Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

Kågeson: Elbilar ger ingen klimatnytta

Publicerad: 12 augusti 2010, 10:28

Först efter år 2030 kommer elbilar ge klimatnytta. Idag är elbilar ett sämre klimatalternativ än bilar med förbränningsmotorer, hävdar forskaren Per Kågeson i en färsk rapport.

Ämnen i artikeln:

MotorElbilar

Den välkände miljöforskaren Per Kågeson har på uppdrag av branschorganisationen Bilsweden skrivit rapporten ”Klimateffekten av elektrifierad vägtrafik".

Rapportens slutsats är att ”det kommer att ta lång tid innan elektrifieringen av personbilarna ger en betydande positiv effekt på vägtrafikens direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser.”

Kågeson konstaterar alltså att introduktionen av elbilar i Sverige och EU inte kommer att göra nämnvärd klimatnytta de kommande 20 åren. I rapporten görs en djupgående analys av den europeiska elproduktionen, efterfrågan på den och dess framtida utveckling de kommande decennierna. Även den övriga drivmedelsutvecklingen tas med som en parameter i den troliga utvecklingen.

Dåligt för klimatet och sämre än bensin?

Det främsta skälet till att elbilen inte kommer att medföra någon klimatnytta är att den ökade efterfrågan på el tvingar fram marginalel som framställs med brun- och stenkol som källa. Dessa två energikällor ger enligt Kågeson upphov till stor negativ klimatpåverkan, så stor att den till och med överstiger fossilbränsledrivna fordon.

”Brytpunkten föreligger ligga bortom 2030. Först då kan man förvänta sig att ökad efterfrågan på el för fordonsdrift leder till minskade utsläpp av klimatgaser.” skriver Kågeson i slutsatsen i sin rapport.

Kågeson skriver vidare i sin rapport att livstidsklimateffekten för nyregistrerade elbilar kommer att bli positiv först någon gång mellan 2020 och 2025, men att den kan senareläggas av flera skäl, exempelvis återstudseffekten som innebär att bilägare sannolikt kommer att köra mer eftersom det är billigare att köra på el än på fossila bränslen.

”Eftersom klimateffekten på kort sikt riskerar att bli negativ och brådska till följd av högt uppskruvade förväntningar och omfattande subventioner kan leda till mer eller mindre tillfälliga bakslag, kanske det vore bättre att inte ha för bråttom?”

Kågeson menar dock att marknadsintroduktionen måste komma igång på bred front under de närmaste åren om ett så högt ställt mål som 50 procent år 2035 ska infrias.

Jakob Lagercranz har tidigare arbetat på Greenpeace och är idag ordförande på organisationen Gröna Bilister. Han har läst Kågessons rapport och han ger Kågesson rätt – i varje fall på väsentliga punkter.
– Per Kågesson gör en välbehövlig genomgång av de förändringar som måste till för att stödja en elektrifiering av vägtrafiken. Han noterar att utan styrning kommer den extra el som behöver tillföras elmarknaden komma från dagens Europeiska elmix. Då är elbilens miljönytta marginell.

Jakob Lagercranz tycker emellertid att man också måste räkna med elbilarna som en del av omställningen till en grönare energimix.
– Om man redan från början ställer krav på att elbilarna skall laddas med miljömärkt el, som bland annat utesluter kärnkraft och fossilbaserad el, kan istället en elektrifiering av delar av vägtrafiken vara en viktig maktfaktor i omställningen, säger han.

Vi måste enligt Jakob Lagercranz se dynamiskt på utvecklingen, och tillåta oss att stödja de energiformner som leder till den minst miljöpåverkande elproduktionen. Men det kräver enligt Lagercranz en medveten och styrd upphandling av bränslen, el till elbilar likaväl som rinnande bränslen till fordon.
– I grunden är ändå den grönaste kilowatten den sparade. Energieffektivare bilar, och alternativ till att behöva ta bilen, är mål som måste ligga som en ande över allt miljöfordonsarbete i framtiden, säger han.

Läs hela rapporten här

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev