måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Livsmedel

Martin & Servera poängsätter 23 000 livsmedelsprodukter utifrån klimatpåverkan

Publicerad: 25 maj 2023, 13:02

Emelie Hansson är hållbarhets- och kvalitetschef på Martin & Servera, som säljer livsmedelsprodukter till bland annat skolor, sjukhus, restauranger och restaurangkedjor.

Foto: Leif R Jansson / TT och Martin & Servera

”Det är våra kunder som har drivit på för att vi bättre ska kunna klimatberäkna deras inköp”, säger Emelie Hansson, hållbarhets- och kvalitetschef på företaget. För Aktuell Hållbarhet berättar hon om tillvägagångssättet och om varför hon tror att intresset varit så stort.

Ämnen i artikeln:

LivsmedelsindustrinCsrEkologisk hållbarhetHållbara städer

Anders Hellberg

anders.hellberg@aktuellhallbarhet.se


I förra veckan gick Martin & Servera ut med att företaget precis har lanserat klimatpoäng på alla livsmedelsprodukter som de i dag säljer till bland annat skolor, sjukhus, restauranger och restaurangkedjor. Aktuell Hållbarhet ringde upp hållbarhets- och kvalitetschefen Emelie Hansson för att höra mer om initiativet.

Ni har satt klimatpoäng på 23 000 varor. Varför då?

– Ser man till hela vår värdekedja så kommer över 95 procent av Martin & Serveras klimatpåverkan från produkterna vi säljer. Och ska vi komma åt dessa utsläpp krävs det framför allt två saker. För det första att producenterna arbetar för att minska sin klimatpåverkan, exempelvis genom mer hållbara jordbruksmetoder och minskat matsvinn. Men det krävs också att de som köper varor från oss handlar mer klimatsmart. Och det är alltså det som vi nu ska försöka hjälpa våra kunder med.

Genom ett poängsystem?

– Precis. Vi har samarbetat med Consupedia, som byggt världens största databas med hållbarhetsinformation om livsmedel. De har utgått från forskningsinstitutet Rise databas och utifrån den gått igenom hela vårt sortiment där varje produkt nu har fått ett värde från 0 till 100. Tanken är att man som kund ska samla poäng, så ju mindre utsläpp en vara har desto högre poäng har den.

Kan du ge något exempel?

– Inom jordbruket globalt, som i dag står för någonstans mellan 20 och 30 procent av människans klimatpåverkan, är det inte koldioxid som är det stora problemet, utan i stället metan och lustgas. Så produkter från djur som idisslar ger generellt sett höga utsläpp, och därmed låga poäng. Växtbaserade produkter, men även sådant som kyckling, har låga utsläpp och ger därmed höga poäng. Sedan kan det visserligen skilja sig en del utifrån vilket land som varan kommer ifrån.

Och på dryckessidan?

– Här kan man säga att så fort det blir jordbruksråvaror inblandade, som för juice eller mjölk, så är klimatpåverkan större. Vatten, eller en läsk som bara har syntetiska smak- och färgämnen, släpper i regel ut väldigt lite i jämförelse.

– Sen ska tilläggas att klimatpåverkan bara är en av flera hållbarhetsfrågor vi arbetar med. Vi har något som kallas ”hållbara val” i vår e-handel, och då inkluderas också andra aspekter såsom biologisk mångfald eller goda arbetsvillkor. Tanken är att detta med klimatpåverkan blir som ett komplement, det vill säga ytterligare en parameter att förhålla sig till.

Hur har reaktionerna varit?

– Att vi vill göra det här bygger till stor del på önskemål vi haft från vissa av våra kunder som velat få en bättre förståelse för hur deras inköp påverkar klimatet. Men nu när vi faktiskt har ett system på plats så har det varit ett jätteintresse från en massa håll, både internt och externt, där många är nyfikna och vill förstå varför olika varor kan skilja sig så pass mycket sett till växthusgasutsläpp.

Ser kunderna bara sina poäng eller ser de också sin totala klimatpåverkan?

– Vi tar nu fram fler verktyg utifrån den data vi har, men för alla som handlar fler än tre varor ger vi en sammantagen siffra också över utsläppen räknat i koldioxidekvivalenter. Och det är något som många verkar uppskatta.

Varför då, tror du?

– För att det är ju först med data och möjligheten att kunna mäta och jämföra som man kan förstå vilken skillnad det faktiskt går att göra här. Nu kommer exempelvis ett skolkök se varje månad hur stora utsläpp som livsmedlen de köpt in av oss har gett upphov till. Utifrån det kan de sedan skruva lite på sina inköp till nästa gång så att utsläppen minskar till månaden efter. Det där tror jag är väldigt inspirerande för många.

Hur exakta är siffrorna ni ger?

– Både poängsystemet och utsläppssiffrorna bygger på schabloniserade värden. I dag är det så långt man kan komma. Det pågår visserligen ett arbete inom branschen med att få fram en databas där du ska kunna jämföra utsläppen inte bara mellan produktkategorier, utan också mellan leverantörer inom samma kategori, men ett sådant system ligger fortfarande ett antal år bort.

För några månader sedan skrev Aktuell Hållbarhet om att Martin & Servera helt slutat sälja konventionellt odlade bananer, ett beslut som enligt er innebär att ytterligare uppåt 400 ton ekobananer kommer att säljas i Sverige varje år. Kan ni inte göra på liknande sätt här, det vill säga helt enkelt sluta sälja de klimatvärsta produkterna?

– Vårt hållbarhetsarbete pågår på flera områden samtidigt. Förutom det här initiativet är vi nu exempelvis i en process där vi tar fram nya klimatmål enligt Science Based Targets. Men det är klart att vi i slutändan också har ett stort ansvar sett till vilka produkter vi sätter ut på marknaden. Och vi kommer absolut att behöva hitta fler strategier framöver för att det sortiment som vi erbjuder våra kunder ska ha lägsta möjliga klimatpåverkan.

Läs också: Efter Cop 15 – Martin & Servera slutar helt med konventionellt odlade bananer

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev