fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Utredning: Urban mining kräver nya styrmedel

Publicerad: 22 december 2014, 05:00

För att urban mining ska få genomslag i Sverige krävs nya styrmedel och tekniker, enligt ny rapport.


Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 16 december.

För att potentialen med så kallad urban mining (utvinna metaller ur exempelvis byggnader och infrastruktur) och landfill mining (utvinna metaller ur deponier) ska kunna nyttjas till fullo krävs nya styrmedel och tekniker.
Den slutsatsen drar Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, i sin redovisning av ett regeringsuppdrag kring metaller.

– Utredningen visar att det krävs ytterligare kartläggning, kunskapsuppbyggnad, teknikutveckling och styrmedel för att kunna realisera potentialen hos sekundära källor som gruvavfall, industrideponier, kommunala deponier och avfall inbyggt i byggnader och infrastruktur, säger Lena Söderberg, SGU:s generaldirektör, i ett pressmeddelande.

När det kommer till avfall, både från gruvor och industrideponier, är osäkerheten stor kring metallinnehåll och hur ekonomiskt lönsam utvinning vore, enligt utredningen. Utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor bedöms ha ganska stor potential, men tekniska lösningar saknas för att den ska bli effektiv. SGU ser också teoretiska möjligheter med utvinning från kommunala deponier och övergiven metall i byggnader och infrastruktur, men konstaterar att kunskapsläget är ännu mer osäkert här och att styrmedel krävs för att utvinningen ska bli lönsam.

Nästa steg är, enligt SGU, att titta på olika möjliga styrmedel om att fördjupa kunskaper om miljöpåverkan av olika utvinningssätt samt hur stor återvinningspotentialen är i de olika källorna.

Läs hela rapporten här (pdf).

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev