lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Telekombranschen har en nyckelroll”

Publicerad: 16 juni 2005, 05:21

Ericsson ger telekombranschen en avgörande roll i arbetet med att ställa om samhället till hållbar utveckling. – Telekomindustrin är ett av huvudspåren för förbättrad hållbarhet och minskad energianvändning, säger Pia Gideon, informationschef på Ericsson.


Här beskriver Pia Gideon hur Ericsson hanterar de nio hoten i artikeln ovan: "IT + hållbarhet = Sveriges nya stora exportprodukt".

Hot 1: Hur har ni förberett er för WEEE-direktivet?
– Genom "Ecology Management" som startade 2002 har vi lärt oss att hantera återtagningen av våra produkter. Vi tillämpar den här erfarenheten med att fullfölja kraven i WEEE-direktivet.

Hot 2: Hur ser ni till att era produkter tillverkas på ett etiskt godtagbart sätt?
– Vi har skrivit under FN:s Global Compact. För att klargöra vårt åtagande för våra leverantörer, våra anställda och andra parter som påverkas har vi dokumenterat vår uppförandekod. Vi är närvarande i 140 länder och vi måste se till att uppförandekoden följs över hela världen.

Hot 3: Hur hanterar ni frågan om den elektromagnetiska strålningens eventuellt negativa effekter?
– Vi säkerställer att våra produkter formges och testas för att följa alla relevanta säkerhetsstandarder.
– Vi stödjer oberoende forskning inom exponering av elektromagnetiska fält och hälsa, men de vetenskapliga resultaten visar inte att några negativa hälsoeffekter är kopplade till exponering av radiovågor från vare sig mobiltelefoner eller radiobasstationer.

Hot 4: Vad gör ni för att förhindra att era produkter medverkar till att inskränka yttrandefrihet och ge en ökad övervakning av människor?
– Vi är övertygade om att kommunikation är en av de viktigaste drivkrafterna för tillväxt, transparens och demokrati i samhället.

Hot 5: Hur har ni förberett er för RoHS-direktivet?
– Vi har ett speciellt RoHS-program som ska säkra att alla Ericssons produkter är i överensstämmelse med lagen.

Hot 6: Hur jobbar ni med att få ned energianvändningen i era produkter?
– Vår teknologi ligger i frontlinjen när det gäller att minska energianvändning.
– Varje del av produktkedjan utvärderas fortlöpande för att identifiera möjliga energibesparingar. Dessutom har nya teknologier förbättrat energieffektiviteten. Vi håller nära kontakt med dessa tekniska utvecklingar och tar in dem där det är möjligt i våra produkter och system.

Hot 7: Hur hanterar ni mutor och korruption?
– Vi godtar inte mutor eller korruption. Alla våra anställda skriver regelbundet under vår "Code of Business Ethics and Conduct" som förbjuder bestickning.

Hot 8: Hur gör ni för att förhindra att era produkter hjälper till att sprida pornografi?
– Vi godkänner inte pornografi i innehållet som vi levererar till operatörerna. När det gäller innehåll som överförs av andra innehållsleverantörer är det en fråga för myndigheter och andra hur de hanterar denna fråga.

Hot 9: Hur ser ni till att era egna anställda har en bra arbetsmiljö?
– Vi är närvarande över hela världen med ungefär 50 000 anställda.
– Ett av våra nyckelområden är våra anställdas välbefinnande. Säkerheten på arbetsplatserna är ett av våra grundläggande krav.

Mikael Nyberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev