Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag05.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

”Var är era konkreta resultat?”

Publicerad: 11 Maj 2010, 08:08

De stentuffa publikfrågorna som inte hann ställas till Statoil på konferensen Sustainability Day har nu besvarats. Klicka här för att läsa frågorna och svaren.


Ämnen i artikeln:

Statoil

Under Sustainability Day den 20 april inkom ett stort antal publikfrågor till talare från Statoil. Många av frågorna förblev obesvarade men förmedlades till Statoil som nu svarat på dessa frågor.

Varför har Statoil så dålig service på sina biogaspumpar och personalen så dålig kunskap om förnybara bränslen?
Statoil säljer biogas i Stockholm på fem stationer. Gasbilar blir alltmer populära. I Stockholmsregionen har efterfrågan på biogas ökat med 50 procent under 2009 och utbyggnaden av produktionsanläggningar har gått långsammare än väntat. Det beklagar vi. Det som har hänt är att vi har ökat inblandningen av naturgas i den fordonsgas som Statoil säljer och ser över och föbättrar kapaciteten på våra anläggningar. Ambitionen är att öka andelen biogas då det är möjligt.

Till vilket år blir Statoil oberoende av fossila bränslen?
Utmaningen är att tillhandahålla energi till en allt växande befolkning samtidigt som vi gör det utan att klimateffekterna ska öka. Det är ett dilemma. Idag är världen beroende av fossil energi och efterfrågan på energi kommer öka. Som koncern ser vi därför på vi kan utvinna fossil energi på ett klimateffektivt sätt. Statoil är världsledande på CCS – carbon capture and storage, vindkraft och hållbara drivmedel. Här i Sverige är Statoil främst ett drivmedelsbolag och vår främsta målgrupp är våra kunder. Bilparken styrande för vad vi säljer och idag och här hjälper vi våra kunder att köra alltmer klimatanpassat genom att vi låginblandar biodrivmedel i de fossila och tillhandahåller E85 och biogas.

Har Statoil funderat på att byta namn till BP – Beyond Petrol?
Nej, det namnet har ett annat bolag.

Vad gör Statoil för att förstärka ekosystemtjänsterna?
Vi arbetar hela tiden med hälsa, miljö och säkerhet som grundfundament i all vår verksamhet och arbetar för att motverka skador på människa och miljö och med ständig förbättring.

Vad gör Statoil för att öka tillgången på etanol och RME från annat än livsmedelsråvaror?
Vi ställer hållbarhetskrav på våra drivmedel som ska säkerställa att vi får en reell CO2 reduktion och att de är tillverkade under acceptabla sociala och arbetsförhållanden. Se mer på http://www.statoil.se/FrontServlet?s=sdh&state=sdh_dynamic&viewid=2068232

Vilket år kommer jag kunna tanka biodiesel hos Statoil?
Om du menar biodiesel som består av 100 procent förnybart så kan du det idag om du tankar på vår truckdieselanläggning nere i Trelleborg. Det är 100% RME. För personbilar så innehåller all vår diesel med 5% inblandning av FAME (Fettsyrametylester) och här vill vi öka inblandningen upp till 7 procent så snart lagstiftningen tillåter.

Hur arbetar Statoil för att minska sin egen miljöpåverkan på de olika stationerna?
Vi har ett omfattande internt program som vi kallar för 505050 år 2020. Det innebär att vi ska minska vår klimatpåverkan CO2 som lagras under havsbotten, vart tar den vägen? Dvs, miljöpåverkan långsiktigt?

Vad kan ni göra för att leda branschen mot hållbarhet?

Vi kan arbeta på två fronter – dels i vår egen verksamhet och dels genom att hjälpa våra kunder.

Jag kommer bara på frågor som troligen sänker er sponsor och det är ju inte trevligt. Tex, hur stor del av Statoils omsättning ligger i förnybart idag?
På koncernivå arbetar Statoil med CCS- carbon capture and storage, vindkraft och hållbara drivmedel. Merparten av omsättningen ligger i det fossila. I Sverige är Statoil främst ett drivmedelsbolag

Vi hör mycket om ambitionerna på hållbarhetsområdet, men var är era konkreta resultat?
Statoil globalt bidrar till minskning av växthuseffekten genom en rad forskningsprojekt samtidigt som redan idag framtagna tekniker används. Ett exempel, där Statoilkoncernen är världsledande är koldioxidlagring och deponering, en teknik där man vid gas- och oljeutvinning återför koldioxid tillbaka ned i berggrunden. Mer information finns. http://www.statoil.com/no/TechnologyInnovation/ProtectingTheEnvironment/CarbonCaptureAndStorage/Pages/CaptureAndStorageOfCO2.aspx

I Sverige är Statoil främst ett drivmedelsbolag. Vår marknad består av drivmedel till tung trafik och till de 4,3 miljoner personbilar, där ca 200 000 är miljöbilar.
Det klart största andelen av dessa (85%) är flexifuel-bilar som kan tanka E85. Det gör E85 till det viktigaste alternativa drivmedlet i Sverige idag och vi är marknadsledande på E85 som finns på omkring mer än 420 Statoil stationer. Vi blandar in fem procent biodrivmedel både i bensin och i diesel och vill öka det till tio procent i bensin och till sju procent i diesel. Inom den egna verksamheten vid våra depåer och stationer arbetar vi för att minska energianvändningen.

Genom enkla åtgärder på depåerna såsom lågenergilampor, timers på motorvärmare, automatisk styrning av ventilationsfläktar, rörelsedetektorer m.m. sparar vi mycket energi. Vi arbetar också ute på våra stationer med olika besparingsprojekt och mäter också energiförbrukningen på varje enskild station. Vi har gjort en omfattande satsning på att utbilda all vår personal i klimat- och miljöfrågor för att öka medvetenheten om vad vi kan göra både som individer och som företag.

Vilka miljöbedömningar har gjorts innan man bestämde sig för koldioxidlagring i olika regioner? Vilka miljöproblem kan uppstå?
Statoilkoncernen är världsledande inom CCS – carbon capture and storage. Här får finns mer information om projekten: http://www.statoil.com/no/TechnologyInnovation/ProtectingTheEnvironment/CarbonCaptureAndStorage/Pages/CaptureAndStorageOfCO2.aspx
 

Vad har Statoil för målsättning vad gäller andelen förnyelsebara energikällor i produktmixen under detta decennium?
 I Sverige har vi en ambition att vara drivmedelskundens partner i den omställning som görs från fossilt till alltmer förnybart.
Här kan vi bidra till att våra kunder kan minska sin klimatpåverkan genom att successivt öka andelen förnybart i våra drivmedel. Men här är det bilparken som styr, men även tillgång och de politiska spelreglerna. Vi vill öka andelen biodrivmedel i bensin från 5% till 10% och från 5% till 7% i diesel.

Svaren har förmedlats skriftligen av Helena Fornstedt,  informationsdirektör på Svenska Statoil AB.

Miljöaktuellt, redaktionen

Ämnen i artikeln:

Statoil

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.