lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Sverige laddat för laddfordon

Publicerad: 23 juni 2015, 05:02

Laddfordon går en ljus framtid till mötes, spår Energimyndigheten. Men det finns en stor utmaning…

Ämnen i artikeln:

Elbilar

Energimyndigheten har för andra gången genomfört en undersökning kring laddfordon – batterielbilar och laddhybrider.

– Allmänhetens inställning till och kunskap om tekniken är avgörande och därför är det viktigt att följa den, säger Martina Wikström på Energimyndigheten.

Sedan förra undersökningen 2013 har antalet laddfordon flerfaldigast, modellutbudet breddats och laddinfrastrukturen växt fram i snabb takt. De flesta tillfrågade är positivt inställda till laddfordon och knappt en av sju i enkäten, som omfattar 2000 personer, har någon gång kört ett laddfordon.

Bland dem som har goda kunskaper om laddfordon har fler än var tredje kört ett laddfordon och ungefär en fjärdedel har haft tillgång till fordonet i tjänsten.

Fler som har höga kunskaper om laddfordon än dem som har mindre kunskaper överväger att skaffa ett laddfordon vid nästa bilbyte. De upplever i mindre grad laddinfrastrukturen som ett hinder.

– Laddfordon är en viktig pusselbit för att uppnå ett energieffektivt och fossiloberoende transportsystem och det är inte längre tekniska tillkortakommanden som hindrar utvecklingen.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev