tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Svar om Väsby sjöstad: Vi ska skydda värdefulla delar

Publicerad: 5 mars 2010, 11:34

Upplands Väsby kommuns planchef Fredrik Drotte håller inte med om att planeringen av Väsby sjöstad strider mot den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS.

Ämnen i artikeln:

Politik

Planchefen har reagerat mot artiklarna om att Väsby sjöstad planeras mitt i det som enligt den regionala utvecklingsplanen är en grön värdekärna.

Enligt den regionala utvecklingsplanen (RUFS) bör Stockholms så kallade gröna kilar, bland annat Järvakilen där detta område ligger, bevaras som en grön lunga och ett spridningsområde för växt- och djurliv i hela Stockholmsregionen. Istället bör Storstockholm bebyggas genom förtätning utmed de stora kollektivtrafikstråken.

Men Fredrik Drotte håller ändå inte med om att byggplanerna strider mot RUFS.

”Eftersom den regionala översiktsplanen endast översiktligt behandlar detta område och dessutom gör det ur ett perspektiv där Stockholm är kärnan, är det av största vikt att utreda frågan mer i detalj”, skriver han.

Detta har bland annat gjorts i en studie medfinansierad av landstinget där man prioriterat regionala värden i Järvakilens grönstruktur. I utredningen har man enligt Fredrik Drotte utvecklat en ny metod för prioritering av kilens värden och funktioner. Som resultat har kulturhistoria lyfts fram som en viktig aspekt för just Järvakilen.

Enligt Fredrik Drotte finns ingen motsättning mellan arbetet med en kommunal översiktsplan för Väsby sjöstad och den regionala utvecklingsplanen. Enligt den regionala utvecklingsplanen ska man bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna.

”Det åtagandet kan uppfyllas med god marginal exempelvis genom att den idag smala och otillgängliga väg som finns förbättras, strandområdet tillgängliggörs för friluftslivet (idag är delar inhägnat) samt att de naturvärden som behöver skyddas identifieras”, skriver planchefen.

Enligt Fredrik Drotte har man i arbetet med översiktsplanen redan kommit fram till att en social och ekonomisk hållbarhet kan nås om Väsby sjöstad exploateras. Det som kvarstår är att undersöka om man även kan nå ekologisk hållbarhet.

”Det handlar om att undersöka om det går att åstadkomma tillräcklig kritisk massa för viktig närservice utan att äventyra kilens viktiga regionala värden och funktioner. Denna balansgång är den fördjupade översiktsplanens svåraste fråga”, skriver han.

De förslag som hittills har presenterats har innehållit mellan 400 och 2100 bostäder. Även den del av den gröna värdekärnan som idag är naturreservat kommer att bebyggas, på ett cirka 8 hektar stort område (cirka 80 000 kvadratmeter).

Pernilla Strid

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev