Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Volvo går i bräschen med koldioxidfri fabrik

Publicerad: 22 mars 2006, 17:45

Volvo Lastvagnars fabrik i Göteborg, som ska bli världens första koldioxidfria fordonsfabrik, har redan inspirerat andra företag. – Vi har fått flera förfrågningar om liknande projekt. Just nu för vi diskussioner med NYK, världens största rederi, säger Håkan Spångberg på Göteborg Energi.


– Det här är inte bara en bra åtgärd miljömässigt. Vi räknar även med att det på sikt kommer att löna sig rent ekonomiskt, säger Volvos koncernchef Leif Johansson om satsning på den koldioxidfria anläggningen.
Projektet görs i samarbete med Göteborg Energi och investeringen är på totalt 140 miljoner kronor.

Och visst är detta en lönsam satsning.
Redan på några års sikt kalkylerar Volvo med att investeringen ska ha lönat sig. Projektet har också ett stort kommersiellt värde för Volvo, men också Göteborg Energi.
– Vi visar, på ett väldigt konkret sätt, på handling kopplat till båda företagens vision och varumärke. Det stärker också båda företagen kommersiellt, där Volvo står för miljöomsorg och vi använder begreppet miljöhänsyn, säger Håkan Spångberg, försäljningschef på Göteborg Energi.
Anledningen till att Volvo genomför projektet nu är att man vill vara steget före sina konkurrenter och före lagkraven.
– Vi är väl medvetna om växthuseffekten och vilka effekter den kommer att få. Vi har därför valt att under de närmaste åren fokusera på energifrågan, både vad det gäller lastbilarna och våra anläggningar, säger Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar.
– Växthuseffekten är den största utmaningen för många företag och vi känner att vi måste agera. Detta är ett långsiktigt arbete, men genom att ta investeringarna tidigt ger det fördelar mot våra konkurrenter, men även lönsamhetsmässigt och det är dessutom bra för vår image. Om man bara följer lagkraven leder det enbart till kostnader, anser Lars Mårtensson och fortsätter:
– Ur ett ekonomiskt perspektiv bedömer vi att energikostnaderna kommer att öka, framförallt på fossila bränslen och på el. Genom att fordonsfabriken i Tuve i Göteborg blir koldioxfri kommer vi vara väl rustade inför kostnadsökningar på energi.

Idag står energikostnaderna
för 70 procent av miljökostnaderna på fordons-fabriken i Tuve. Den el och värme som den använder idag framställs delvis av fossila bränslen, vilket för med sig utsläpp av koldioxid som i sin tur bidrar till växthuseffekten. För att kunna bli koldioxidfri genomförs ett åtgärdspaket, som består av följande delar:
El från vindkraft
Värme från koldioxidfri fjärrvärme
Energieffektivisering på minst 20 procent
Fem vindkraftverk på vardera 2 MW ska byggas och de kommer att producera cirka 30 MWh per år, vilket täcker hela fordonsfabrikens elbehov. Vindkraftverken är uppkopplade på det vanliga kraftnätet och när det inte produceras tillräckligt med el från vindkraftverken så kommer Volvo att köpa ursprungsmärkt, koldioxidfri el.
Värmeleveranserna kommer huvudsakligen från en ny biobränslepanna på cirka 10 MW som ska byggas intill fordonsfabriken. Pannan ska anslutas till Göteborg Energis fjärrvärmenät så när fordonsfabrikens värmebehov är lågt kan överskottet från pannan matas ut på nätet. Sommartid kommer fjärrvärme som produceras av spillvärme från avfallsförbränning och raffinaderier att användas. Göteborg Energi kan leverera fjärrvärme året om till Volvo från sin produktion, men i produktionsmixen finns bland annat naturgas under vinterhalvåret, vilket innehåller koldioxid. Därför bygger man i stället en pelletspanna i direkt anslutning till fabriken.

Den tredje delen i paketet är
energibesparing och här garanterar Göteborg Energi en energibesparing på 20 procent på fem år. För Volvos del är det dessutom ett led i företagets ambition att halvera energiförbrukningen på samtliga fabriker. Volvofabriken i Göteborg har under många år arbetat med att effektivisera sin energiförbrukning, men det finns fortfarande åtgärder att genomföra. Framförallt handlar det om att optimera den befintliga driften genom att bland annat behovsanpassa luftvolymer och att se till att styr- och reglersekvenser fungerar optimalt, hålla en jämn inomhustemperatur och ta tillvara på tillskottsvärmen som kommer från produktionen och värmealstrande maskiner. Dessutom kommer investeringar att krävas i ny energieffektiv utrustning.
– Hela åtgärdspaketet bygger på befintliga lösningar och det ser vi som en styrka, eftersom det innebär att det är tillgängliga även för andra kunder. Det visar också på den befintliga teknikens möjligheter. Genom att paketera traditionella lösningar på ett nytt sätt kan man uppnå stor affärs- och miljönytta, säger Maria Blechingberg, miljöcontroller på Göteborg Energi.
– Jag anser att Volvos synsätt är inspirerande, för de tar ett helhetsgrepp på energifrågorna och ser inte enbart till energipriset utan till en helhet där man gör långsiktiga åtgärder, säger Maria Blechingberg.

Göteborg Energi har blivit
kontaktat av flera företag sedan projektet med Volvo blev offentligt.
– Många företag är positiva och vi har fått flera förfrågningar om att göra liknande projekt, vilket är väldigt roligt. Just nu för vi diskussioner med NYK, världens största rederi som bygger nya lokaler på 27 000 kvadratmeter. Där arbetar vi på hitta lösningar som passar just dem, säger Håkan Spångberg.
– Även för mindre enskilda företag går att det att genomföra anpassade, miljövänliga energilösningar, även om det inte blir så omfattande som för exempelvis Volvo. I slutändan handlar det ju också om ekonomi, säger Håkan Spångberg.
Ann-Sofie Borglund

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.