Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

”Elbusspremien riskerar att döda kollektivtrafikmarknaden för andra miljöbränslen”

Publicerad: 25 maj 2016, 04:11

DEBATT Det skulle slå hårt mot landets lokala biogasproducenter, skriver Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken.


Ämnen i artikeln:

Klas GustafssonTekniska verkenBussarBiogas

I höstas lanserade regeringen ett förslag om en särskild premie för investeringar i elbussar för kollektivtrafik. I våras gick förslaget ut på remiss, men redan nu går Energimyndigheten ut med information om ansökningsförfarande och tänkt storlek på premien. Totalt föreslås 350 miljoner kronor delas ut fram till 2019.

Initiativet är i grunden positivt då den svenska bussflottan i dag huvudsakligen körs på fossila bränslen. En övergång till eldrift skulle resultera i en avsevärd minskning av kollektivtrafikens klimatpåverkan. Problemet med förslaget är att det främjar en specifik teknik vilket effektivt riskerar att döda kollektivtrafikmarknaden för alla andra miljöbränslen. Det gäller inte minst den befintliga kollektivtrafik som i dag körs på biogas.

I dag drivs 14 procent av busstrafiken på fordonsgas. Nationellt är biogasinnehållet i fordonsgasen över 70 procent (2015) och i vissa regioner betydligt högre, exempelvis i Östergötland där mer än 95 procent av fordonsgasen är tillverkad lokalt genom rötning av organiskt avfall.

En övergång från biogasdrift till eldrift skulle leda till ökad negativ klimatpåverkan. Biogasen är nämligen i princip helt klimatneutral till skillnad från el där fossila bränslen fortfarande ingår i produktionsmixen, särskilt vid hög efterfrågan. Dessutom kan el, till skillnad från biogas och andra biodrivmedel, enkelt exporteras till våra grannländer och ersätta fossil elproduktion där vilket ger direkt ökad global klimatnytta. Ur energisystemsynpunkt är biogas således överlägset el som fordonsbränsle.

Buss_Östergötland

Med en premie för inköp av just elbussar kommer det bli mycket attraktivt för landets kollektivtrafikoperatörer att satsa på just denna teknik. Det gäller även när det är dags att ersätta dagens flotta av biogasbussar vilket skulle slå hårt mot landets lokala biogasproducenter. En minskad efterfrågan på biogas i kollektivtrafiken kommer på sikt påverka busstillverkarnas satsningar vilket riskerar att leda till att biogasen helt försvinner som bränsle på denna marknad.

Detta skulle vara olyckligt av flera skäl, bland annat eftersom många biodrivmedel skapar andra nyttor än de som eftersträvas i förslaget. Exempelvis tillverkas en stor del av biogasen lokalt i den region där den används vilket skapar arbetstillfällen. Tekniska verkens biogasverksamhet bedöms exempelvis ha resulterat i omkring 300 lokala arbetstillfällen.

En minskad biogasanvändning hotar naturligtvis dessa lokala biogasekonomier. En minskad biogasanvändning skulle också avsevärt försämra kommunernas möjligheter att uppfylla sina åtaganden avseende separat insamling av matavfall. Vidare skulle produktionen av ekologiska grödor minska då den i dag är beroende av den biogödsel som biogasproduktionen ger upphov till.

Elfordon har definitivt en roll i vår framtida fordonsflotta, men det vore oklokt att stödja deras introduktion på bekostnad av andra miljöbränslen. Därför måste premiesystemet främja bästa möjliga teknik utifrån de mål som eftersträvas, exempelvis minskad klimatpåverkan. Detta uppnås enklast genom att låta styrmedel av denna typ vara teknikneutrala så att olika miljöbränslen kan konkurrera med varandra på lika villkor.

Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.