Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Vi måste lyfta kompetensen hos upphandlare och inköpare

Publicerad: 8 november 2017, 14:06

Hur ser det ut med upphandlings- och inköpskraven i det offentliga och i det privata affärslivet? undrar Parul Sharma, rektor på the Academy for Human Rights in Business, och konstaterar att inköpare och upphandlare är en av vår tids viktigaste hållbarhetsprofessioner.


De viktigaste hållbarhetsfrågorna som bör ställas till näringslivet och offentlig förvaltning måste i nuläget få vara hur och om det satsas på kompetensutveckling inom hållbarhetsspektrumet – exempelvis inom miljö, arbetstagarnas rättigheter, anti-korruption och mänskliga rättigheter – hos inköpare och upphandlare.

Varje gång företagsrepresentanter talar om innovativa miljö och klimatmässiga lösningar bör de direkt få en följdfråga om hur de säkerställer att deras produktionskedjor också är miljö och klimatsäkrade, samt hur deras inköpare är involverade i hållbarhetsarbetet
Varje gång vi hör resonemang kring cirkulär ekonomi, behöver ställa frågan om hur inköps- och upphandlingsmetoder i praktiken påverkas på företaget eller myndigheten av cirkulär ekonomi.
Varje gång det offentliga Sverige understryker hur framgångsrika vi är inom Sveriges gränser på hållbarhet, behöver vi ställa frågan hur det ser utanför Sveriges gränser samt om och hur mycket det kompetensmässigt verkligen satsas på upphandlare.

En stor andel av de varor och produkter som konsumeras i Sverige produceras i andra länder som har lägre hållbarhetskrav. Hur ser det ut med upphandlingskraven och inköpskraven i det offentliga och i det privata affärslivet?

Enligt World living report 2016 skulle det behövas drygt fyra jordklot om alla skulle följa svenskens konsumtions- och produktionsmönster. Hållbar konsumtion och produktion, mål 12 inom Agenda 2030, har av OECD identifierats som det mål där Sverige har störst utmaningar. Rådande konsumtionsmönster har en stor negativ inverkan på människors hälsa, arbetsmiljö, miljö och klimatet i såväl Sverige som globalt. Importerade varor leder fortfarande till utsläpp av farliga ämnen i Sverige, ämnen som varken är tillåtna i Sverige eller EU.

Om vi inte väldigt snart förstår hur viktiga inköpare och upphandlare är för hållbar utveckling kommer vi få det oerhört svårt att motivera hur vi ska bli det land som går i framkant för hållbar utveckling. ”Business as usual” för dessa professioner har visat sig vara ett stort hot mot hållbar utveckling och därför finns det bara en väg ut. Vi behöver drastiska förändringar i våra inköps och upphandlingsmönster där Agenda 2030 och specifikt mål 12 sätts i centrum.

I mitt arbete och nästan dagligen möter jag fortfarande en frustration bland inköpare på svenska företag som i praktiken inte kan tillämpa och verifiera om uppförandekoden efterlevs i deras produktionskedjor. I mina revisionsuppdrag ser jag en skarp brist på uppföljningskompetens inom väldigt många branscher. Svaga genomlysningskrav för svenska företag vid internationell verksamhet är förstås en av anledningarna. Vissa branscher, såsom bygg och fastighetsbranschen, och i övrigt små & medelstora företag ligger efter. Inom bygg och fastighetsbranschen visar stickprov att det finns ett likhetstecken mellan den svenska miljöbalken och hållbarhetsfrågor. Små och medelstora bolag kommer att behöva en stor stöttning i hållbarhetsfrågor som rör deras inköps och produktionskedjor, här behöver vi kraftsamla och tänka till hur vi stöttar.

FNs Global Compact som över 200 svenska bolag anslutit sig till, har de senaste åren med diverse stickprov av några tusen av sina anslutna bolag dragit slutsatsen att konkreta åtgärder fortfarande är en bristvara och gapet mellan uppförandekoder och praktiska åtgärder alldeles för stort. Jag vill se att detta gap nu minskar och att så många svenska bolag som möjligt sätter inköparna i fokus för sitt hållbarhetsarbete.

Jag är övertygad om att en ordentlig kompetensutveckling och satsning av inköpare och upphandlare kommer att föra oss närmare den globala samhällsomställning vi drastiskt behöver för att gå från linjär till cirkulär ekonomi.

Parul Sharma
rektor, The Academy for Human Rights in Business, CSR Sweden

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.