söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

Coronarestriktioner har minskat luftföroreningar i svenska städer

Publicerad: 29 maj 2020, 09:14

På Horsgatan i Stockholm har corona-perioden inneburit markant lägre utsläpp av koldioxid, den orange linjen. Den blåa linjen anger medelvärdet för åren 2015-2019 under vecka 3-18. Foto: Helena Landstedt TT/Diagram Naturvårdsverket

Preliminära resultat från kommuner runtom i Sverige visar att halterna av luftföroreningar generellt sett har varit lägre under 2020 jämfört med tidigare år. På flera platser kan man se en tydlig minskning av halterna sedan restriktionerna för covid-19 introducerades.


Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se


Naturvårdsverket har jämfört hur halterna av bland annat kvävedioxid har sett ut i svenska städer under corona-perioden vecka 3-18 och jämfört med motsvarande veckor för åren 2015–2020. 

Mätningarna visar på tydliga minskningar av luftföroreningen kvävedioxid i gatumiljö på flera platser som till exempel Stockholm, Umeå, Sundsvall och Karlstad. 

Naturvårdsverket menar att detta sannolikt till stor del beror på minskad trafik, men att andra faktorer också spelar in, som meteorologi och att vintern varit mildare rent generellt. 

Det finns viss variation i data, där till exempel Malmö visar det motsatta och har ökade halter under våren, orsaken till detta är ännu inte klarlagt och kan bero på flera olika faktorer, enligt Naturvårdsverkets experter.  

Minskningen under våren är mindre tydlig för luftföroreningar som partiklar i storlekskategorierna PM10 och PM2,5. Under vecka 13 i år observerades förhöjda halter av partiklar i kategorierna PM10, PM2,5 och sot, vilket orsakades av att luftföroreningar transporterades in till Sverige från övriga Europa.

Naturvårdsverket poängterar att mätdata som analyserats är preliminära och ännu inte har kvalitetsgranskats av alla kommuner och skriver:  

”Det är därför viktigt att inte dra för långtgående slutsatser i det här läget – en djupare analys som tar hänsyn till alla faktorer som kan påverka halterna behöver genomföras.”

 

 

 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev