fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

Bara en tredjedel av kommunerna har ett systematiskt arbete för att effektivisera transporter

Publicerad: 18 maj 2022, 09:34

Lastbilscentral. Foto: 1933bkk

Bara 35 procent av kommunerna har ett systematiskt arbete för att effektivisera transporter i verksamheten, visar Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun som publiceras i sin helhet på torsdagen.

Ämnen i artikeln:

Hållbara TransporterFossila Bränslen

BA


Bara 35 procent av kommunerna, 102 stycken, har ett systematiskt arbete för att effektivisera och minska transportbehovet i den kommunala verksamheten, till exempel genom samdistribution, samåkning eller effektivare logistik. Det framgår av året enkätsvar i rakningen Miljöbästa kommun. Detta trots att transporteffektivisering är minst lika viktigt för att minska utsläppen som att byta till fossilfria bränslen. 

46 procent, eller 132 kommuner, svarar nej på frågan och 19 procent, 56 kommuner, svarade inte alls.

De kommuner som prioriterar frågan väljer olika vägar. Det kan handla om nya fordon med mer bränsleeffektiva motorer, sparsam körning, ruttoptimering, samdistribution med mera. En tydlig trend i år är ett genomslag för cykel som transportlösning. Det handlar om förmånscyklar till personalen, eller lånecyklar för kortare resor under arbetstid. 

Många kommuner har också tagit steg framåt när det gäller samdistribution av varor och det har blivit allt vanligare med lösningar där flera kommuner samarbetar. 

Av de kommuner som svarat nej på frågan finns en kategori av små kommuner med stora avstånd som menar att samordning är svår att få till av den orsaken. Bland nej-svaren finns också kommuner som gör mycket, men som menar att arbetet inte är systematiskt på ett sådant sätt att det går att uppfylla kraven för ett ja.

Läs fler nyheter från Miljöbästa kommun

Var femte kommun fortsätter ställa miljökrav vid markanvisning – trots omstridd lag som förbjuder särkrav

Nästan inga kommuner ställer cirkulära krav vid byggnationer

Allt färre kommuner har en kemikalieplan

Allt fler kommuner implementerar Agenda 2030 i verksamheten

Få kommuner ställer krav på cirkularitet vid IT-upphandlingar

Flera kommuner nästan framme vid helt fossilfria transporter

Över hälften av kommunerna har ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev