tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

EU tvekar om due diligence-direktiv

Publicerad: 6 april 2022, 08:20

Att EU startar en andra öppen konsultation kring förslaget är unikt, enligt Erik Lidman, föreståndare för det nystartade SSE Corporate Governance Institute vid Handelshögskolan i Stockholm.

EU startar en andra öppen konsultation kring förslaget ”corporate sustainable due diligence”. Förslaget kan bötfälla företag som inte har full kontroll över hela sin värdekedja. Att EU öppnar för en andra konsultation mitt under förhandling är unikt, enligt Erik Lidman vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ämnen i artikeln:

Miljöpolitik

JR


EU-kommissionen publicerade i veckan den hårda kritik som kommissionens lagråd lagt fram mot förslaget om ”corporate sustainability due diligence”, CSDD. Samtidigt startar kommissionen ytterligare en öppen konsultation för direktivet, något som är ytterst ovanligt då ärendet redan är under förhandling.

”Att kommissionen öppnar upp för en till öppen konsultation, mitt under förhandling, är unikt. Sannolikt känner man sig pressade av den kritik som riktats mot förslaget”, säger Erik Lidman, föreståndare för det nystartade SSE Corporate Governance Institute vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det nya institutet höll i veckan en digital konferens om CSDD-direktivet som samlade 650 anmälda deltagare från hela världen.

”Den här frågan kan komma att få en mycket stor påverkan på det europeiska näringslivet. Kraven på företagen är omfattande och frågan många ställde sig under konferensen är om förslagen verkligen är realistiska. Företag förväntas ha total kontroll över hela sin värdekedja, från de yttersta leverantörsleden till slutkunderna. Direkt påverkas 13.000 europeiska bolag. Antalet företag som påverkas indirekt är betydligt fler”, säger Erik Lidman. 

Erik Lidman tycker att kommissionens lagförslag är vagt formulerat, vilket gör det svårt att bedöma dess konsekvenser för näringslivet. En uppfattning som delas med EU-kommissionens lagråd. 

”I texten står det till exempel att företag i sin värdekedja ska inkludera ‘alla sina affärsrelationer’, både direkta och indirekta. Detta kopplas sen till åtgärder som företagen är skyldiga att vidta och till skadeståndsbestämmelser som ser ut att vara väldigt drakoniska. Företagen tycks ha obegränsat skadeståndsansvar oavsett var i värdekedjan misstag begås. Det här ligger väldigt långt från svensk skadeståndsrätt.”

Erik Lidman ifrågasätter också precis som kommissionens lagråd proportionaliteten i förslaget.

Om CSDD-direktivet träder i kraft finns enligt Erik Lidman också en risk för att europeiska företag flyttar hem sin produktion från fattiga länder. En risk som också EU-kommissionens lagråd pekar ut. 

”Det leder sannolikt inte till en mer hållbar utveckling i de länderna”, säger han. 

Sedan kommissionens andra öppna konsultation i frågan öppnades på måndagen har ett antal intressenter redan gett sin feedback. 

”WWF oroas över att förslaget har tappat sin ambition sedan det först tillkännagavs”, skriver till exempel WWF European Policy Office som bland annat anser att också små och medelstora företag bör ingå i direktivet, vilket var tanken i det ursprungliga förslaget.

Artikeln har också publicerats hos Dagens industri som ingår i Di-gruppen, Bonnier News.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev