onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

Täby kritiseras för skönmålning av sitt klimatarbete i Miljöbästa kommun

Publicerad: 25 maj 2022, 07:25

”Det är viktigt att rankningen används seriöst av kommuner och att de ser den som ett verktyg för att förbättra sitt miljöarbete”, säger Aktuell Hållbarhets chefredaktör Ylva Bergman Foto: Täby kommun

Täby kommun anklagas för skönmålning av sitt klimatarbete i rankningen Miljöbästa kommun. ”Viktigt att rankningen används seriöst”, säger Aktuell Hållbarhets chefredaktör Ylva Bergman.

Ämnen i artikeln:

Miljöpolitik

KT


I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet får Täby kommun kritik för att skönmåla sitt klimatarbete och för att ha svarat ja på flera enkätfrågor i Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun utan att uppfylla de krav som ställs för ett ja-svar.

Bakom kritiken står nätverket Ett hållbart Täby som har begärt ut och gått igenom kommunens svar på enkäten. 

På åtta av frågorna där Täby kommun svarat ja, menar Ett hållbart Täby att kommunen inte lever upp till de krav som ställs. Det gäller bland annat frågor om samhällsplanering, koldioxidbudget och klimatpåverkan från livsmedel.

– Det här är inget man kan ta lättvindigt på. Det är val snart och klimatfrågan har seglat upp som en valfråga i Täby. Det är väldigt många Täbybor som vill ha ett seriöst klimatarbete, säger Ulla-Marie Petersson, samordnare för Ett hållbart Täby, till Aktuell Hållbarhet.

Det är väldigt många Täbybor som vill ha ett seriöst klimatarbete.

Aktuell Hållbarhet har efter att debattartikeln publicerades gått igenom Täby kommuns svar och kan konstatera att det utifrån det underlag som kommunen lämnat in inte går att utläsa om de uppfyller kraven i de utpekade frågorna eller inte. Sett till de motiveringar som Täby kommun har lämnat i sina fritextsvar, ser det dock ut som om ja-kraven inte är uppfyllda för flera frågor.

En fråga som Ett hållbart Täby pekar ut är den om kommunen har ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i sina matserveringar. Arbetet ska enligt kravställningen innefatta mätning av klimatpåverkan från livsmedel och minskningar ska kunna påvisas.

Täby kommun hänvisar här till en årlig uppföljning i sitt miljöbokslut. I miljöboksluten för åren 2019-2021 nämns dock inte klimatpåverkan från livsmedel. Däremot finns uppföljningar av andelen ekologiska livsmedel, som ska ligga på 30 procent.

– I Krav-märkningen ingår klimatpåverkan, så vi menar att det finns en koppling där. Huruvida det sedan räcker för ett ja-svar eller inte är svårt för oss att säga. Det är inte vår uppgift att bedöma anser jag, säger Täby kommuns hållbarhetschef Gregor Hackman.

En annan fråga där Ett hållbart Täby tycker att Täby inte uppfyller ja-kraven är om kommunen i arbetet med sin koldioxidbudget har sammanställt vilka åtgärder som behövs för att ligga i linje med målen i Paris-avtalet. 

Täbys hållbarhetschef Gregor Hackman hänvisar här till en lista på klimatåtgärder på kort och lång sikt som finns att läsa på Täby kommuns hemsida. 

Där saknas dock siffersatta mål, liksom uppföljningar.

– Om man inte har åtgärder med beräkningar för hur mycket utsläppen ska minska, så är det ingen budget. Jämför till exempel med kommuner som har ett seriöst klimatarbete, som Uppsala och Helsingborg, säger Ulla-Marie Petersson.

För vidare kommentarer hänvisar Gregor Hackman till politikerna i Täby kommun som ska återkomma med ett svar på debattartikeln.

Aktuell Hållbarhets undersökningsmetod, som delvis bygger på självskattningar från kommunerna – men också på klimatdata samt statistik från tio externa källor – kritiseras också av Ett hållbart Täby.

– Det här kan få stora konsekvenser på lokal nivå, då man till exempel i Täby använder undersökningen som ett sätt att sätta mål för och utvärdera sitt eget hållbarhetsarbete, säger Ulla-Marie Petersson.

Enligt Ylva Bergman, chefredaktör för Aktuell Hållbarhet, är det problematiskt om kommuner svarar ja trots att de inte uppfyller de uppställda kraven. 

Vi förutsätter förstås att kommunerna svarar seriöst och sanningsenligt.

– Vi förutsätter förstås att kommunerna svarar seriöst och sanningsenligt, samtidigt får vi ta på oss om vissa frågor varit för luddiga, säger hon.

Det är viktiga synpunkter som Ett hållbart Täby framför, menar hon.

– Vi kommer att arbeta vidare med att formulera frågorna så att det inte ska gå att tolka vitt och brett eller svara felaktigt. Det är ett förbättringsarbete som pågått hela tiden som rankningen funnits. Men vi har inte möjlighet att följa upp och granska alla 290 kommuners svar i detalj. Här är vi beroende av att lokala medier och grupper som Ett hållbart Täby tar arbetet vidare och granskar kommunerna, precis som nu gjorts. Det är också därför all data är öppen och tillgänglig. Vi välkomnar också samarbete med externa partners som kan hjälpa oss förbättra vår rankning, som faktiskt är den enda av så stor omfattning i Sverige. Vi uppmanar kommuner att använda den för att bli bättre, inte för att skönmåla verksamheten, om så nu är fallet, säger Ylva Bergman.

Läs mer: Ett hållbart Täbys debattartikel 

Läs mer: Replik av Täby kommun 

Läs mer: Så gjorde vi rankningen 2022  

Läs mer: Vanliga frågor och svar om rankningen Miljöbästa kommun  

Läs mer: Här är enkätfrågorna till Miljöbästa kommun 2022 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev