tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Vinnova till motattack

Publicerad: 19 januari 2009, 06:46

Regeringen stryper grundforskningen och investerar för kommersiellt, menar två kända professorer. Nu går Vinnova till motattack.


Tidigare i januari gick professorerna Lars Calmfors och Arne Jarrick till hårt angrepp mot regeringen och dess forskningsproposition i en debattartikel i Dagens Nyheter. Lars Calmfors är professor i internationell ekonomi och ledamot av Vetenskapsrådets styrelse och Arne Jarrick är professor i historia.

De varnade för en långtgående utarmning av Vetenskapsrådet: regeringen vill ha en mer lyhörd styrelse. På så sätt skapar regeringen en politisk toppstyrning av forskningen.

”De strategiska satsningarna innebär en starkare politisk toppstyrning av forskningen eftersom regeringen i ökad omfattning pekar ut vilken forskning som ska bedrivas”, framhåller Lars Calmfors och Arne Jarrick.

”Särskilt oroande är propositionens formuleringar om att man bör prioritera ’områden där det finns svenska företag som bedriver egen forskning och utveckling och där statens insatser stärker näringslivets och Sveriges utveckling och konkurrenskraft’. Det innebär en förskjutning mot mer av forskning som uppfattas ha ett rent kommersiellt värde”, varnar de båda professorerna.

Nu går Lena Gustafsson, tf generaldirektör för Vinnova och professor i bioteknik, och Göran Marklund tf vice generaldirektör för Vinnova och adjungerad professor i ekonomisk historia, till angrepp mot Lars Calmfors och Arne Jarrick.

”Tyvärr definierar inte Calmfors och Jarrick vad de menar är fri respektive ofri grundforskning, vilket gör att deras artikel saknar precision”, framhåller Lena Gustafsson och Göran Marklund i ett debattinlägg.

Vid Vinnova menar man att den vetenskapliga kvaliteten kan och bör vara lika hög oavsett om den motiveras av forskares kunskapssökande (nyfikenhetsmotiverad) eller av samhällets kunskapsbehov (behovsmotiverad). De menar vidare att nyttiggörande av forskning kräver samspel och direkt samverkan mellan forskare och entreprenörer i akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

”Att ställa forskning som utgår från samhällets behov, och som sker i samspel med andra aktörer såsom näringslivet, i motsatsställning till forskarstyrd grundforskning bidrar inte till en kvalificerad forskningspolitisk diskussion. Än mindre bidrar det till en fruktbar diskussion om forskningens roll i samhället och dess förutsättningar för att bidra till hållbar svensk tillväxt.

Johan Nylander

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev