fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

Miljömålen kan driva arbetet med Agenda 2030

Publicerad: 1 april 2020, 09:02

En fungerande grön infrastruktur för ett rikt växt- och djurliv, är en av åtgärderna som lyfts i årets miljömålsrapport

Foto: Mikael Gustafsson

Det går fortsatt trögt att nå de svenska miljömålen. Men nu lyfts synergierna med Agenda 2030 fram i en gemensam myndighetsrapport.


Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se


Naturvårdsverket presenterar nu den årliga uppföljningen av generationsmålet och miljömålen. I år har rapporten till regeringen ett fokus på de åtgärder som statliga myndigheter gjorde under förra året, och på en analys av målens synergier med Agenda 2030. 

De statligt insatser som analyseras är bland andra Klimatklivet och Industriklivet, stöd till klimatanpassningsåtgärder och program för smarta- och hållbara städer. Vidare handlar det om informationsinsatser om hållbar konsumtion och åtgärder för att minska matsvinn. Här finns också exempel på riktide stöd till ängs- och betesmarker, våtmarker och rent hav.

Den stora genomgången av målstatusen för de olika miljömålen som gjordes förra året gäller i stort sett fortfarande. Budskapet då var att det övergripande generationsmålet inte nås till 2020 och endast ett av miljömålen är uppfyllt. I årets rapport nöjer man sig med att analysera trender mot måluppfyllelse. Dessa visar en negativ trend för fem av målen, en neutral trend för nio och en positiv för endast två av målen. Dessa två handlar om frisk luft och bara naturlig försurning.

Sveriges miljömål har på senare år hamnat i skymundan när de globala hållbarhetsmålen fått allt mer utrymme. I årets rapport lyfts dock fram att insatserna för att uppnå miljömålen bidrar till möjligheterna att nå de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. I rapporten visar vi en sammanställning för varje miljökvalitetsmål, samt för generationsmålet, hur åtgärderna det senaste året bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål.

Rapporten är ett resultat av samarbete mellan Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Trafikanalys och länsstyrelserna. Flera andra myndigheter har bidragit med underlag inom sina ansvarsområden.

Läs rapporten  

 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev