fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

Regeringen positiv till revideringen av EU:s industriutsläppsdirektiv

Publicerad: 13 maj 2022, 09:43

EU-kommissionen har föreslagit ändringar av industriutsläppsdirektivet som en del av EU:s gröna giv. Foto: Jakub Pelka

Generellt positiva ordalag, men regeringen vill inte se krav som försämrar den energiintensiva industrins konkurrenskraft. Varnar också för oflexibla krav som inte ser till den totala miljö- och klimatnyttan.

Ämnen i artikeln:

Miljöpolitik

KT


Regeringen är generellt positiv till revideringen av EU:s industriutsläppsdirektiv. Det framgår av en promemoria från Miljödepartementet.

Det var i början av april som EU-kommissionen presenterade sitt förslag till revidering av utsläppsdirektivet, IED, som ett led i att genomföra EU:s gröna giv. Förslaget innehåller åtgärder som bland annat ska begränsa utsläpp av föroreningar, säkra allmänhetens deltagande i beslutsprocesser, stödja omställningen till en giftfri och cirkulär ekonomi samt minska utsläppen av växthusgaser. Förslaget innebär också att fler verksamheter kommer omfattas av direktivet.

Regeringen är generellt positiv till ambitionen att förbättra direktivets effektivitet och till de åtgärder som ska minska utsläppen. Den ser också att det kan finnas fördelar med att direktivets tillämpningsområde utökas till att omfatta fler branscher och verksamheter. 

Samtidigt lyfter regeringen att krav på energieffektivisering och vattenförbrukning inte får hindra den gröna omställningen eller försämra konkurrenskraften hos svensk energiintensiv industri. Dessutom efterlyser regeringen tydligare skrivningar för hur industrins omställningsplaner ska användas, och vill främst se dem som ett internt förbättringsverktyg. Kraven måste också bidra till en total miljö- och klimatnytta utan att leda till administrativa bördor, därför måste det finnas en viss flexibilitet i kraven. Detsamma gäller det ökade fokuset på resurshushållning, där det också bör finnas viss flexibilitet.

Läs promemorian här 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev