tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Stor skillnad i pris och nytta med olika metoder för kolinlagring

Publicerad: 17 mars 2022, 10:23

Att förlänga trädens tid i skogen är en av de dyrare metoderna för att öka kolinlagringen, enligt SLU.

Foto: Getty Images

Nyttan med olika metoder för att öka kolinlagringen i skogen varierar, mest kostnadseffektiv är metoden där resultaten dröjer.

Ämnen i artikeln:

Skog

Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


Det mest kostnadseffektiva sättet att öka skogen kolinlagring är att plantera träd på nedlagd jordbruksmark. Samtidigt är det en åtgärd där det tar lång tid innan beskogning når full effekt som kolsänka. Den slutsatsen kommer Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, fram till i den utvärdering av olika metoder för kolinlagring som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. Kostnaden för ökade kolsänkor med denna åtgärd är under 100 kronor per ton koldioxidekvivalenter, jämfört med 200 kronor för åtgärder som kvävegödsling av skogsmark, energiskogsodling och permanent skydd av skog. Kostnaden för att låta träden stå kvar 5–20 år, så kallad förlängd omloppstid, uppskattas till 320–450 kronor per ton koldioxidekvivalenter.

Åtgärderna kvävegödsling av skogsmark, energiskogsodling och permanent skydd innebär samtidigt en ökning av kolsänkan i en snabbare takt än vad som uppnås med beskogning. Liksom permanent skydd av skog kan en förlängning av omloppstiden medföra en omedelbar ökning av kolsänkan i skogen. Ökningen av kolsänkan till följd av förlängd omloppstid är dock kortvarig. SLU lyfter även fram att för åtgärden permanent skydd tillkommer förutom klimatnytta även samhällsnytta i form av bevarande av biologisk mångfald och rekreationsvärden.

Läs rapporten om ökad kolinlagring i skogen 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev