söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

LRF försiktigt positiv till regeringens skogsöverenskommelse med C

Publicerad: 11 november 2021, 09:18

Skogsmaskin som gallrar tallskog. Foto: Lars Johansson

På onsdagen lämnade regeringen efter överenskommelser med Centerpartiet sitt lagförslag om nya regler för skyddad skog.

Ämnen i artikeln:

Skyddad naturCenterpartietMiljöpartietSocialdemokraternaMiljöpolitikSkog

JR


Efter överenskommelser med Centerpartiet lade regeringen i går fram ett nytt lagförslag för svenskt skogsbruk. Enligt regeringen syftar lagförslaget till att skapa en hållbar skoglig tillväxt, utbyte av fossila råvaror, ökad cirkularitet samt öka kolinbindning i biomassa och mark samtidigt som läckage från mark och andra källor minskas.

Sett till kommentarer från utomstående bedömare tyck Centerpartiet ha nått vissa framgångar i förhandlingarna. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, uppger till exempel att organisationen är försiktigt positiv till propositionen. Bland annat uppskattar LRF att skydd av skog enbart ska ske genom frivilliga överenskommelser med markägare och att det ska finnas ”flexibla skyddsformer där skogsägarens intressen beaktas”. LRF är också positiva till att nyckelbiotopsinventeringen stoppas. 

Att Miljöpartiet verkar ha fått släppa till i överenskommelsen med Centerpartiet syns också av en massiv kritik mot lagförslaget från miljörörelsen. Greenpeace skriver till exempel att regeringen i den nya propositionen missar chansen att använda skogen som ett verktyg för att rädda klimatet. Organisationen är bland annat kritisk till lagkravet på frivillighet i skogsskyddet. 

”Frivillighet är en bra grund, men för att nå de svenska miljömålen krävs ett sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden. Huvudskälet för att skydda områden måste vara miljöskäl, inte vilka områden skogsägarna anser passande. Men självklart ska alltid rimlig ersättning utgå”, säger förre miljöpartisten Carl Schlyter, nu kampanjledare på Greenpeace, i en kommentar.

Greenpeace uppmärksammar också att EU:s skogsstrategi, som kräver att miljöskyddet i skogsbruket ökar, inte nämns en enda gång i det nya lagförslaget.

Läs regeringens proposition 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev