tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Ulrika Modéer: Så får vi med företagen

Publicerad: 4 juli 2019, 17:28

Utvecklingen för att nå de globala målen går för långsamt, i vissa fall till och med åt fel håll. På plats i Almedalen berättar FN-svensken Ulrika Modéer vad FN:s utvecklingsorgan UNDP planerar för svenska aktörer.


Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se


– Agenda 2030 har blivit en allt tydligare referensram för FN, utvecklingsbankerna, medlemsstater, akademi, näringsliv och civilsamhället. Men det finns stora utmaningar. Människor som har lyfts ur extrem fattigdom risker nu att falla tillbaka. Det beror bland annat på långvariga konflikter och nya utmaningar. Klimatförändringar är en orsak till att hungern ökar. En svältkris som den på Afrikas horn nu kunde tidigare motverkas. Men när de humanitära resurserna var tvungna att styras om till insatser efter cyklonen i södra Afrika fanns inte resurser nog att hantera torkan i Somalia. Och vi kommer se fler sådana exempel.

Hur kan UNDP bidra till att vända den utvecklingen?
– Det finns en agenda som vi inte tala talar så mycket om men som är viktig, det handlar om finansiering. För det första handlar det om det kapacitetsstöd som vi ger till länder för antikorruption, stärkt rättsväsende och så vidare. Det gör att riskerna i länderna minskar, då vågar investerare gå in. Den andra delen handlar om hur stora kapitalflöden kan drivas i rätt riktning. Där kan vi bidra med investeringsplaner för privat kapital. Vi tar nu fram ett verktyg kallat SDG Impact, som ska underlätta för investerare. Verktyget prövas i ett flertal medelinkomstländer, exempelvis Brasilien, och ambitionen är att det ska leda till certifierbara investeringar. Förhoppningen är att verktyget ska vara på plats under det närmaste året och det skulle även vara intressant att pröva på den svenska marknaden.

Hur väl har UNDP lyckat nå ut till svenska företag?
– Vårt uppdrag är att vara en motor och jag tror att det finns ett intresse för oss, speciellt från investerarsidan. På företagssidan är vi möjligen inte så kända, bland annat har vi setts framförallt som en biståndsaktör. Men om vi ska nå målen måste vi använda den gemensamma kompetensen som finns inom civilsamhället och näringslivet. Partnerskap är helt avgörande och det finns mycket mer potential för att göra sådana samarbeten i Sverige.

Hur ska det då komma på plats?
– En ny utveckling för UNDP är att våra kontor i rikare länder söker sig i allt större utsträckning till nya typer av aktörer, inte längre bara regeringar. I Danmark provar UNDP nu ett stöd till små och medelstora företag för att bidra till Agenda 2030. I New York har vi startat en finansieringshub för att skapa bättre samverkan mellan investerare och företag. Vi har även ett finansieringsinstrument för biologisk mångfald.

– I Danmark handlar kapacitetstödet om stöttning kring hur företagen kan använda de globala målen i sina affärsplaner. Det har blivit så uppskattat att kontoret inte kan hantera alla förfrågningar och nu tittar vi på att ta det till Sverige. Men det måste anpassas till svenska förhållande, exempelvis hur finansieringsförhållandena ser ut här. En annan fråga är om inriktningen ska vara Industriföretag, som i Danmark, eller ett bredare perspektiv. Svenska företag pratar ofta om branschspecifika förutsättningar, det måste vi också ta hänsyn till.

En längre intervju med Ulrika Modéer publiceras i det kommande numret av Aktuell Hållbarhet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev