måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Sveriges utsläpp minskar långsamt

Publicerad: 5 december 2014, 12:25

Sedan 2012 har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat med 2,7 procent. Det visar siffror som Naturvårdsverket presenterat vid klimatförhandlingarna i Lima.

Ämnen i artikeln:

NaturvårdsverketVäxthusgaser

Sedan 2012 har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat med 2,7 procent, eller 1,5 miljoner ton. Det visar siffror som Naturvårdsverket presenterat vid klimatförhandlingarna i Lima.

De flesta sektorer i Sverige uppvisar minskade utsläpp men det är industrin och inrikes transporter som står för den största minskningen på 0,4 respektive 0,5 miljoner ton växthusgaser mellan år 2012 och 2013.

Inom industrin beror utsläppsminskningarna huvudsakligen på att man minskat användningen av olja till förmån för biobränslen. Huvuddelen av transportsektorns utsläpp kommer från personbilar och tunga fordon. Trafiken ökade fram till 2008 men har sedan dess legat på en nästan konstant nivå, men mer energieffektiva bilar och ökad användning av biobränslen har gjort att utsläppen ändå minskat.

En viss minskning av utsläppen har också skett inom raffinaderier och kraftvärmeverk. En anledning till utsläppsminskningen är att vädret varit något varmare än normalt.

Men trots att vi ser en minskning av de totala utsläppen så kommer det att krävas ytterligare åtgärder under lång tid för att nå de långsiktiga klimatmålen. Det säger Oskar Larsson, chef på enheten för luft och klimat på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev