måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Tipsa Sjöfartsverket om miljövrak

Publicerad: 1 mars 2010, 08:49

Sjöfartsverket ska inventera vrak som kan utgöra en miljörisk. Nu ber verket dig om hjälp att hitta båtarna.


Regeringen har givit Sjöfartsverket i uppdrag att göra en inventering av potentiellt miljöfarliga vrak inom Sveriges territorialvattenområde. Affärsverket efterlyser nu information från alla som kan tänkas känna till vrak eller andra föremål med miljöfarligt innehåll.

Utredningen av vraken ska visa omfattningi, miljöeffekter, kostnadsbild och en riskvärdering av hotet.

Inventeringen av de vrak som kan utgöra risker är ett första steg av tre. I nästa steg ska fysiska undersökningar göras av de mest angelägna objekten. Det tredje steget innebär ett program för sanering.

Hur många finns det?

Hur många vrak som innehåller olja eller andra farliga ämnen går enligt Sjöfartsverket inte att fastställa i dag. Men, skriver Sjöfartsverket, ”Känner du till något vrak eller annat miljöfarligt innehåll är vi tacksamma om du kan bidra med den informationen till vår kunskapsdatabas”.

Sjöfartsverkets definition av ett potentiellt miljöfarligt vrak är ett registrerat bruttotonnage på minst 100 bruttoton som förlist efter 1900. Det ska vara drivet av olja, diesel eller liknande och haft detta som bunker vid förlisningstillfället. Fartyg som haft miljöfarlig last, exempelvis olja, krigsmaterial eller andra typer av miljö- eller hälsoskadliga ämnen eller kemikalier, ska inventeras även om de inte uppfyller de övriga definitionerna.

Sjöfartsverket vill också gärna ha bland annat position, djup över objektet, höjd över botten, namn, längd, bredd, vrakobservationer, läckagerapport och nedbrytningsstatus. Senast 1 september vill Sjöfartsverket ha rapporterna till info@sjofartsverket.se.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev