Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag07.07.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Svårtillgänglig olja guld värd för Trelleborg

Publicerad: 5 Maj 2006, 04:30

Gummi och olja är två av de viktigaste råvarorna för Trelleborg. Men nye koncernchefen är inte orolig för att oljan ska ta slut. Tvärtom. Rusningen efter nya olje- och gaskällor ger den svenska världskoncernen kraftigt ökande intäkter. – Ju mer komplicerade projekten blir, desto bättre för oss, säger Peter Nilsson.


Världens tredje största tillverkare av industrigummi – Trelleborg – utsågs under fjolåret till "Årets klimatförbättrare" av Folksam. Revisionsfirman Deloitte belönade årsredovisningen med utmärkelsen "Best practice" för sin årsredovisning och koncernens hållbarhetsredovisning har i flera år ansetts tillhöra de allra bästa.
Men alla stämmer inte in i hyllningskören för koncernen som lever gott på att skydda, täta och dämpa med olika lösningar. Swedwatch slog förra sommaren larm om missförhållanden vid fabriker i Sri Lanka och anklagade Trelleborg för att utnyttja ett antifackligt klimat på öriket i Indiska oceanen.
– Vi har tagit till oss av kritiken och idag tror jag att vi mer uppfattas som en föregångare i regionen, säger Peter Nilsson.

Konflikten på Sri Lanka till trots hade företaget gott rykte vad gäller ansvar för miljö och samhällsfrågor när Peter Nilsson tog över som vd under hösten 2005.
Peter Nilsson fokuserar nu på att öka tydligheten och se till att bolagets värderingar verkligen får genomslag i hela verksamheten.
Just nu är han djupt indragen i arbetet med att dra upp Trelleborgs strategi för de närmaste tre åren.
I det vardagliga arbetet som vd använder Peter Nilsson annars sin tid i stor utsträckning till att möta investerare, banker, aktieägare och medier.
– Min förhoppning är att inte behöva lägga mycket tid på det operationella arbetet eftersom det finns andra personer som ska hantera det dagliga arbetet. Men det är klart att i enheter där utvecklingen inte gått som vi tänkt oss eller där vi står inför större beslut kommer jag närmare den operativa verksamheten.
Men just nu arbetar Peter Nilsson med inläsning och förberedelser för diskussioner med de fem affärsområdescheferna.
– Vi sätter upp planer och mål som är rent kvantitativa och kvalitativa. Vi ökar vårt fokus på talent management så att de personer i koncernen som vi vill satsa speciellt på får uppmärksamhet. I en relativt mogen bransch som vår är det viktigt att se till att attrahera bästa möjliga personal och utveckla ledarskapet.
Med ny vd på plats har det blivit en nystart av strategijobbet.
– När man kommer in som ny vd kan man sätta ett fotavtryck och bestämma vad som är viktigast och detta är en av de saker som ligger nära mig.

Cheferna måste bli duktigare av flera anledningar:
– En aspekt är att vi vill attrahera personal, en annan att vi vill se till att de som finns inom koncernen får tydliga mål och kan utvecklas. Jag vill säkerställa att de som utvecklas väl får nya utmaningar inom koncernen.
– De chefer som inte levererar vad vi har kommit överens om får man också agera på och ska man kunna göra det på ett ärligt och rakt sätt måste man vara tydlig i kommunikationen och berätta vad man förväntar sig.
– Jag går inte ut för att detaljstyra utan det ingår i våra värderingsgrunder att vi litar på våra medarbetare samtidigt som alla ska vara medvetna om vad vi förväntar oss av dem, inte bara i ekonomiska nyckeltal utan också i socialt- och miljöansvarstagande och andra aspekter som ingår i ett decentraliserat ledarskap.
Enligt Peter Nilsson handlar det om att visa att företaget är en innovativ och framåtsträvande koncern.
– Idag vet inte alla vad Trelleborg faktiskt står för så det finns förbättringsmöjligheter. Samtidigt måste vi vara realister och inse att Trelleborg inte är något konsumentföretag och därför inte lika välkänt som de stora konsumentorienterade företagen.

När det gäller chefernas miljöansvar ingår ett krav på att alla verksamheter ska ha miljöledningssystem enligt ISO14000, något som också är uppfyllt för 89 av de 109 enheterna. Bland de som ännu inte är certifierade finns framförallt förvärvade fabriker.
– Vi ska ha ISO14000 i alla tillverkande enheter. Det är inte självklart att miljöarbetet därmed fungerar bra men det skapar en struktur och en uppföljningsbarhet, säger Peter Nilsson.
Med 109 fabriker runt om i världen kan styrningen förstås bli komplex.
– Det är ganska många enheter även för en stor koncern. Många fabriker är förhållandevis små och många är förvärvade enheter som måste "rättas till" och komma in i våra system, säger Peter Nilsson.
Peter Nilsson vet vart han vill komma men det kan ta tid innan alla chefer vet vad de har för ansvar. I slutet av april har bolaget därför en konferens med top management för att tydliggöra vad koncernchefen förväntar sig.

Efter fjolårets kritiska granskning av den fackliga striden i Sri Lanka framstår mänskliga rättigheter i tredje världen som en av Trelleborgs viktigaste frågor.
– Mänskliga rättigheter är ett av de områden där vi känt oro och kommer att vara tydligare. Vi kommer att ta extern hjälp för att se var det eventuellt kan brista och fokuserar på de länder som kan uppfattas som besvärligare, exempelvis Sri Lanka.
– Vi behöver ta reda på hur väl våra enheter uppfyller vår uppförandekod. Inte för att kontrollera och tillrättavisa utan för att få synpunkter på hur vi kan förbättra. Det är viktigt att visa att vi menar allvar. Om man ska vara ekonomiskt krass behöver man inte göra det på så många ställen förrän alla förstår att vi tar det på allvar och då blir det generellt en högre uppmärksamhet internt, säger Peter Nilsson.
Att sätta upp mål och mäta resultatet är svårare när det gäller "mjuka" frågor som mänskliga rättigheter än för miljöfrågor som avfall och utsläpp, där Trelleborg kontinuerligt får in siffror och enkelt kan sätta nya mål för varje år som går. Men även när det gäller dessa miljömål vill Peter Nilsson ha en skärpning.
– Tidigare har det varit mer övergripande måltal och genom det har vi skapat en positiv utveckling. Nu vill vi gå ett steg längre ned och sätta individuella mål för bland annat avfall, energi, kemikalier och arbetsmiljö. Målen kommer att variera beroende på vilken produktion man har. Genom ISO 14001 har varje enhet redan egna miljömål.

Att få gehör för miljöarbetet upplever Peter Nilsson inte som något problem. Genom att effektivisera fabrikerna får bolaget nästan automatiskt en bättre miljöhantering, konstaterar han.
– När de ekonomiska och miljömässiga målen inte divergerar blir det enkelt att kommunicera.
I viss mån kommer chefernas ersättning att kopplas till miljöarbetet.
– Det ingår givetvis som en del i utvärderingen av cheferna, säger Peter Nilsson.
Som högste chef för ett företag som använder mycket kemikalier säger sig Peter Nilson vilja ligga före lagkraven på kemikalieområdet och redan idag försöka uppfylla det som kommer att bli lag om 5–10 år. Men EU:s nya kemikalielag Reach, som syftar till att rensa ut giftiga ämnen, är han ändå inte nöjd med.
– Reach är ett bra initiativ på lång sikt men det förbättrar definitivt inte Europas konkurrenskraft och om man vill motverka utflyttningen till lågkostnadsländer är detta en rörelse i fel riktning.
– Vi driver en global verksamhet men Reach har europeiskt fokus och det är en konkurrensnackdel för oss. Vi flyttar kemikalier över gränser och mellan värdsdelar. För mig är det rätt underligt att färdiga produkter som importeras från länder utanför Europa inte får några Reachkrav på sig.
Samtidigt vill Peter Nilsson tona ned effekterna av Reach. Införandetiden är lång och hittills har Reach inte haft så stor betydelse. De åtgärder som krävs kommer framförallt Trelleborgs leverantörer att svara för, även om Trelleborg självt måste bygga upp resurser för uppföljning.
– Säkert har vi några leverantörer som måste bytas ut på grund av att de inte klarar av Reach, säger Peter Nilsson.
Hittills har Trelleborg inte fattat något beslut om att flytta tillverkning utanför Europa på grund av Reach.
– Nej, vi har inte några sådana beslut och jag har svårt att se att Reach kommer att vara ett enskilt argument för att flytta tillverkning.

Med en global verksamhet har Trelleborg dock stor flexibilitet när det gäller beslut om var olika produkter ska tillverkas. Och fabrikerna utanför EU kommer inte automatiskt att anpassa sig till Reachkraven.
– Det är klart att vi får ta tillvara och anpassa oss till vad de lokala förutsättningarna erbjuder, men Reach har absolut inte den digniteten att vi flyttar verksamhet.
Vad Trelleborg gör på miljöområdet är av stor betydelse. Koncernen är världens tredje största tillverkare av industrigummi, ett segment som är liktydigt med gummi exklusive däck. Före Trelleborg ligger bara Continental (som tog ledningen tack vare ett stor t förvärv under fjolåret) och Hutchinson (som bara är marginellt större än Trelleborg).
Gummi ingår i 80 procent av Trelleborgs produkter. En fjärdedel av gummit är naturgummi från plantager i länder som Malaysia, Thailand, Indonesien och Sri Lanka, resten är syntetgummi framställt av olja. Hur oljepriset har utvecklats känner alla till, och även priset på naturgummi har påverkats av råvaruboomen. Man skulle kunna tänka sig att Peter Nilsson följer debatten om att oljan har nått sin topp med stor oro.
– Nej, jag är inte orolig. Vi är trots allt en liten oljeanvändare. Utvecklingen för oljan är mer en möjlighet för våra produkter som passar bra in på besvärliga produktionsställen utanför Brasilien och Västafrika där man behöver ta upp olja från stora djup på ett effektivt sätt. Vi har 7–8 procent av vår omsättning kopplad till olja och gas offshore, där våra gummiprodukter erbjuder unika fördelar. Kallar man det inte boom nu vet jag inte när man ska kalla något för boom. Det är leveransproblem överallt. De flesta varv som bygger oljeplattformar är fullbelagda de närmaste sju-åtta åren.

Hur ser du på framtiden med tanke på att oljeproduktionen så småningom i alla fall måste begränsas?
– Jag är inte den som vill spekulera i vad som händer i framtiden. Vi kan bara säga att det finns ett stort ökande intresse för komplicerade projekt på stora djup och i arktiska områden och jordbävningsområden. De situationerna är positivt för oss eftersom våra produkter skyddar och tätar i de extrema miljöerna.
Här finns utrymme för innovationer från Trelleborg.
– När man tar upp olja på stora djup är det oftast inte fasta plattformar utan flytande båtar. Tidigare har man kört ned en oljepipeline på kanske två kilometers djup och då har det gått åt väldigt mycket metaller. Vi har utvecklat ett gummislag som flyter på 200–300 meters djup och som möjliggör transporten av oljan på ett kostnadseffektivare sätt. Den här typen av innovationer får vi fram genom utmaningar från kunder som går till allt mer besvärliga områden.

Volvo har presenterat en lastbil med hybridmotor som Sveriges försprång på miljöteknikområdet och som kan bli en viktig exportprodukt i framtiden. Har du några liknande innovationer på gång?
– Volvos hybridlastbil är bra för Trelleborg. När du kombinerar en elmotor med bensinmotor skapar du nya rörelser. Med fler motorer får man mer besvärliga vibrationer. Vi är störst i världen på att ta bort vibrationer i bilar. Det är en utveckling som gynnar oss ekonomiskt men som vi också vill vara med och driva på, säger Peter Nilsson och plockar upp en metallbit ur väskan.
– Detta är den typ av produkter vi levererar för att ta bort vibrationer i exempelvis hybridbilar. Liknande produkter har vi för lastbilar och vi får större och större förfrågningar. Ju mer komplicerat det blir desto bättre för oss.
– Vår partner i Tokay i Japan är med på utvecklingen av Lexus, så vi har fått lite kunskap den vägen.

Var lägger ni störst fokus inom er forskning och produktutveckling?
– Huvuddelen av våra nya produkter är kundspecifika och kopplade till enskilda problem som kunderna bjuder in oss på. Våra innovationer fokuserar på områden där vi har bra relationer med kunderna. Det handlar bland annat om ljuddämpning och flexibel tätning med extrema brandkrav inom offshore och flygmotorer.

Alla era marknader kommer att utsättas för hårda miljökrav, hur förbereder ni er?
– Vi deltar i de miljöförbättringar som pågår inom bil, flyg och offshore. Kraven som kommer ställer större krav på förbränning i motorer, minskade utsläpp och det är klart att vi hjälper kunderna med det.
– Vi agerar genom våra kunder och försöker välja de industrier och kundgrupper som vi tror har en framtid. Olja och gas är väldigt uppåt. Infrastruktur och konstruktion är också ökande. Inom tåg och bilar väljer vi de nischer som har potential till tillväxt med lönsamhet. Tåg och bilar är världens största industriella marknad. Polymerer uppfyller kritisk funktion inom bilsektorn så vi kommer att stanna där och se till att vi får vara med och hjälpa våra kunder ta hand om de utmaningar de har framåt.

Vindkraften spås en mycket stor tillväxt, vad betyder det för Trelleborg?
– Vindkraft är ingen gigantisk marknad för oss, men vi är ledande inom en liten del av den industrin, våra dämpare hjälper till att skapa effektiva vindkraftverk.

I konkurrensen med jättarna Continental och Hutchinson har Trelleborg ändå en fördel av svenskt miljökunnande.
– Jag uppfattar oss som föregångare och mer medvetna om de problem som finns. Men det är svårt att generalisera. Våra största konkurrenter driver givetvis de här frågorna också, men många av våra konkurrenter är små familjeföretag, både i Sverige och utomlands, och dem ligger vi långt före i medvetenhet och aktivitet.
God inblick i de mindre företagens verksamhet får Trelleborg genom de förvärv som sker hela tiden.
– Vi är allt mer noggranna i förvärvsprocessen och gör alltid miljö-due diligence. Vi har klivit av förvärv för att vi inte har accepterat de miljöproblem som funnits, säger Peter Nilsson.
Koncernen har sedan många år haft en relativt stor öppenhet vad gäller bolagets egna miljöfrågor, genom den hållbarhetsredovisning som finns tillgänglig både i tryckt form och med ständigt uppdaterad information på webben.
Av Valter Bengtsson

Peter Nilsson svarar på kritik kring Sri Lanka-etablering

Nya fabriker byggs i Indien, Sri Lanka och Kina. Verksamheten fördubblas i Korea. Expansionen i tredje världen ger Trelleborg lägre kostnader och öppnar nya marknader. Men det innebär också risker, vilket belyses av kritiken från den Sida-stödda organisationen Swedwatch förra året.

Kollektivavtal håller nu på att införas på fabriken i Sri Lanka och Peter Nilsson hoppas att Trelleborg hädanefter ska ses som en föregångare.
– Vårt arbete med mänskliga rättigheter ska nu granskas av en global revisionsbyrå och vi väljer ut pilotfall i lågkostnadsländer, säger Peter Nilsson.
Numera finns endast cirka en tiondel av Trelleborgs verksamhet i Sverige. Av koncernens 22 000 anställda är cirka 2 500 svenskar varav ett par tusen i ren tillverkning, framförallt i Värnamotrakten som har en av världens största anläggningar för tillverkning av tätningslister till bilindustrin.
– Den svenska verksamheten är lönsam med enstaka undantag och ingår i vår kärnverksamhet. Jag kan inte lova att alla enheter blir kvar, men strategiskt ligger de rätt och har bra positioner, säger Peter Nilsson.

Däcktillve rkningen i Trelleborg är dock historia. Det sista däcket tillverkades i februari.
– Orsaken till nedläggningen var ingen lågkostnadsflytt utan ett teknikskifte, säger Peter Nilsson.
De diagonaldäck för traktorer som tillverkades i Trelleborg slogs ut av radialdäck, som är bättre för höga hastigheter men mindre slitstarka.
– Bönderna vill köra fortare och fortare med sina traktorer och allt fler köper radialdäck trots att de är lite sämre i skogen och på åkrarna. Så trots att vi var världens största tillverkare av diagonaldäck och tog marknadsandelar varje år blev segmentet mindre och mindre och vi hamnade i en situation där vi inte hade täckning för kostnaderna, säger Peter Nilsson.
Däck tillverkas fortfarande av Trelleborg – men bara radialdäck och bara i en fabrik i Italien.

Det är i lågkostnadsländer som Sri Lanka som utvecklingen går snabbast. Peter Nilsson ser fabriker i lågkostnadsländer främst som ett sätt att ta hand om lokala kunder.
– När vi väl har fabriker på plats och ska ta fram nya produkter kan vi givetvis jämföra kostnaderna mellan olika länder. På sikt kommer det kanske att dränera, men samtidigt kan tillgången till dessa fabriker skapa mer försäljning i högkostnadsländer.

Men är exempelvis arbetsmiljön lika bra i Sri lanka?
– Lagkraven inte samma men vi har samma ambitioner inom koncernen även om det finns nyansskillnader. Vår ambition är inte att ha lägre teknisk nivå i lågkostnadsländer. Vårt arbetsmiljöprogram Safety at work är detsamma i hela koncernen. Vi går igenom de olika fabrikerna och graderar dem som röda, gula, gröna och blå. Röda punkter måste rättas till så fort man kan, om det är gult får man lite längre tid på sig, om det är grönt är det okej men inte perfekt och är det blått är det perfekt.
Av Valter Bengtsson

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.