Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Svensk kemidatabas bland världens största

Publicerad: 5 november 2008, 12:55

Allt om kemiska ämnen, farliga såväl som ofarliga finns i databasen Kemiska ämnen från Prevent.


Kemiska ämnen är ett enkelt och användarvänligt verktyg för producenter, användare och avsändare av kemiska produkter och ämnen, som beskriver hälsofarlighet, hur man skyddar sig och hanterar kemiska ämnen.

Databasen innehåller för närvarande 34.023 ämnen och 2.925.000 uppgifter, därav 328.910 sökbara namn, men utökas hela tiden.

Databasens innehåll motsvarar den information som krävs för att upprätta säkerhetsdatablad, varuinformationsblad och transportkort och motsvarar de ämnen som berörs i svensk lagstiftning. Genom det svenska medlemskapet i EU har EG-direktiv på området införts i svensk lagstiftning.

Den mest illusoriska funktionen i Kemiska ämnen är 3D-visning av ämnenas molekylstruktur. Här är det bekämpningsmedlet Mirex som visas, ett klorerat ämne som inte bryts ned i naturen. Molekylerna kan vridas hur som helst.

Omfattande innehåll som ständigt revideras

Kemiska ämnen kompletteras ständigt med nya ämnen, nya fakta och bestämmelser inom området minst två gånger per år. Databasen finns i två upplagor, en svensk och en engelsk. Den svenska upplagan innehåller länkar med hänvisning till svenska bestämmelser, medan den engelska innehåller länkar som är EU-relaterade, EG-dokument och direktiv och vissa internationella konventioner.

Kemiska ämnen har skapats av och underhålls av Karl Krook på Miljö- och Kemikonsult AB i Stockholm.

– Vi sysslar i stort sett bara med två saker: dels att bygga upp databasen och dels att driva utbildningar kring kunskap, risker och hantering av olika kemiska ämnen. Databasen skapades på uppdrag av arbetsmarknadens parter, alltså Svenskt näringsliv, LO och PTK, som har en gemensam förening som heter Prevent. Kemiska ämnen (Chemical Substances) är nu Europas största kemikaliedatabas. Jag har kollat att min databas verkligen är störst genom att prata med branschfolk och kan konstatera att den är störst inom EU, inklusive de databaser som Kommissionen själv producerar.

Varnignstexter för dina produktblad.

Störst och bäst

Det finns ingen annan databas som är så heltäckande som Kemiska ämnen, både när det gäller antalet ämnen och typer av information kring dem. Den innehåller uppgifter inom områdena fysikaliska data, hanteringsuppgifter, toxikologiska data, lagstiftning med föreskrifter från olika statliga verk och upplysningar om transport av farligt gods. Därutöver finns uppgifter om hur man beräknar olika storheter, som till exempel brytningsindex, och hur man ska bete sig vid brandsläckning. Bland de mera spektakulära uppgifterna är tredimensionella bilder av molekylernas struktur.

Det finns visserligen flera amerikanska databaser som täcker flera ämnen, men de har å andra sidan ett smalare utbud av uppgifter. Kemiska ämnen lämnar ”hela bilden” av ett ämne.

– Jag har varit nere hos EUs miljödirektorat och visat databasen och eftersom de måste vara neutrala kan de inte rekommendera den på något sätt, men de verkade tycka om den.

En avslutande bild på ett av de "nya" kemiska ämnena: Buckminster Fullerene C60 som består av 60 kolatomer. Här har visningen ändrats så att man bara ser strukturen och inte själva atomerna.

Exempel på ämnesgrupper

12 217 ämnen som är farligt gods vid transportering med 14 114 klassificeringar.
7 101 miljöfarliga ämnen
5 613 tillåtna kosmetikatillsatser
4 617 akutgiftiga ämnen
4 591 ämnen förbjudna i kosmetika
2 550 aromämnen som får används i eller på livsmedel
1 699 brandfarliga vätskor
1 534 cancerframkallande ämnen + 480 misstänkta
1 466 bekämpningsmedel (biocider och växtskyddsmedel)
och så vidare.

Databasen kan användas både från CD och på Internet.

Historik

Prevent är en av de få resterna av gamla saltsjöbadsandan. LO och SAS startade något som kallades Arbetarskyddsnämnden 1942 (ej att förväxla med myndigheten Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket, som startade sju år senare) vilket byttes mot Prevent vid millennieskiftet. Under resans gång har även PTK kommit in som part.

Läs mer

http://kemi.prevent.se
http://miljo-kemikonsult.se

Jörgen Städje

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev