Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

C: Kärnkraften är bara en valaffisch när man inte har andra klimatförslag

Publicerad: 21 juli 2022, 05:00

Rickard Nordin, energi- och klimattalesperson för Centerpartiet

Foto: Pressbild från Centerpartiet

När man inte har andra klimatförslag är det tacksamt att säga att kärnkraften är lösningen på alla problem. Det säger Centerpartiets energi- och klimattalesperson Rickard Nordin i Aktuell Hållbarhets stora valintervju.
– Hade man verkligen velat det här på riktigt och inte bara som en valaffisch i debatten, varför kom man då inte till förhandlingsbordet?


Ämnen i artikeln:

KlimatpolitikMiljöpolitikBioenergiSkogsbrukLrf

Rickard Nordin är Centerpartiets talesperson för energi- och klimatfrågor. De rena miljöfrågorna ligger egentligen hos kollegan Magnus Ek, men Rickard Nordin svarar även på dem när han möter upp i Riksdagsbiblioteket en vårdag i slutet på maj.

Vad går ni till val på?
– Omställningen är helt avgörande. Görs den på rätt sätt, så att man skapar jobb och företag i hela landet, då får man med sig andra länder också. Sveriges utsläpp är på totalen ganska små om man tittar på hela världen, men genom att vara den föregångare som alla vill kopiera gör vi skillnad på riktigt. 

Vad är er absoluta hjärtefråga, som ni inte kan tänka er att kompromissa om?

– Jag skulle säga att det är målet för omställningen, det är det som är grejen. Sen kan man alltid diskutera enskilda styrmedel och annat. Miljömålen har vi satt tillsammans i riksdagen, dem ska vi uppnå.

Var anser du att de stora skiljelinjerna går i miljö- och klimatpolitiken?

– Det finns en skiljelinje mot de högerkonservativa, de vill göra mindre, de vill bromsa. Sverigedemokraterna tar till exempel bort allt stöd till biodrivmedel, man vill gärna göra åtgärder utomlands men inte här. M, SD, KD och V vill sänka reduktionsplikten och öka användningen av fossila bränslen, tvärt emot hela situationen med Ryssland. Sen finns det en annan typ av skiljelinje mot MP och V, där vår linje är mer det positiva anslaget, att tillväxt är det som skapar resurserna för omställningen.

Hur behöver samhället ställa om på riktigt?

– Det enkla svaret är att vi behöver fasa ut alla fossila bränslen. Sen är frågan hur det ska gå till. Mitt svar är att vi ska fördubbla biodrivmedelsproduktionen, vi behöver elektrifiera fordonsflottan men de bilar som redan finns måste också ha ett bränsle som inte är fossilt. Vi behöver se till att industrin går över till förnybara bränslen, där finns det fantastiska initiativ som hybritprojektet, raffinaderierna på Västkusten, kemiindustrin, batterifabriker – vi har ju alla de här möjligheterna. Problemet i dag är inte investeringar och pengar, problemet är att det tar alldeles för lång tid att få saker på plats. När det tar 10–12 år för en elledning, ja då har företagen i Göteborg missat sina investeringskalkyler. Då har de missat sina möjligheter att göra bra affärer på omställningen. Det är dags att rensa i regelverken. 

Vad oroar du dig mest för?

– Att det inte går tillräckligt snabbt. Att politiken inte levererar tillräckligt snabbt och att inte tillräckligt många ser vilka möjligheter omställningen innebär. 

Varför går det så långsamt för politiken?

– Jag upplever att det inte är tillräckligt många som förstår allvaret. Vi är inte tillräckligt många partier i Sveriges riksdag som är beredda att ta de beslut som krävs. 

Hur ska ni lyfta miljö- och klimatfrågorna i valet, så att inte de här ödesfrågorna blir som vilken fråga som helst?

– För oss går det här igenom all politik, vi kommer prata om klimat och miljö och landsbygd, och om jobben och tryggheten där klimat och miljöfrågor är en viktig del. Så det kommer ju att finnas med i nästan allt vi gör. Vi kommer göra många bra utspel om hur vi kommer ställa om Sverige och öka antalet jobb samtidigt.

Vad är det största ljuget i miljö- och klimatdebatten?

– Det är nog att det är en uppoffring med omställning. Vad händer om det skulle visa sig – mot alla odds, mot all forskning – att klimatförändringen var någonting vi inte kunde påverka, det var solens aktivitet eller något annat. Ja, då har vi alltså förbättrat vår hälsa, vi har blivit mindre sårbara i omvärlden och vi har skapat tiotusentals jobb. Det är ju inte ett problem!

Hur ser du på att januariavtalet föll?

– Jag tyckte det var synd att det sprack. Jag tycker att vi har samarbetat förvånansvärt bra, vi har hittat många gemensamma nämnare, vi har löst många saker. Det jag kanske är mest besviken på är att det fortfarande finns saker kvar i till exempel klimathandlingsplanen som inte är genomförda, som att det fortfarande inte går att ha differentierade parkeringsavgifter för miljöbilar. 

Vad kände du i höstas när Centern röstat på sin egen budget, så att ändringsbudgeten från M-SD-KD gick igenom?

– För mig var det självklart att vi röstade på vår budget. Regeringens budget var inte förhandlad med oss, då kunde regeringen lika gärna ha röstat på vår budget som vi på deras. Vill man på riktigt göra skillnad för klimatet, då tycker jag att vår budget var bättre. 

Men vad tycker du om resultatet?

– Jag tycker det är tråkigt att regeringen inte förberedde sig bättre, så att vi nu har en budget som är sämre.

Men fanns inte delar av januariavtalet med i regeringens budget?

– Jo, men delar av januariavtalet fullföljer vi i vår budget, så det hade gått precis lika bra att rösta på den.

En kontroversiell punkt i januariavtalet var reformerat strandskydd. Den mångåriga miljölagstiftningen skulle ändras så att det både blev lättare att bygga på stränder i glesbygd och svårare att bygga på stränder där exploateringstrycket är högt. När Centerpartiet i höstas röstade igenom Magdalena Andersson som ny statsminister var det efter hårda förhandlingar mellan MP och C om en strandskyddsproposition. Men i juni röstades förslaget ner av den borgerliga majoriteten. Moderaterna aviserade samtidigt att de helt vill skrota strandskyddet. 

Vad kommer hända med strandskyddet nu?

– Det återstår att se. Beroende på vem som sitter i regeringen får man ta upp bollen igen helt enkelt. Vi har visat att vi vill göra det här. Tyvärr tyckte Moderaterna att det var viktigare att fälla förslaget för att det kom från fel parti.

Centern anses allmänt företräda LRF:s intressen, håller du med?

– Centerpartiet är ett självständigt parti, på samma sätt som Socialdemokraterna inte företräder hyresgästföreningen. Däremot vet vi att de gröna näringarna är otroligt viktiga för jobben, för företagen och för klimatomställningen. Och den synen har ju LRF också. 

Hur ser du på kritiken att ni offrar biologisk mångfald för klimatet?

– Jag tycker att den kritiken är felriktad, säger Rickard Nordin och lyfter ängsmarker där konflikten mellan klimat och mångfald är till de gröna näringarnas fördel. Detta eftersom klimatskadlig boskap gynnar den biologiska mångfalden genom att beta på ängarna.

När det gäller biologisk mångfald i skogen då, där får ni hård kritik?

– Ska vi bygga mer i trä så behöver vi använda skogen mer än i dag. Då blir det mer restprodukter, det kan vi göra biodrivmedel och hygienartiklar av. Det minskar de fossila utsläppen.

Alla håller inte med, diskussionen om skogsbrukets klimatpåverkan är komplex och polariserad. Men när det gäller biologisk mångfald är det enligt Rickard Nordin ett problem att skogsbrukare som gynnar mångfalden riskerar att bli av med sin skog. Antingen för att förekomst av nyckelbiotoper leder till förlorad ersättning eller för att staten beslutar om områdesskydd.

Så hur ska ni uppnå miljömålen i skogen?

– Det handlar mycket om att hitta andra skyddsformer, andra ersättningar. Och även om att se till att de områden som har höga naturvärden, i naturreservat och annat, också sköts ordentligt. 

Hur ser du på diskussionen kring artskyddet?

– Det är ett problem att vi har en lagstiftning som säger att varje kråka ska skyddas.

Men enligt miljöjurister är det ju inte så, och inte enligt Naturvårdsverket heller?

– Ja, men om Skogsstyrelsen som är beslutande myndighet driver den linjen, då får antingen politiken styra Skogsstyrelsen bättre, eller så får man ändra lagstiftningen. 

Vad är egentligen syftet med hela det här bråket?

– Det är att vi ska ha en skogsnäring som faktiskt är med och bidrar till minskade utsläpp, genom att ersätta fossila bränslen med förnybara. Ska vi klara klimatomställningen kan vi inte hålla på och skydda varje enskild talgoxe och kråka i en skog.

Nyligen föreslog forskare att en fond inrättas som kompenserar de skogsägare vars mark avsätts till naturvård, och som bekostas av den produktiva skogen. Men enligt Rickard Nordin borde staten stå för kostnaden att nå miljömålen i skogen, inte skogsnäringen.

Hur kommer ni profilera er i kärnkraftsdebatten?

– Jag tycker debatten kring kärnkraften är sorglig. Den skymmer allt annat som är det viktiga, säger Rickard Nordin. 

I stället för kärnkraft vill Rickard Nordin fokusera på lagring, flexibilitet och effektivisering. Ett stöd till energieffektivisering är enligt honom det enklaste sättet att minska företags och privatpersoners elfakturor nästa vinter. Han vill också bland annat effekthöja Forsmarks kärnkraftverk och ändra föråldrade nättariffer för vindkraftverk så att de körs på full effekt, något som enligt honom i ett slag skulle skapa el för 100 000 villor.

Vad säger du om högerpartiernas krav på att göra det möjligt att bygga kärnkraftverk i hela landet?

– Hade man verkligen velat det här på riktigt och inte bara som en valaffisch i debatten, varför kom man då inte till förhandlingsbordet? 2019 när M och KD lämnade energiöverenskommelsen så fanns det till och med inplanerade möten för att diskutera de här frågorna. Ändå valde man att lämna. Jag är beredd vilken dag som helst i veckan att sätta mig ner och förhandla med andra partier, för att det här är så viktiga frågor för omställningen, svensk konkurrenskraft och för hushållens elpriser. 

Tycker du att minikraftverk är en bra idé?

– Det är inte vår prioritet, då hade vi lagt fram de förslagen. Men vill man på riktigt göra det, då får man komma till förhandlingsbordet. Vi är alltid beredda att lyssna.

Om det inte är ett seriöst förslag, varför förs det då fram i debatten tror du?

– Det är tacksamt att säga att kärnkraften är lösningen på alla klimatproblem oavsett om det är i transportsektorn eller industrin eller något annat. När man inte har andra klimatförslag, och när man vill ta bort reduktionsplikten och öka utsläppen massvis, då säger man att kärnkraften är lösningen i stället. Det är ett sätt att slippa undan debatten och ducka för problemen. 

Sedan reduktionsplikten pausats är Rickard Nordin mycket orolig för att klimatmålen i transportsektorn inte kommer att nås. 

– Nu är det många biodrivmedelsfabriker som planeras och är på väg att starta, att då sänka ambitionsnivån är att hota både jobben och omställningen i transportsektorn.

 

Han var skolans miljögrupp – helt själv

Namn: Rickard Nordin

Gör: Energi- och klimattalesperson för Centerpartiet

Bor: Göteborg

Äter: Svenskt

Transportmedel: VW Biogas och tåg motsvarande två varv runt jorden per år.

Det väckte mitt engagemang för miljö och klimat: Uppväxten vid en småländsk klarsjö och scouterna gjorde att jag personligen blev skolans miljögrupp, och på den vägen är det.

Det vill Centerpartiet också göra

Vatten och avlopp: Grönt avdrag för vattenbesparande åtgärder. 

Klimatanpassning: Klimatanpassningsfond som underlättar för kommuner att renovera VA-nätet.

Transporter: Satsning på biodrivmedel, grönt avdrag för konvertering, skrotningspremie.

Hav: Utsläppshandelssystem för fosfor och kväve i Östersjön.

Konflikten mellan renbete och gruvnäring: Låt mer av mineralavgiften stanna lokalt.

Läs våra andra valintervjuer:

Vänsterpartiets nya klimatröst: ”Ibland blir man matt på mänskligheten”

Kristdemokraterna om miljölagstiftningen: ”Som att inte få använda övervåningen på sitt hus”

Liberalernas klimattalesperson: ”Vi kanske inte behöver en dramatisk omställning”

Moderaterna: ”Klimattullar kanske är helt nödvändiga”

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.