söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Stora förväntningar inför årets hållbarhetsrapporter

Publicerad: 3 maj 2019, 10:46

DEBATT. Inför 2019 års hållbarhetsrapportering önskar sig konsulterna på Aspekta se en ökad tydlighet och framför allt en större tillgänglighet av hållbarhetsinformationen.


Under 2018 gjorde Aspekta en kartläggning över hållbarhetsrapporter från landets 220 största börsbolag. I kartläggningen studerades bland annat hur många som faktiskt valt att integrera FN:s 17 globala utvecklingsmål i sin hållbarhetsstrategi. Inför publiceringen av 2019-års omgång av hållbarhetsrapporter listar Aspekta sina förhoppningar och förväntningar på innehåller i årets skörd av hållbarhetsrapporter.

Fjolårets kartläggning visade att det var överraskande få som faktiskt följde FN-målen, medan de som valde att integrera dem sällan motiverade varför ett mål valts över ett annat. Tydlig kommunikation är en nyckel för att det egna bolaget ska kunna dra nytta av sitt hållbarhetsarbete och generellt hoppas vi på att få se en ökad tydlighet och framför allt en större tillgänglighet av hållbarhetsinformationen. Resultatet från kartläggningen kommer utgöra en viktig referenspunkt när vi inleder vår studie av årets rapporter. Nedan listas några punkter som vi hoppas få se mer av i årets rapportskörd.

Fler ställer sig bakom FN:s utvecklingsmål
I fjol var det 42 procent av bolagen som i sina rapporter visade att man följer målen. När snart en tredjedel av tiden tills 2030 har passerat är det hög tid att fler hoppar på tåget så att ett målmedvetet arbete kan börja.

Motivera mera
Åtta av tio bolag arbetar med färre än tio mål. Det innebär att ett val har gjorts mellan vilka mål som bolaget ska följa. Ändå saknas det generellt en motivering till besluten. Alla kan inte göra allt, men målen berör viktiga frågor och utan en förklaring riskerar bolaget uppfattas som ostrukturerat eller i värsta fall nonchalant.

Enklare väg till hållbarhetsinformationen
Runt fyra av tio bolag hade ett dedikerat avsnitt om hållbarhet på sina hemsidor. För resterande bolag krävdes en tidskrävande insats för att tolka och navigera i informationshierarkin, ett krav som bolagen helt enkelt inte har råd att ställa i en värld präglad av informationsöverskott.

Mer extroverta företag
Ett naturligt perspektiv inom hållbarhet är att identifiera hur bolaget påverkar sin omvärld. Hela 44 procent av bolagen valde emellertid att utgå ifrån hur hållbarhetsfrågorna påverkade den egna lönsamheten, konkurrenskraften eller affärsstrategin. Ett introvert perspektiv som rimmar illa med strävan mot ett hållbart samhälle.

Ökad tydlighet
En hållbarhetsrapport riktar sig idag till många olika intressentgrupper, vilket ställer höga krav på tydligheten i informationen. Generellt handlar det om att fokusera mer på mottagarens perspektiv och att informationen förmedlas på ett förståeligt och förtroendeingivande sätt. Mindre resultaträkning och mer kommunikationsvärde helt enkelt.

I slutändan handlar hållbarhetskommunikation om att kommunicera bolagets ansvarstagande, där ett ansvarsfullt bolag ofta också åtnjuter en hög nivå av förtroende bland sina intressenter. Vi menar därför att en målmedveten, välmotiverad, tillgänglig och framför allt tydlig hållbarhetskommunikation bör betraktas som en fråga om att bygga bolagets förtroendekapital på lång sikt, vilket inte minst kan vara värdefullt vid krisen, produktlanseringen, rekryteringen eller organisationsförändringen.

Linda Molin,
partner och vice VD Aspekta
Martin Lucander,
konsult och hållbarhetsexpert Aspekta

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev