fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

Brister påvisade i regeringens miljö- och hållbarhetsarbete

Publicerad: 1 december 2020, 10:22

Isabella Lövin och miljödepartementet är inte riktigt nöjda med hur regeringens departement driver det egna miljö- och hållbarhetsarbetet, vilket påtalas i ett protokoll till regeringskansliet och Stefan Löfven. Foto: Ninni Andersson regeringskansliet

Regeringen och de olika departementen saknar verktyg för att kunna följa i vilken omfattning departementen tar klimat- och miljöhänsyn. Det framgår att en intern skrivelse från miljödepartement till regeringskansliet.

Ämnen i artikeln:

Miljöpolitik

BA


Enligt regeringskansliets miljöpolicy ska varje departement ta fram en arbetsplan för att integrera klimat och miljö i beredningsprocessen. I ett protokoll från miljödepartementet adresserat till regeringskansliet redovisas brister och önskade förbättringsåtgärder i det arbetet. Miljödepartement skriver också att det behövs en tydligare styrning från statsministern:  

”För att regeringen ska vara trovärdig i sin miljö- och klimatpolitik behöver staten gå före i omställningen till ett mer miljö- och klimatsmart samhälle för att uppnå de nationella miljömålen. Vikten av klimat- och miljöanalyser i beredning av ärenden och beslut behöver betonas av huvudmannen.” 

För år 2020 har tio departement presenterat arbetsplaner. De flesta presenterar generellt organisationen och ansvarsfördelningen för arbetet, verktyg och informationsmaterial som finns tillgängligt, och att klimat och miljö ska integreras i olika beredningsprocesser. Ett par departement redovisar i stället planer för ett integrerat klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete.

Ett departement, kulturdepartementet, har inte gjort sin hemläxa och saknar helt en en sådan arbetsplan. På departementet arbetas det nu i dialog med miljödepartementet för att ta fram en för 2021. 

I redovisningen till statministern redogörs för att det under ett par år funnits brister i det här arbetet som delvis rättats till, men att utmaningar återstår. Bland annat saknas verktyg för att kunna följa upp i vilken omfattning departementen tar klimat- och miljöhänsyn eller om en bedömning resulterat i ett ändrat förslag.

Läs protokollet om klimat och miljö i regeringens beredningsprocesser  

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev