söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

Sveriges återhämtningsplan: EU-stöd till bredband och klimat ersätter pengar till energieffektivisering av fastigheter

Publicerad: 1 mars 2022, 10:06

Som ett av de sista länderna i kön har nu Mikael Damberg och Sverige skickat ett nytt förslag på återhämtningsplan efter pandemin till EU. Foto: Getty Images och Duygu Getiren TT

EU-stöd till fastigheters energieffektivitet ersätts med ökad bredbandsutbyggnad och mer pengar till Klimatklivet. Det blev resultatet i den ändrade återhämtningsplan som Sveriges regering skickade in till EU i slutet av förra veckan.

Ämnen i artikeln:

Miljöpolitik

Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se


Som ett av de sista EU-länderna skickade regeringen i slutet av förra veckan in Sveriges uppdaterade återhämtningsplan till EU-kommissionen. Det handlar om EU:s så kallade återhämtningsfacilitet, det vill säga EU:s återhämtningspaket efter pandemin, som ska ge Sverige i ett bidrag på drygt 33 miljarder kronor under de kommande tre åren. 

Att det tagit sådan tid och att Sverige nu är sist i kön beror på ändringarna som regeringen tvingades göra på grund av M-SD-KD-budgeten som under hösten röstades igenom i riksdagen. Där plockades budgetposter bort som fanns med i den återhämtningsplan som tidigare hade skickats till EU-kommissionen.

När regeringen nu gjort om planen har ambition varit att göra så få ändringar som möjligt genom att plussa på åtgärder som är utredda och som är i linje med EU-kommissionens krav. Att gå en annan väg och utreda helt nya åtgärder hade enligt handläggare på finansdepartementet tagit fler månader. 

Här är ändringarna i återställningsplanen

• Stödet till Klimatklivet ökar med 2,85 miljarder kronor till totalt 8,2 miljarder kronor.

• Stödet till bredbandsutbyggnad ökar med 2,7 miljarder kronor till totalt 4,7 miljarder kronor.

• Stödet till energieffektivisering av flerbostadshus minskar med 3,45 miljarder kronor till 600 miljoner kronor.

• Stödet till forskning inom digitalisering på 2,41 miljarder kronor tas bort helt ur planen. 

Den största förändringen jämfört med den ursprungliga planen finns i stödet till energieffektivisering av flerbostadshus där den sökta finansieringen från EU ursprungligen var på 4,05 miljarder kronor. 

Av det stödet återstår nu endast 600 miljoner kronor. Det här stödet i återhämtningsplanen var både kopplat till villkoret om digitala satsningar och klimatsatsningar. Därför har de 3,4 miljarder kronor som plockats bort ersatts med satsningar på bredbandsutbyggnad och pengar till Klimatklivet, ett program där ges stöd till åtgärder som på olika sätt syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. 

Klimatklivet finansieras av EU i det nya förslaget med ytterligare 2,9 miljarder kronor och bredbandsutbyggnaden tillförs 2,7 miljarder jämfört med tidigare förslag.

För att slutligen få till en återhämtningsplan inom EU:s återhämtningsfacilitet som landar på de 33 miljarder kronor som Sverige har beviljats stryks en punkt helt och hållet. Det handlar om ett bidrag till forskning inom digitalisering på 2,41 miljarder kronor. 

Av kostnaderna i den svenska planen kan nu 44 procent kopplas till klimatomställningen och 20 procent till den digitala omställningen enligt kriterierna från EU.

När Sverige nu slutligen har gjort sin läxa ska EU-kommissionen granska den svenska planen och nästa steg blir att kommissionen publicerar sitt förslag till genomförandebeslut. Därefter kommer rådet att besluta om planen. Pengarna betalas sedan ut utifrån de mål och delmål som satts i planen. 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev