tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljöpolitik

Tung hållbarhetsonsdag i EU

Publicerad: 21 april 2021, 15:22

EU presenterade en rad beslut och förslag som berör företags hållbarhetsarbete på onsdagen.

Foto: Getty

En rad viktiga hållbarhetsbeslut och förslag presenterades i EU under onsdagen. Bland annat kunde EU presentera en fastlagd klimatlag, ett slutligt förslag på den omdiskuterade gröna taxonomin och nya förslag på hur kraven på hållbarhetsredovisning ska utvidgas.

Ämnen i artikeln:

KlimatlagMiljöpolitik

JR


Vad gäller taxonomin så står det nu klart att EU-kommissionen står fast vid att tills vidare utesluta fossil gas och kärnkraft ur taxonomin. Därmed negligerades kraven på att ändra taxonomiförslaget som åtta länder lämnade så sent som i går, tisdag. Det slutliga taxonomiförslaget som presenterades i dag är också i övrigt väldigt likt det läckta förslag som Aktuell Hållbarhet och andra medier rapporterat om de senaste veckorna. 

På morgonen meddelade EU också att trilogen mellan EU:s ministerråd och EU-parlamentet om den så kallade klimatlagen nu var avslutad och att EU därmed åtar sig att kapa koldioxidutsläppen med 55 procent till år 2030 jämfört med nivån för år 1990. 

På en presskonferens på onsdagseftermiddagen förklarade Marcel Haag, direktör för EU-kommissionens generaldirektorat för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, att taxonomin och EU:s satsning på gröna finanser är en viktig pusselbit för att nå de nya kraven i klimatlagen. 

– Att minska utsläppen i linje med den nya klimatlagen kommer att kosta pengar. Här spelar en hållbar finanssektor en avgörande roll och taxonomin är en central del av den gröna omställning som Europas finanssektor nu gör, säger han. 

Under presskonferensen försökte Marcel Haag efter bästa förmåga svara på en rad frågor kring taxonomins syn på kärnkraft och fossilgas samt på frågor om redovisningskrav för skogsägare och hållbarhetsaspekter kring biobränslen. Marcel Haag poängterade här att taxonomin framöver kommer att vara föränderlig och att inget i den är hugget i sten. 

– Det är viktigt att förstå att taxonomin kommer att förändras över tid i takt med att vetenskapen och tekniken gör framsteg. Bilden av vad som är hållbart i dag kommer att skilja sig från bilden av vad som är hållbart i morgon. 

Branschorganisationen Svebio meddelade på eftermiddagen att den är mycket kritisk till de delar av taxonomin som handlar om biodrivmedel. 

”Vi ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när vi nu läser det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar. Kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel. Och man föreslår ett byråkratiskt regelverk med klimatplaner för enskilda skogsägare, inklusive för mycket små skogsskiften”, säger organisationens vd Gustav Melin i en kommentar.

Också den svenska miljörörelsen är kritisk, både till taxonomin och till den nya klimatlagen. 

”Kommissionen gav efter för Sverige och Finland och dess industrier. De föreslagna kriterierna för skog och bioenergi är inte mer än greenwash som uppmuntrar finansiering av i princip all avverkning och förbränning av träd, helt emot råd från experter och forskare”, säger företrädare för Greenpeace i en kommentar. 

”Målet är helt otillräckligt för att vi ska klara av att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Nu måste Sveriges regering verka för att genomförandet av lagen leder till ännu större utsläppsminskningar”, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén i en kommentar gällande den nu klubbade klimatlagen. 

I dagens åtgärdspaket från EU-kommissionen ingick också ett nytt direktiv om företags hållbarhetsredovisning. Det nya förslaget reviderar och skärper de nuvarande reglerna för hållbarhetsredovisning. Det innebär bland annat att kraven på hållbarhetsredovisning utvidgas till att omfatta ”alla stora företag och alla börsnoterade företag”. Enligt EU-kommissionen innebär det att ytterligare nästan 40 000 europeiska företag, från dagens 11 000 företag, kommer att avkrävas hållbarhetsredovisning. Exakt vad det nya förslaget betyder för företag i Sverige, som redan har en striktare tolkning av EU:s redovisningsdirektivet, är oklart.  

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev