måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Värmepannor körs i onödan för att uppfylla krav på mätresultat”

Publicerad: 9 april 2020, 08:20

Energianläggningar körs i onödan för att uppnå lagkarv om utsläppsmätningar, menar Energiföretagen.

Foto: Fredrik Sandberg TT

Lagkrav på utsläppsdata från Energianläggningar gör att de måste köras i onödan, menar Energiföretagen, som skriver till regeringen och kräver nya regler.


Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se


Energiföretagen har skrivit till regeringen för att uppmärksamma de negativa effekterna av mätningar av miljöprestanda för värmepannor som används ytterst lite.   Energianläggningar har lagkrav på sig att göra årliga periodiska luftmätningar även på så kallade spetslastpannor som inte alls varit i drift, eller som varit i drift endast några få timmar det aktuella året. Energiföretagen menar att kravet på mätningar har negativa konsekvenser för miljö och klimat i form av ökade utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar.

Energiföretagen har skrivit en hemställan till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) om ändring i SFS 2013:252 ”Förordning om stora förbränningsanläggningar”, och SFS 2013:253 ”Förordning om förbränning av avfall”. 

Energiföretagen menar att rapporteringen av eventuella kortvariga utsläpp under det aktuella året kan baseras på senast genomförda mätningar och att drift enbart för mätning bör inte förekomma med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och för att minimera skada på människors hälsa och miljö.

Energiföretagen anser att det strider mot Sveriges miljömål, de globala hållbarhetsmålen och de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken att starta en del förbränningspannor i onödan endast för miljömätningar.

Läs hemställan till regeringen 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev