och hållbar Stockholmsregion med bland annat fler solceller på sjukhustaken, antibiotikafria patientmåltider och högre andel fossilfria bränslen i kollektivtrafiken – något som vi gör även utan stöd från regeringen. Så Tomas Eriksson kan vara lugn – Stockholm läns landsting kommer även fortsatt vara en ledande aktör i klimat- och omställningsarbetet.

Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landsting

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev