Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

Mattias Goldmann: Följ OECD:s råd om transporterna!

Publicerad: 12 juni 2014, 09:29

Nuvarande som kommande regering – oavsett sammansättning – bör reflektera ordentligt över OECD:s väl argumenterade invändningar mot dagens transport- och energipolitik. Det skriver Fores vd Mattias Goldmann.

Ämnen i artikeln:

ForesNaturvårdsverketOecdRiksrevisionen

Sveriges miljö- och klimatarbete får högt betyg i OECD:s nya granskning, som särskilt lyfter fram vår ”decoupling”, där vi samtidigt lyckats öka tillväxten och minska vår klimatpåverkan. OECD slår fast att transporterna är nyckeln till en fortsatt minskad klimatpåverkan och berömmer målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Men såväl den nuvarande som kommande regering – oavsett sammansättning – bör reflektera ordentligt över OECD:s väl argumenterade invändningar mot dagens transport- och energipolitik:

- Det skattemässiga undantaget för biobränslen är ett dyrt sätt att minska växthusgasutsläppen”. De sämsta biobränslena på marknaden minskar klimatpåverkan med 35 %, de bästa med över 90 %, ändå har de samma skattebefrielse. Det är suboptimalt, och baseras på ett undantag som vi inte vet hur länge EU låter oss behålla. Regeringen bör skyndsamt låta utreda en beskattnings- och kvotmodell för biodrivmedel i linje med den Tyskland redan fått godkänd av EU, med högre stimulans ju större klimatnyttan är.  
- Reformera den skattemässiga behandlingen av tjänstebilar samt reseavdrag vid bilpendling.” Den som har tjänste- eller förmånsbil står bara för en bråkdel av totalkostnaden och man får milersättning i bilen men inte på cykeln, och inget avdrag alls om man jobbar distans. Detta stimulerar överkonsumtion av resor i egen bil, vilket drabbar klimatet. Nästa regering bör sträva efter ett transportslagsneutralt system och införa starkare klimatincitament för förmånsbilar.  
- Energiskatten på diesel är hälften så hög som på bensin. Den högre fordonsskatten för dieselbilar är ett olämpligt substitut”. Även EU-kommissionen har kritiserat Sveriges skattelättnader för fossildieseln, som både drabbar klimatet och den lokala luftkvaliteten och därmed hälsan. Kommande statsbudgetar bör fortsätta ökningen av fossildieselns energibeskattning, eventuellt delvis ersatt av en klimatdriven kilometerskatt för tung trafik.  
- Det har tagits få initiativ för att minska utsläppen från tunga transportfordon”. Över 99% av lastbilarna går på fossil diesel, och vår kommande sammanställning av remissvaren på FFF-utredningen visar ett mycket brett stöd för incitament att stimulera omställning. Redan 2015 bör en supermiljölastbilspremie införas, med ett bonus-malus system så fort det finns officiella utsläppsvärden för lastbilar.  
- Planeringen och utvecklingen av transportinfrastruktur skulle kunna göras mer förenlig med klimatmålen.” Liknande kritik har framförts bl.a. av Riksrevisionen och Naturvårdsverket. Riksdagens och regeringens processer bör säkerställa att alla större infrastrukturplaner bidrar till att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030 och inte har någon nettopåverkan på klimatet år 2050.  
- Påskynda införandet av alternativ till personbilar”. Ökad andel kollektivtrafik, cykling och distansarbete är viktiga delar i att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, men har ingen framträdande roll i debatten. Kommande regeringsförklaring bör innehålla ett nationellt mål för minskat bilberoende, vilket kräver stimulans till alternativen.

OECD:s rekommendationer syftar till större klimatnytta till mindre kostnad, men genomförandet förbättrar också möjligheten att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Alla partier som vill att Sverige ska ut ur fossil-eran bör presentera hur de vill omsätta rekommendationerna i politiska beslut.

Mattias Goldmann
Vd
Fores med 2030-sekretariatet

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev