tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

Naturskyddsföreningen i ny rapport: ”Skogsbruket måste ställa om”

Publicerad: 18 mars 2022, 10:43

Den svenska skogen utgörs i dag av täta, lika gamla och artfattiga skogar av gran och tall, skriver Naturskyddsföreningen.

Vi har en akut naturkris i den svenska skogen, men det finns lösningar, enligt en ny rapport som Naturskyddsföreningen släppte på torsdagen.

Ämnen i artikeln:

SkogsbrukNaturskyddsföreningenMiljöpolitik

Karin Tideström

karin.tidestrom@aktuellhallbarhet.se


Rapporten visar hur omställningen till ett naturnära skogsbruk kan se ut. Bland annat föreslås ändrade regler och nya ekonomiska styrmedel samt att hela det statliga skogsinnehavet används för att nå miljömålen.

”Det är dagens intensiva skogsbruk som är den främsta orsaken till krisen. Men det går att ställa om till ett mer naturnära skogsbruk. Nu måste både skogsnäringen och politiken ta sitt ansvar”, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i en kommentar.

Den svenska skogen utgörs i dag främst av virkesåkrar med täta, lika gamla och artfattiga skogar av gran och tall. Ekosystemet i skogen har utarmats och den biologiska mångfalden är i kris, enligt Naturskyddsföreningen. Runt tusen rödlistade arter som lever i skogen är hotade.

Förslagen i rapporten går ut på att skogsbruket måste bli mindre intensivt och anpassas efter de naturliga förutsättningarna i skogen samtidigt som det klimatanpassas. På så sätt kan den biologiska mångfalden värnas samtidigt som skogen kan fortsätta leverera ekosystemtjänster, inklusive träråvara, enligt Naturskyddsföreningen. 

Naturskyddsföreningen föreslår bland annat att markägare ska få ersättning för ekosystemtjänster, skatt på kommersiell användning och/eller en avverkningsavgift, att hela det statliga skogsinnehavet ska användas för att nå miljömålen, att skogsvårdslagen arbetas in i miljöbalken samt obligatoriska skogsbruksplaner.

Läs rapporten 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev