Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Strandnära bebyggelse kan bli oförsäkringsbar

Publicerad: 5 maj 2021, 09:16

Strandnära bebyggelse på Resarö i Waxholms kommun.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Branschorganisationen Svensk Försäkring menar att klimatförändringarnas effekter kommer att påverka strandskyddet och är starkt kritisk i ett remissvar till betänkandet om lättnader i strandskyddet.


Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se


Svensk Försäkring menar att konsekvenserna av en höjd havsnivå inte återspeglas fullt ut i de förslag som läggs fram i betänkandet Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd. 

”Förslagen tycks i stor utsträckning utgå från dagens förhållande och inte ta höjd för väntade klimatförändringar”, skriver Försäkringsbolagens branschorganisation i ett remissvar. 

Svensk Försäkring refererar till modeller som pekar på att havsnivån kan komma att stiga med tre till fem meter på ett par hundra års sikt. Mot den bakgrunden menar Svensk Försäkring att samhället redan nu måste ta hänsyn till denna osäkerhet och påbörja en planering av hur detta ska kunna hanteras, för nyproduktion, befintlig bebyggelse och infrastruktur. 

”När översvämningsskadorna blir återkommande kommer inte längre försäkringar kunna erbjudas. Fastighetsägaren får stå för sina egna kostnader, vilket över tid inte blir ekonomiskt möjligt att hantera. Det är således bara en tidsfråga innan vi börjar se exempel på att det inte går att erbjuda översvämningsskydd för vissa fastigheter”, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring, i en kommentar.

Svensk försäkring menar att den reglering av kustnära bebyggelse och infrastruktur som behövs för framtidens förhållanden inte kommer fram i betänkandet. Det gör inte heller hur hanteringen bör ske med de fastigheter och den infrastruktur som redan i dag ligger på olämplig kustnära mark, menar organisationen.

Läs hela Svensk Försäkrings Yttrande om Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd  

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev