fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Livsmedel

”Tveksam miljönytta med inomhusodling”

Publicerad: 18 februari 2020, 15:46

Nya odlingsmodeller som inomhusodling i stadsmiljö, cirkulerande näringslösningar och odlig i flera lager målas ofta ut som lösningar på världens miljö- och klimatproblem. Men miljönyttan med dessa odlingsmodeller ifrågasätts nu i en ny rapport.


JR

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Det finns sällan oberoende fakta som stöder vanliga påståenden om att inomhusodling, cirkulerande näringslösningar och odling i flera lager är ett klimatsmart sätt att odla. Tvärt om har inomhusodlade och växthusodlade gröna blad och svamp en relativt stor miljöpåverkan. Främst beror det på att de säljs i små förpackningar som kräver kyltransport och kyllagring. Det anser rapportförfattarna till en ny rapport från EU-projektet Matlust som har syftet att utveckla en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen. 

”Många antar att allt grönt är bra för miljön, men det saknas underlag för den åsikten. Inomhusodlingar av grönsaker framställs exempelvis ofta som miljövänliga och klimatsmarta, som sparar mark och vatten, men verkligheten är mer komplicerad. De använder mycket energi och energiproduktion har i sin tur stor miljöpåverkan och tar upp stora ytor”, säger rapportförfattaren Gunnar Rundgren i en kommentar. 

Projektet Matlust skriver i samband med lanseringen av rapporten att syftet med rapporten inte är att ta ställning, ”utan att som neutral part låta komplexiteten i frågeställningarna komma fram. Samtidigt vill vi med rapporten erbjuda en vägledning i hur man kan resonera utifrån olika behov och mål.”

I rapporten jämförs miljöeffekterna av produktion av groddar, skott, kryddor, bladgrönt och svamp. Parametrar som mäts är användningen av energi, växthusgasutsläpp, användning av konstgödsel, kemisk bekämpning, fröer, vattenförbrukning, avfall samt förpackningslösningar.

Läs ”Små gröna blad – inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv” 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev