torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Livsmedel

”Landsbygdsministern vilseleder om kött och klimat – dags för faktagranskande funktion”

”Genom att välja svenskt kött före importerat har man gjort en insats för klimatet”. Det påstår landsbygdsminister Peter Kullgren men citatet är ett tydligt exempel på desinformation. Om vi vill bevara demokratin behöver våra folkvalda förhålla sig till fakta i offentliga uttalanden, skriver Misha Istratov, före detta friskvårdsentreprenör.

Publicerad: 16 maj 2023, 10:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Misha Istratov tycker att det behövs en faktagranskningsnämnd för att värna demokratin. Till vänster köttkor i Flen 2001.

Foto: Leif R Jansson/TT, Pressbild


Ämnen i artikeln:

KöttJordbrukKlimatpolitik

I år presenterade Livsmedelsverket en uppdaterad tallriksmodell kallad Den grönare matcirkeln, där folket uppmanas att ”minska på köttportionen och äta mer växtbaserat” både för hälsans och klimatets skull. Även Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att ”äta mindre rött kött och chark”, på grund av hälsorelaterade risker som hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och Lungfonden och Cancerfonden har samma budskap. Parallellt förespråkar landsbygdsminister Peter Kullgren, under vilken Livsmedelsverket råder, en kost rik på animaliska produkter, både genom sociala medier, intervjuer och i riksdagen.

Läs också: Replik: ”Halvsanningar om kött- och mjölkproduktionen”

Bland annat påstår Peter Kullgren att ”genom att välja svenskt kött före importerat har man gjort en insats för klimatet”. Citatet är ett tydligt exempel på desinformation och motbevisas av Sveriges Lantbruksuniversitet, enligt vilket svenskt kött i bästa fall har något mindre klimatpåverkan än det importerade köttet. Att påstå att valet av svenskt kött framför utländskt skulle vara en insats för klimatet kan liknas vid att säga ”du gör nytta för klimatet om du flyger i ekonomiklass i stället för business class” när du i själva verket skulle kunna åka tåg. Påståendet är vilseledande då kött, oavsett ursprung, är extremt påfrestande för klimatet jämfört med andra proteinkällor.

Påståendet är vilseledande då kött, oavsett ursprung, är extremt påfrestande för klimatet jämfört med andra proteinkällor.

Liknande desinformation förmedlades i en riksdagsdebatt, där ministern uttryckte att ”vi har högt ställda djurhållningskrav i Sverige”. Det stämmer säkerligen jämfört med vissa utvecklingsländer, men den som sett inslagen i media från de svenska djurfabrikerna vet att djuren lever i en dystopisk verklighet även i Sverige. Påståendet är särskilt magstarkt när LRF och branschorganisationen Växa nyligen fått godkänt för ett experiment att hålla 1500 kor instängda året om utan möjlighet till utevistelse. Studien syftar till att motbevisa tidigare fastställda slutsatser om att kor behöver frisk luft och naturligt betande, det är med andra ord ett försök att effektivisera industrin och öka vinsterna.

I samma riksdagsdebatt påstår ministern att ”kor är avgörande för den biologiska mångfalden”. Majoriteten av forskare som inte är knutna till köttindustrin hävdar motsatsen. En studie publicerad av den vetenskapliga tidskriften Nature beräknar att vi kommer förlora 17000 arter på grund av köttindustrin fram till 2050 om vi fortsätter konsumera i samma takt. Dessutom blir påståendet närmast en skymf med tanke på tidigare nämnda LRF-experiment med instängda kor. Hur kan kor bidra till en ökad biologisk mångfald när de är inlåsta i en hangar?

Vi kommer förlora 17000 arter på grund av köttindustrin fram till 2050 om vi fortsätter konsumera i samma takt.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, rapporterar att en tredjedel av hela EU:s budget går till stöd för jordbruket, varav 90 procent utgörs av miljö- och klimatskadlig matproduktion som dessutom bidrar till ohälsosamma matvanor. FAO understryker att det är livsnödvändigt att vi ställer om matproduktionen i samhället genom att minska på kött- och mejeriprodukter och utöka de växtbaserade alternativen för att klara klimatmålen.

FAO rapporterar även om livsmedelsförsörjningen och framhåller att omställningen till en grönare kost är essentiell för att mätta den ökande världsbefolkningen. 10 procent av jordens befolkning lider av hunger. Det dör miljontals barn årligen som inte har tillräckligt med mat. Eftersom växtbaserade proteinrika livsmedel som bönor, ärtor och linser använder upp till 99 procent mindre vatten, 95 procent mindre markareal och avsevärt mindre gödsel än motsvarande köttprodukter, är denna omställning kritisk för att vi alla ska kunna gå mätta i framtiden.

Livsmedelsförsörjningen är en fråga som landsbygdsministern vurmar för. I början på februari publicerade han ett inlägg på sociala medier där han presenterade regeringens satsning Livsmedelsstrategi 2.0. Det mindre klädsamma var att inlägget ackompanjerades av en bild på Peter Kullgren läggandes sex överdimensionerade burgare av rött kött på grillen.

Det mindre klädsamma var att inlägget ackompanjerades av en bild på Peter Kullgren läggandes sex överdimensionerade burgare av rött kött på grillen.

Här behöver vi ställa oss den något prekära frågan: Vet Peter Kullgren vad våra statliga och internationella organ, som anses vara experter på området, rekommenderar? Självklart har Kullgren rätt att besluta om sin egen kosthållning, men frågan är hur passande det är att han sprider sin personliga filosofi och påverkar tusentals svenskar att gå emot rekommendationerna via sin roll som landsbygdsminister?

Är detta medveten vilseledande information, eller beror det på ministerns bristande kunskap? Många av oss har i generationer indoktrinerats med påståenden som att mjölk är bra för skelettet, att kor spenderar sina liv betandes på vackra gröna ängar och att de är beroende av att människor mjölkar dem. Sådana påståenden har länge spridits via lobbygrupper och branschorganisationers reklamkampanjer och tyvärr emottagits som vedertagna sanningar hos delar av folket. Kanske är det just detta som Kullgren baserar sin politik på, men oaktat bör vi ifrågasätta om det är rätt att en minister marknadsför köttindustrin som får miljarder i bidrag årligen, samtidigt som nämnda industri utgör privatpersoners enskilt största källa till den globala uppvärmingen och är en riskfaktor för folkhälsan?

I dagens samhälle, där ett inlägg på sociala medier kan nå miljontals människor, bör personer med inflytande ta ansvar för att den information de förmedlar är korrekt. Yttrandefrihet är en av våra självklara grundlagar, men politiker som uttalar sig med direkt felaktiga fakta i riksdagen och privat urholkar förtroendet för sitt ämbete.

Är detta medveten vilseledande information, eller beror det på ministerns bristande kunskap?

En ny undersökning från Novus visar en tendens till fallande förtroende för våra politiker och att endast 7 procent av folket anser att politikerna stärker demokratin. Jag föreslår att en faktagranskningsnämnd införs, till vilken det ska gå att anmäla felaktiga påståenden. Nämnden ska ha snabba handläggningstider och mandat att utdela krav på att felaktigheter ska korrigeras offentligt.

Om vi vill bevara demokratin och dess trovärdighet behöver våra folkvalda förhålla sig till fakta i offentliga uttalanden, oavsett vad de själva väljer att lägga på sin tallrik.

Misha Istratov
Tidigare friskvårdsentreprenör, vd för Elithus

Källor:
Den grönare matcirkeln (Livsmedelsverket)
De nordiska näringsrekommendationerna (Folkhälsomyndigheten)
Hälsosamma matvanor - Kött och charkprodukter (Hjärt- och Lungfonden)
Kost och cancer (Cancerfonden)
Vad säger forskningen om kött och klimat? (Sveriges lantbruksuniversitet)
Riksdagsdebatt (Facebook)

djurfabriken.se
Växas forskningsstudie om lösdrift avslås (LRF)
Proactive conservation to prevent habitat losses to agricultural expansion (Nature)
A multi-billion-dollar opportunity – Repurposing agricultural support to transform food systems (FAO)
The State of Food Security and Nutrition in the World 2021 (FAO)
Every bite of burger boosts harmful greenhouse gases: UN Environment Agency (FN)
Tackling climate change through livestock (FAO)
Ny Novusundersökning visar: Vikande förtroende för politiker och media (Via TT)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KöttJordbrukKlimatpolitik

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev