fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

Foto: ADAM IHSE / TT

Så många bolag redovisar internt koldioxidpris: ”Priset måste öka”

Snart kan det bli ett krav att redovisa internt pris på koldioxid i hållbarhetsredovisning. Men redan nu börjar allt fler stora bolag att rapportera. Det visar Aktuell Hållbarhets kartläggning.

Publicerad: 10 februari 2022, 11:00

Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se

Intresset hos svenska företag att sätta ett internt pris på koldioxid ökar. Samtidigt kommer tydligare krav. I den kommande globala standarden för klimatredovisning föreslår till exempel International Financial Reporting Standards, IFRS, att ett internt pris på koldioxid blir ett skall-krav på företagen. I Sverige har bland andra Finansinspektionen drivit på svenska företag att sätta internt pris på koldioxid och frågan har också tagits upp av Sveriges Agenda 2030-samordnare som i början av året väntas sätta ihop en arbetsgrupp som ska motivera svenska företag att gå före med ett eget koldioxidpris i väntan på ett globalt dito.

Vid sidan av trycket från myndigheter och standarder finns det också ett växande intresse från de svenska företagen, i varje fall de stora. Förra året meddelade till exempel både H&M och Volvo Cars att de börjar med internt pris på koldioxid. I en enkät som Aktuell Hållbarhet genomfört tillsammans med Dagens Industri riktad mot Sveriges 100 största företag inkom 55 svar. Av de svarande företagen uppgav 12 företag att de redan har ett internt pris på koldioxid och 7 företag uppgav att de planerar att införa ett internt pris på koldioxid. Många av de resterande företagen uppgav att de just nu undersöker frågan.

Priset på koldioxid måste öka

Finansinspektionen gick förra året ut med en rad rekommendationer till svenska företag att införa ett internt pris på koldioxid.

– Priset på koldioxid måste öka runtom i världen för att vi ska nå målet i Parisavtalet. Företag som redan nu anpassar sig till ett framtida högre pris, genom att använda internpris, kommer ha bättre förutsättningar att klara omställningen, säger Finansinspektionens hållbarhetschef Johanna Fager Wettergren.

”Företag som anpassar sig kommer klara omställningen bättre”, säger Johanna Fager Wettergren, på Finansinspektionen. Foto: Finansinspektionen

”Företag som anpassar sig kommer klara omställningen bättre”, säger Johanna Fager Wettergren, på Finansinspektionen. Foto: Finansinspektionen

Ett internt pris på koldioxid kan sättas på flera sätt, men grundläggande är att priset gör att företaget kan förbereda sig på högre utsläppspriser genom att redan i dag frivilligt internt använda ett högre pris än det pris som företaget möter på marknaden. Finansinspektionen har i en extern analys beskrivit en rad olika metoder och tillvägagångssätt.

– Det finns en rad olika varianter av intern koldioxidprissättning, vart och ett med sina för- och nackdelar. Bolagen behöver utgå från sina specifika behov och vad man vill uppnå. Prisutvecklingen kan också se olika ut i olika länder och regioner och företag kan behöva använda olika internpris för olika delar av sin verksamhet, säger Johanna Fager Wettergren.

Företagen har satt för låga priser

Internt pris på koldioxid är inget nytt. Många företag som satt internpris på koldioxid genom åren har dock kritiserats för att sätta för låga interna priser som inte speglar den sannolika framtida utvecklingen. I en rapport som släpptes förra året konstaterade till exempel CDP att nästan hälften av världens största företag i dag har ett internt pris på koldioxid men att priset som företagen sätter ofta är betydligt lägre än exempelvis kostnaden inom EU:s utsläppshandel. Johanna Fager Wettergren anser dock att prisnivåer än så länge inte har någon avgörande betydelse.

– Det finns i nuläget ingen ”rätt eller fel” nivå, det viktigaste är att omvärlden känner till vilket pris som används, och hur, och kan dra slutsatser utifrån det.

Företag som inte sätter internpris på koldioxid motiverar ofta sin linje med att prissättning är resurskrävande och att ett internpris på koldioxid kan skapa konkurrensnackdelar. Johanna Fager Wettergren menar dock att oron till stor del är obefogad.

Investerare gillar inte osäkerhet

– Vi ser övervägande fördelar. Att få ett internpris på plats innebär förstås en hyfsad initial arbetsinsats, men det får bolaget igen. Vad gäller prat om konkurrensnackdelar kan jag främst se konkurrensfördelar, både på kort och lång sikt. Investerare gillar inte osäkerhet, det har ett pris. Med ett internpris på koldioxid skingras osäkerheten.

Volvo Cars är ett av de företag som ser fördelarna och nu inför ett internt pris på koldioxid. Priset är relativt högt, eller i varje fall högre än marknadspriset – 1 000 kronor per ton koldioxid. Exakt vilken av alla prissättningsmodeller som kommer att användas har företaget dock ännu inte bestämt sig för.

– Vi tittar just nu på olika tillämpningar. Det vi redan bestämt är att priset ska vara 1 000 kronor per ton och att det ska gälla hela värdekedjan. Det är unikt för vår bransch. För oss ska varje bil vara lönsam även om man belägger den med en intern koldioxidavgift. Här kommer bilprojekten att konfronteras med den här interna kostnaden. Om du har ett klimatavtryck på en producerad bil på låt oss säga 40 ton så ska projektet klara 40 000 kronor i avgift och ändå vara lönsamt, säger Anders Kärrberg, global hållbarhetschef på Volvo Cars.

Det blir allt viktigare att ha koll på kostnaderna för koldioxid. Här Anders Kärrberg, global hållbarhetschef på Volvo Cars och Leila El-Sherif Wollheim, projektledare Agenda 2030 Foto: Volvo Cars/

Det blir allt viktigare att ha koll på kostnaderna för koldioxid. Här Anders Kärrberg, global hållbarhetschef på Volvo Cars och Leila El-Sherif Wollheim, projektledare Agenda 2030 Foto: Volvo Cars/

En annan effekt som Anders Kärrberg nämner berör Volvo Cars framtida investeringar. När det finns olika alternativ till en planerad investering ska klimatavtrycken för de olika alternativen vara en del i beslutsunderlaget. En annan tillämpning som Anders Kärrberg ser handlar om Volvo Cars leverantörer.

Använder du återvunnen aluminium så kommer du under 1 kilo koldioxid per kilo aluminium

– Som exempel kan jag ta en aluminiumkomponent som vi köper in från olika länder. Här kommer en koldioxidavgift skilja ut aluminium beroende på var det är tillverkat då klimatavtrycket skiljer sig ganska stort mellan olika urspungsländer. Tillverkningen av 1 kilo aluminum släpper ut 17 kilo koldioxid om man ser till det globala genomsnittet. Inom EU ligger utsläppen per kilo aluminium på 7 kilo koldioxid, i Kina på 20 kilo koldioxid och i Norge är man nere på 3 kilo koldioxid. Använder du återvunnen aluminium så kommer du under 1 kilo koldioxid per kilo aluminium. Nu kommer vi få en prisbild där utsläppskostnaden är inräknad och ge oss nya sätt att välja leverantörer.

Finansinspektionen har pekat ut ett antal utmaningar med att sätta ett internt pris på koldioxid. Saker som pekas ut är osäkerheter kring hur marknadspriset kommer att utvecklas och vilka effekter olika prisutvecklingar kan komma att få. Anders Kärrberg säger att den största utmaningen för Volvo Cars är den grundläggande svårigheten att veta exakt hur stort koldioxidavtryck olika aktiviteter faktiskt har.

– Den första svårigheten för oss handlar om att ta reda på hur stort klimatavtrycket är från olika komponenter. Allra störst är svårigheten i leverantörsleden där utmaningen är att få vettiga, trovärdiga och kvalitetssäkrade data från leverantören.

Börbolag som satt - och planerar att sätta interpris

Astra Zeneca

ABB

Boliden

Bravida

Byggfakta

Electrolux

Fastpartner

Fenix Outdoor

Getinge

H&M

Volvo Cars

Saab

De planerar att sätta ett internt pris på koldioxid

Assa Abloy

Autoliov

Electrolux Professional

Indutrade

Kungsleden

Corem Property

Volvo Lastvagnar

Skatt kan skynda på omställningen

Ett arbete, där både Finansinspektionen och Volvo Cars är delaktiga, drivs av Sveriges Agenda 2030-samordnare, den förre ministern Gabriel Wikström (S), och syftar till att få fler företag att diskutera och sätta ett internt pris på koldioxid. Arbetet presenterades vid Cop 26 i Glasgow, vilket också var tillfället där Volvo Cars presenterade sitt internpris.

– Alla lyfter att vi borde ha någon typ av global koldioxidskatt för att skynda på omställningen. Men det här är en jättefråga som kommer att ta tid att driva politiskt. Vårt förslag är att svenska företag ska gå före och redovisa kostnaderna för koldioxid i hela värdekedjan. Vi tror att detta på relativt kort sikt kommer att bli en konkurrensfördel mot företag i andra delar av världen. Inte minst för att vi tror att företag som öppet redovisar sina utsläpp lockar investeringar i högre grad, sade Gabriel Wikström när Aktuell Hållbarhet intervjuade honom under klimattoppmötet i Skottland.

Leila El-Sherif Wollheim är projektledare hos den nationella Agenda 2030-samordnaren och ansvarig för den grupp som internt kallas ”Forum hållbar ekonomi”.

– Internpris på koldioxid för företag är något som vi diskuterat under en längre tid. Nu planeras en arbetsgrupp som ska sätta bollen i rullning, säger hon till Aktuell Hållbarhet.

Leila El-Sherif Wollheim berättar att flera företag har hört av sig efter att förslagen presenterades under Cop 26 och att det är tydligt att intresset börjat vakna.

– Vi får frågor om genomsnittspriser och det är tydligt att företag börjar förstå att det här är ett ganska bra sätt att göra sin riskanalys. I framtiden skulle den här metodiken också kunna bli aktuell för andra externaliteter. Varför inte intern prissättning på vattenanvändning eller biologisk mångfald?

Electrolux planerar sätta pris i leverantörsleden

En viktig fråga är hur stor del av verksamheten som bör sätta internt pris på koldioxid. Volvo Cars väljer att prissätta koldioxid i hela värdekedjan. Många företag som svarat på Aktuell Hållbarhets enkät nämner dock att koldioxidpriset enbart är satt inom den egna verksamheten, det vill säga i scope 1. En del företag, som till exempel Electrolux, berättar att de har ett pris på koldioxid för den egna verksamheten, och att de nu planerar att sätta ett koldioxidpris också i leverantörsleden, det vill säga scope 3.

Ett företag som deltog i Aktuell Hållbarhets enkät ställd mot Sveriges största börsbolag, och som uppger att det inte sätter eller planerar att sätta ett internt pris på koldioxid, är verkstadsjätten SKF.

”SKF utvärderar olika alternativ men har hittills inte bestämt något specifikt pris på koldioxid. I många fall är det mer intressant att titta på olika scenarion med olika priser på koldioxid. Detta gör vi redan i olika simuleringar kring strategiska beslut när det gäller exempelvis inköp av material samt investeringar. Vi tittar inte bara på koldioxidpriset utan också på priset på energi”, skriver SKF i en kommentar.

 

Så kan du sätta internt koldioxpris

Metod 1: Ta ut ett internt pris för varje enhet koldioxid som företaget släpper ut och som avviker från det marknadspris som företaget möter. Finansinspektionen menar att denna metod stärker företagets drivkrafter att styra resurser i verksamheten genom att fungera som en styrande skatt. Vissa företag har tagit detta ett steg längre och använder de interna avsättningarna för att bekosta koldioxidreducerande åtgärder som minskar företagets klimatpåverkan.

 

Metod 2: Sätt ett skuggpris på koldioxidutsläpp i den långsiktiga verksamhetsplaneringen. Här är internpriset en teoretisk kostnad som används i beslutsunderlaget för nya investeringar. Ett skuggpris kan enligt Finansinspektionen hjälpa företag att identifiera vilka investeringar som förblir lönsamma även om kostnaderna för utsläpp stiger.

 

Metod 3: Räkna fram ett implicit pris på företagets koldioxidutsläpp utifrån de utgifter som företag har för att uppfylla befintliga klimatkrav, som krav på energieffektivisering. På det sättet menar Finansinspektionen att företaget tydliggör de faktiska kostnader som finns för utsläppen och identifierar vilka åtgärder som kan få ner kostnaderna. Det ses av Finansinspektionen som ett första steg innan ett internpris sätts.

 


Ämnen i artikeln:

LedningssystemMiljöpolitikKoldioxidutsläpp

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev