lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

Algbränslets verkliga potential kartlagd

Publicerad: 21 april 2011, 08:21

Odling av alger för produktion av bränsle har ifrågasatts. Men en ny studie hävdar att ett av de största problemen, vattenförbrukningen, går att lösa. USA skulle kunna sänka sin drivmedelsimport av olja med 17 procent om bara en del av algbränslets potential utnyttjas.

Ämnen i artikeln:

CleantechForskningGreentechIngenjörMiljöteknikTeknik

Algodling i stor skala för att framställa biobränsle kan ge USA möjlighet att sänka oljeimporten för drivmedel med 17 procent. Det är också möjligt att sänka vattenförbrukningen rejält vid odling. Det hävdar ett forskarlag vid den amerikanska energimyndighetens Pacific Northwest National Laboratory.

Till grund för studien ligger en omfattande undersökning av förutsättningarna i USA. Dels har forskarna skapat en nationell geografisk databas där bland annat topografi, befolkning och markanvändning har kartlagts. Databasen rymmer information med en noggrannhet på 30 meter. Forskarna har också sammanställt 30 års meteorologisk data. Med informationen har forskarna beräknat den mängd alger som realistiskt kan produceras för varje timme på varje plats.

– Alger har varit föremål för diskussioner kring biobränsle, men ingen har har förrän nu detaljstuderat hur stor produktionen i USA skulle kunna bli, och hur mycket vatten och land det skulle kräva. Den här forskningen ger de förutsättningar som krävs för att fatta bättre beslut kring förnybar energi , säger Mark Wigmosta, hydrolog och huvudansvarig för studien, i en kommentar.

Lösningen på den höga vattenförbrukningen är att odla i regioner med mycket sol och fuktigt klimat. Det innebär gulfkusten, de sydöstra havskusterna och kring större sjöar i USA. Alger kan visserligen odlas i slutna dammar och saltvaten men förutsättningarna i studien har varit odling i sötvatten och öppna dammar.

Slutsatsen är att nära 800 miljoner kubikmeter algolja kan produceras i USA. Det motsvarar 17 procent av den mängd olja USA importerar för drivmedel. En yta motsvarande South Carolina behöver då odlas upp. Forskarna bedömer vidare att det produktion av 3,8 liter olja fordrar 1,3 kubikmeter vatten. Mängden vatten motsvarar en fjärdedel av USA:s totala konsumtion av bevattningsvatten. Teoretiskt skulle upp till 48 procent av oljeimporten kunna ersättas med algbränsle, men då fordras större mängd vatten och mer odlingsbar mark per framställd liter drivmedel.

Jonnie Wistrand

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev