fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Tredje gången gillt för Helsingborg

Publicerad: 24 april 2019, 06:40

Foto: Obs, bildmontage. Foto på Helsingborg: Patric Corax/Pexels. Foto på Henrik Frindberg: Helsingborgs stad.

Helsingborg kniper förstaplatsen i rankningen Sveriges hållbaraste kommun – för tredje året i rad. Henrik Frindberg har varit miljödirektör under hela resan. Han tror att en del av hemligheten bakom framgången är en tillåtande attityd.


2016 tillträdde Henrik Frindberg som miljödirektör i Helsingborgs stad. Alla tre åren efter det, 2017–2019, har kommunen fått flest poäng och därmed hamnat på första plats i Aktuell Hållbarhets rankning ”Sveriges hållbaraste kommun”.
– Det var överraskande. Vi trodde inte att vi skulle få utmärkelsen andra gången och vi trodde inte att vi skulle få den tredje gången heller. Jag har haft en ganska bra tid i Helsingborg kan man säga, konstaterar en glad Henrik Frindberg till Aktuell Hållbarhet.

Redan första året utmärkelsen delades ut, 2009, tog Helsingborg förstaplatsen. När staden återfick placeringen 2017 uppmärksammades den unika satsningen på ett livskvalitetsprogram, som för samman miljö och folkhälsa och tydliggör miljöarbetet för kommuninvånarna. Tillsammans med översiktsplanerna pekar livskvalitetsprogrammet ut den övergripande inriktningen för miljöarbetet.

Året efter hade Livskvalitetsprogrammet utvecklats genom att ett förslag på klimat- och energiplan tagits fram. Nu det tredje året har klimat- och energiplanen burit frukt, målet är netto nollutsläpp till 2035 och under det gångna året har bland annat ett ambitiöst klimatväxlingsprogram sjösatts. För närvarande håller staden på att ta fram en koldioxidbudget, som ska se till att utsläppsminskningarna i kommunen går i takt med 1,5-gradersmålet.

Genom klimatväxlingsprogrammet minskas kommunanställdas utsläpp genom ett eget styrmedel. För alla anställda som i tjänsten flyger inrikes eller använder egen bil får förvaltningen betala en extra avgift på 50 procent. Medan anställda som väljer tåget åker gratis i Skåne, något som flygavgifterna betalar. Resultatet: 30 procents minskning av flygresor och resor med egen bil.
– Tidigare när vi hade en avgift på tio procent gav det inte så mycket, det är först när vi kommer upp i 50 procent som vi märker skillnad. Det visar hur viktigt det är att hålla i frågorna, testa olika metoder och inte ge sig, säger Henrik Frindberg.

Han tror att klimatväxlingsprogrammet har varit en ögonöppnare.
– Det har visat att det går att skapa förändring av egen kraft. Det hade inte kunnat göras om vi inte hade haft den breda grunden som vi har i den här staden, med en stark politisk insikt och uppbackning och förvaltningar och bolag som är väldigt kompetenta och drivande i miljöfrågorna.

Det finns enligt Henrik Frindberg också andra framgångsfaktorer bakom det lyckade miljöarbetet i Helsingborg. En av dem handlar om strukturen. En annan om kulturen.

Strukturellt är det enligt Henrik Frindberg viktigt att alla förvaltningar och bolag har egna miljösamordnare och livskvalitetsambassadörer, som håller i och driver frågorna. När en ny fråga fokuseras bildas om det behövs en styrgrupp i kommunen med berörda förvaltningar och bolag, som tar fram idéer. När inte miljösamordnarna funnits på plats har politikerna funnits där med sin kunskap och sitt engagemang. Vidare finns där ett antaget politiskt mål om att kommunen ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor.

– Det är väldigt skönt för mig att ha med mig när jag är ute och pratar med politiker och tjänstemän.
Kulturellt har kommunen odlat en inställning om att det är bättre att försöka och misslyckas, än att inte försöka alls. En rad miljöpriser delas ut varje år. Det viktigaste priset är enligt Henrik Frindberg troligen det som går till ”Bästa misslyckandet”. Priset delas ut till ett misslyckande som givit nya lärdomar.
– Det handlar mycket om att man ska våga, testa – och sedan se till att göra det också. Sedan ska man inte vara rädd för att misslyckas, för då vågar man aldrig göra det. Det måste finnas en tillåtande attityd i organisationen för att kunna tillvarata idéer och utveckla dem, säger Henrik Frindberg.

Under våren har kommunen mött kritik för planerna på att sälja det kommunala energibolaget Öresundskraft, som anses ha varit drivande i utvecklingen av förnybar energi, elbilspool och många andra gröna satsningar. Enligt kritiken skulle en försäljning bland annat driva upp priset på fjärrvärme. Miljönämndens ordförande Johan Vesterlund (C) säger till Aktuell Hållbarhet att kommunens förvaltningsbolag HSFAB beslutat undersöka en eventuell försäljning och att ett eventuellt försäljningsbeslut kommer att fattas av kommunfullmäktige, troligen till hösten.
– Det ingår i sonderingsuppdraget att undersöka vilka krav man skulle kunna ställa på en eventuell köpare. Det skulle kunna vara så att en annan aktör skulle kunna utveckla miljösmarta lösningar ännu bättre än vad Öresundskraft kan göra. En försäljning får inte innebära att miljöarbetet blir sämre, säger Johan Vesterlund.

Vill du veta hur miljöbra din kommun är? Klicka här!

Läs fler artiklar om vinnarkommunerna och kommunernas miljöarbete i nästa nummer av magasinet Aktuell Hållbarhet.

Pernilla Strid

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev