Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag26.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

TCO har gjort det igen – faställer högklassig grön IT

Publicerad: 20 Januari 2011, 05:56

Grön IT kan vara i stort sett vad som helst. Behöver du får din gröna satsning verifierad mot branschstandard? TCO Development tar hjälp av oberoende konsulter för att kunna ge företag hjälp på vägen mot god, verifierbar, högklassig grön IT.


Ämnen i artikeln:

CleantechTeknikGrön ItMiljöteknikGreentechForskningIngenjör

TCO Development har en lång historia av normer inom kontorssektorn och hade ett mycket stort finger med i spelet kring att eliminera den tjocka bildskärmen för kontorsbruk. Nu har de blivit än mer miljöinriktade och har införskaffat metoden Grön IT audit (GITaudit), som utvecklats av analysföretaget Exido. TCO Development blir med detta en starkare pådrivare mot hållbar IT-användning.

Det är här inte frågan om ett program för utsläppsredovisning för handel med utsläppsrätter (http://t360.idg.se/2.8229/1.360773/programmen-som-ar-smakliga-koldioxidmorotter), utan mera en fråga om en total miljöredovisning och -styrning för ett företag.

GITaudit är ett ledningssystem för företag och organisationer som vill strukturera sitt arbete för att minska ITs negativa miljöbelastning, samt bli bättre på att använda IT som miljöteknik. Tillsammans med nyckelpersoner i företaget kartläggs företagets mognad inom området grön IT. Resultatet jämförs med branschindex som hämtas från den fristående GITindex – en årligt återkommande kartläggning av svenska företags och organisationers arbete mot hållbar IT. Utifrån resultaten utarbetas sedan prioriteringar och åtgärdsprogram i en workshop där samtliga nyckelpersoner ingår. Arbetet följs sedan upp av ny GITaudit.

GITaudit Index har förbättrats avsevärt från är 2008 till 2010. Värdena på skalorna visar hur svenska företag har ökat sin medvetenhet inom miljöfrågor och det är framför allt inom området Utvärdering man gått från ”nästan ingenting” till en begynnande medvetenhet.

Sedan 2009 har ett 30-tal företag och organisationer genomfört GITaudit, bland annat Skandia, SEB, Stockholm Stad och Malmö Stad. GITaudit uppskattas av kunderna för att det är en oberoende och en lättillgänglig metod. Precis som den förra ägaren Exido kommer TCO Development samarbeta med ett antal partners för att genomföra audits. Partners är ett tiotal välkända IT- och miljökonsultföretag.

”Genom märkningen TCO Certified har TCO Development länge arbetat för att minska miljöbelastningen från IT-utrustning. Genom att utöka vår verksamhet med Grön IT audit har vi nu möjlighet att bidra till att företagens hela IT användning blir mer miljöanpassad. Med GITaudit kommer vi att bli en ännu starkare pådrivare mot hållbar IT-användning”, säger Sören Enholm, VD på TCO Development.

Testa dig själv

GITaudit finns i en miniversion på Internet, på www.gitaudit.com. Där kan du testa dig själv och få ett ungefärligt värde på hur ditt företag ligger till mot GITindex. I jämförelse med GITaudit är det en kraftigt förminskad variant, som egentligen är till för att popularisera matoden och visa ungefär hur det kan gå till. I verkligheten är förarbetet och analyserna betydligt mera grundläggande.

Svara sanningsenligt på frågorna och du kommer att stå där med lång näsa.

Men vad är det egentligen?

För att få reda på exakt vad GITaudit går ut på, tog vi kontakt med Peter Mankenskiöld, som är affärsområdesansvarig för GITaudit på TCO Development. Peter har tillsammans med Exido också varit med och utvecklat modellen, ett arbete som tog 4 år.

Allt började när Gartner år 2007 placerade grön IT på tio-i-topplistan över viktiga ämnen för CIO:er. Det resulterade i en stor efterfrågan på sådana undersökningar. Då drog ett antal IT-företag i arbetsgivarorganisationen Almega igång ett eget grön-IT-projekt. De behövdes några värden att jämföra med, varför Exido utökade sin årsliga redovisning ”IT-Barometern” med ett antal frågor om grön IT. Man hittade fyra viktiga ämnesområden:

Insikt: På vilket sätt har organisationen förståelse för grön IT?
Handlingsplan: På vilket sätt styrs verksamheten mot grön IT-användning?
Efterlevnad: Hur väl efterlevs den handlingsplan som förhoppningsvis finns?
Redovisning: Hur mäts och redovisas organisationens klimatpåverkan?

Resultatet av dessa frågor blir ett index, en siffra som visar hur väl företagen hanterar dessa frågor. Indexsiffror har tagits fram varje år sedan 2008 och har hamnat i en databas som kallas GITindex.

Men det räcker inte med en sats enkla frågor utan för att komma vidare med det enskilda företaget fortsätter man med djupare frågeställningar kring arbetsplatser, datacenter, inköp, styrande dokument, asset management (IT- och miljötekniktillgångar), fastighetsstyrning, logistik och transport, med mera. Totalt rör det sig om ett hundratal frågor.

Ledningssystemet har fyra delar:
Man inventerar nuläget
Man analyserar nuläget
Man tar fram en målbild, vart man vill komma
Man tar fram en handlingsplan

Frågorna behandlas genom att man samlar ett antal ledare i företaget, inte nödvändigt vis ledningsgruppen, utan snarare experter inom områdena ovan: IT-chef, driftsansvariga, ansvarig för fastighetsstyrningen, informationsavdelningen, personalavdelningen, eventuell miljöchef, inköpschef med flera.

Metodik

De drygt etthundra frågorna gås igenom på ett intervjuseminarium där företagets beslutsmässiga tjänstemän samlas och får besvara frågorna tillsammans, bolla svaren mot varandra och så vidare. Det är inte TCO Development som håller seminariet, utan för att få absolut oberoende använder man sig av oberoende konsulter. Det är dock TCO som genomför alla analyser och tar fram slutrapporten.

Konsulten som leder seminariet redogör för vad andra gjort, han berättar om best practises och överför information om den övriga världen till de som ska svara på frågorna och arbeta vidare med verktyget.

När allt är besvarat gör TCO en analys och jämför svaren med branschindex för den bransch det handlar om och hittar värden eller ämnen som sticker ut, oavsett om det är bra eller dåligt. Efter 1-2 veckor efter den första genomgången träffas alla igen och håller en sk prioriterings-workshop.

Resultatet av analysen presenteras och sedan tar konsulten fram det glödgade järnet och frågar:

– Hur vill ni arbeta för att förbättra er själva?

Eventuellt saknas både policies, styrande dokument, uppföljningar och redovisning. Då finns konsulten med som moderator och samlar in de kommentarer, idéer och aktiviteter mötet kommit fram till. Workshoppen avslutas därefter genom att man prioriterar, alltså ställer upp en prioritering för när arbetet ska påbörjas. Svaret kan vara ”nu”, ”snart” eller ”sedan” allt efter hur företaget egna aktivitetsplaner ser ut.

Resultatet blir både en benchmark där företaget jämförs med branschen i stort, men också förslag på hur företaget ska engageras för att jobba vidare och förbättra sina resultat, i form av en handlingsplan för vad företaget ska göra inom området grön IT under de närmaste tre åren.

Standardiseringsprojektet

TCO-logotypen har varit ledstjärna för många tillverkare och inköpare och kan ha en betydande marknadsföringspotential. Arbetet med GITaudit kommer att resultera i något mycket finare: En ISO-standard. Företaget måste på något sätt kunna visa hur pass duktig man är i miljöarbetet.

Hösten 2010 startades en teknisk kommitté på Sveriges Standardiseringsinstitut som ska ta fram ett ledningssystem för hållbar IKT-användning (svenska för ”ICT”, ett nytt buzzword som du kommer att få vänja dig vid) där GITaudit används som bas för att ta fram en svensk standard och i framtiden även en internationell standard. Det kommer att bli en vägledande standard som baseras på ISO 14001 med tillägg kring vad man ska tänka på när man arbetar med ledningssystem för miljöarbete.

Företag som vill skylta med sitt miljöarbete kommer alltså att ha möjligheten att ange att de arbetar enligt ISO 14001 med tillägg, vilket egentligen smäller högre än andra logotyper.

TCO Development vilar inte på lagrarna, utan avser att utveckla modellen för flera branscher och jobba vidare med standardiseringsarbetet och skaffa sig en bredare partnerkrets, till exempel miljökonsulter, teknikkonsulter och managementkonsulter.

Läs mer

Grön IT audit, testa dig själv: www.gitaudit.com
Mitt aprilskämt om TCO, som många önskade hade varit sanning: www.idg.se/2.1085/1.307265/ny-miljomarkning-ska-radda-webben-fran-flash

Jörgen Städje

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.