torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Sverige och Norge kan bli centrum för koldioxidlagring”

Publicerad: 22 augusti 2018, 06:07

CCS Svensk ledande forskning kring koldioxidlagring och goda geologiska förutsättningar i Norge innebär att länderna gemensamt kan utveckla CCS-tekniken, skriver företrädare för Centerpartiet.


Klimatfrågan har varit på mångas läppar i minst ett par årtionden. En del av oss har kommit till insikt för många år sedan att klimatutsläppen måste minska drastiskt till år 2050. Andra har vaknat sent och efter sommarens hetta har sannolikt legitimiteten ökat för att göra mer för klimatet. Nu finns chansen att genomföra åtgärder som tillräckligt snabbt kan leda till minskade klimatutsläpp. Det är bråttom.

Stora insatser görs för att öka användningen av sol och vind, elektrifiera fordon samt få en mer energieffektiv bostadssektor. De energislag och teknologier som ska ersätta fossil energi ökar världen över, men den totala fossilanvändningen ökar dessvärre också. Det beror på flera saker;

1. De fossilfria alternativen ökar från en låg nivå. Vindkraften har mer än tiodubblats i Sverige på tio år, men vindkraften syns knappt i global energistatistik.

2. Fossilanvändning för industriell tillverkning av en mängd produkter befinner sig långt från kunden. Konsumenttrycket för att minska fossil användning vid tillverkning av, låt oss säga, gymnastikskor, är än så länge låg i ett globalt perspektiv.

3. Varje region i världen som har tillgång till fossil energi eller en industri med fossila råvaror som bas tenderar att försvara fortsatt fossilanvändning – och det är många.

Dessa tre faktorer riskerar att den fossila energin används, istället för att ligga orörd kvar i marken, särskilt eftersom den globala klimatpolitiken är svag. När klimatförändringarnas verklighet kryper allt närmare och fossilanvändningen fortsätter återstår bara drastiska åtgärder. Teknik för att avskilja och lagra koldioxid från fossil energi, så kallad CCS-teknik, kan bli nödvändig. Vi behöver även överväga att avskilja och lagra koldioxid från biobaserad verksamhet inom skogsindustrin för att snabbt åstadkomma minusutsläpp, så kallad BECCS.

Om inget görs i denna riktning kommer vi få uppleva fortsatt hetta, kraftiga stormar, gigantiska floder av smältvatten från glaciärer och andra katastrofer som hotar livet på jorden och gör vissa områden i världen obeboeliga. Då får vi uppleva betydligt större migrationsströmmar än idag.

Västsverige och hela Västra Skandinavien har utmärkta möjligheter att ta täten. På Chalmers tekniska högskola i Göteborg finns världsledande CCS- forskning. Fossilberoende industriell verksamhet är omfattande i Västsverige. Här finns en samarbetskultur med Norge och dess fossilkällor som är intressant, bland annat genom närheten till underjordiska akvifärer för lagring av avskild koldioxid.

Om vi ska lyckas med klimatfrågan krävs ett brett folkligt engagemang samt ett ledarskap som omfattas av industri, politik och akademi. CCS är en konkret och kraftfull insats. Centerpartiet är beredda att gå vidare med frågan och särskilt pröva möjligheterna för sådana satsningar i Västsverige. Det handlar om att komma framåt och nå resultat för klimatet.

Kristina Jonäng (C), regionråd Västra Götalandsregionen, Anders Ådahl (C), kandidat till riksdagen och forskningssamordnare miljö & energi, Chalmers, Linda- Maria Hermansson (C), oppositionsråd Stenungsund, Sara Janhäll (C), kandidat till riksdagen samt forskare inom luftföroreningar och hållbarhet, RISE.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev