söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

”Viktigt att skydda barn och unga från exponering av gifter”

Publicerad: 15 juni 2016, 03:58

DEBATT Regeringen måste lägga in en högre växel om man ska nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, skriver Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Ämnen i artikeln:

Centerpartiet

Nyligen presenterade regeringen en skrivelse med de åtgärder som vidtagits under mandatperioden för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020. Många åtgärder och initiativ är sådant som Centerpartiet och Alliansregeringen sjösatte. Skrivelsen saknar också skarpa idéer kring flera områden där man kan åstadkomma förbättringar och skapa en giftfri miljö.

Under Alliansregeringen var giftfri miljö ett prioriterat område. Propositionen om en giftfri vardag som Alliansen presenterade i slutet av 2013 lade grunden för den kemikaliepolitik vi har i dag. Mot bakgrund av den plattformen lanserades sedan ett flertal initiativ som vi nu kan se resultatet av. Det handlar till exempel om Alliansens utredningar av kemikalieskatt och bisfenol A. De förbud vi genomförde för att skydda mindre barn från exponering från gifter är ett annat exempel.

Fokus för Centerpartiet har varit att skydda barn och unga från exponering av gifter. Därför utredde vi möjligheten att införa skatt på farliga kemikalier i hemmiljön och minska risken för kontakt med gifter i förskolan genom lagstadgade krav vid upphandling. Vi har även tittat på andra produkter som vi använder varje dag, som till exempel textilier. Där inledde Alliansen ett arbete med att införa ett producentansvar.

Mycket av kemikaliepolitiken styrs på EU-nivå. Även här har Centerpartiet och Alliansen varit aktiva. Det var Centerpartiet som drev igenom stämningen mot EU-kommissionen för det försenade arbetet med att införa vetenskapliga kriterier för vilka hormonstörande ämnen som är farliga. Detta hakade sedan flera länder på. I slutet av förra året stod det klart att Sverige vann mot kommissionen.

I riksdagen har jag sedan fortsatt bedriva detta arbete och bland annat uppmanat regeringen att minska nedskräpningen i sjöar och hav, vilket inkluderar problematiken med mikroplaster. Bland annat vill vi fasa ut mikroplaster ur hygienartiklar i EU.

I Alliansregeringen satsade vi även på avancerad rening av läkemedelsrester för att hindra att oönskade ämnen tar sig ut i vattnet. Båda dessa områden tar regeringen i sin skrivelse upp som ett vidare steg i arbetet. Centerpartiet ser dock att arbetet med att minska miljöpåverkan från läkemedel i våra vatten måste uppgraderas. Vi vill exempelvis förbättra miljöhänsynen vid bedömning av nytt läkemedel, införa en miljödeklaration som ska ligga till grund för en miljömärkning på läkemedel samt ompröva befintliga läkemedel med hänsyn till miljöeffekter.

Ett område som regeringen ännu inte berört men som man bör se över är hygienartiklar. En kvinna exponeras för 168 olika ämnen dagligen, enbart från kosmetiska produkter. En man exponeras för cirka hälften.

Kosmetiska artiklar kan innehålla hormonstörande ämnen och metallföreningar som kan vara skadliga både för människa och miljö. Det sammanlagda skyddet för konsumenters hälsa och för växter och djur är alltför lågt, då ansvaret faller mellan olika myndigheters stolar. Dessutom är EU-kommissionens kosmetikaförordning för svag när det gäller miljöaspekter.

Centerpartiet är stolta över det som uppnåtts och har förslagen för att påskynda arbetet ytterligare. Regeringen måste lägga in en högre växel om man ska nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020.

Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev