fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

Miljömålsberedningens uppdrag förlängs tills vidare

Publicerad: 23 december 2020, 08:36

Av de 16 miljömål som riksdagen beslutade om 1999 har har endast ett mål uppfyllts.

Foto: Mostphotos

Regeringen har beslutat att förlänga Miljömålsberedningen uppdrag att bidra med underlag till regeringens arbete med att nå de nationella miljömålen och Agenda 2030.

Ämnen i artikeln:

Miljöpolitik

TP


Miljömålsberedningens uppdrag om att bidra med underlag till regeringens strategiska och långsiktiga utveckling av arbetet för att nå de nationella miljömålen förlängs tills vidare.

Miljömålsberedningen som tillsattes 2010 har haft uppdrag att föreslå hur de nationella miljömålen skulle nås genom att ta fram politiskt förankrade strategiförslag inom områden som regeringen prioriterar. Fram till i dag har beredningen redovisat flera tilläggsuppdrag, däribland en strategi för giftfri miljö samt ett förslag till klimatpolitiskt ramverk.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin säger i en kommentar att miljömålsberedningen bär en central roll för att skapa samsyn inom flera svåra politiska områden. Beredningens fortsatta arbete ska ske i samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner, myndigheter och andra aktörer. Arbetet ska även utgå från Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Den sista december i år redovisar beredningen förslag till ytterligare styrmedel och åtgärder för att Sverige ska nå de nationella miljömålen för havet. Förslagen ska också bidra till att Sverige gör sin del i att nå det globala hållbarhetsmålet för hav och marina resurser inom Agenda 2030. 

I oktober fick beredningen ett tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion, som ska redovisas senast 31 januari 2022. 

De nationella miljömålen beslutades av riksdagen 1999 och omfattar 16 mål inom olika områden. Riksdagens beslut innefattade målåret 2020, men på 20 år har endast ett av de 16 målen uppfyllts.

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev