Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet menar att politiker, transportköpare och andra aktörer behöver prioritera transporteffektiva lösningar.

Foto: Hossein Salmanzadeh/TT

Nytt bränsle räcker inte: ”Företagen behöver jobba med transporteffektivitet”

Forskare menar att arbetsgivare som bidrar till att subventionera bilar konkurrerar med hållbart resande – även om bilen drivs på el. Istället bör fokus ligga på att främja transporteffektivt resande såsom kollektivtrafik, cykling och ökat nyttjande av delade mobilitetstjänster.

Publicerad: 16 december 2020, 07:31

Tobias Persson

tobias.persson@aktuellhallbarhet.se

Arbetsgivare bör avstå från att tillhandahålla subventioner för tjänste- och förmånsbilar även om de är helt eldrivna. Den slutsatsen drar forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet i en ny rapport om hållbar elektrifiering av transportsektorn. 

– Om du är en arbetsgivare som säger hos oss är det lätt att välja elbil och vi fixar billig parkering med tillgänglig laddning. Då bidrar du som arbetsgivare i att konkurrera med hållbart resande. Det blir då teoretiskt färre anställda som vill åka buss, cykla eller gå till jobbet, säger Mats-Ola Larsson, projektledare inom hållbar mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Även eldrivna bilar bidrar till trängsel, buller och behov av infrastruktur som konkurrerar med mer yt- och transporteffektiva lösningar. Om bil är nödvändigt bör arbetsgivare styra mot eldrivna alternativ.

– Självklart är det bra att anställda vill välja elbil. Gör det lätt att ladda, men ta marknadsmässigt betalt. Företag bör undvika att subventionera mer bilkörande än nödvändigt, säger Mats-Ola Larsson. 

I rapporten höjs en varning om produktionen av batterier till laddbara bilar. Data från Internationella Energimyndigheten, IEA, visar på kraftigt ökade behov av sällsynta metaller och mineral såsom litium och kobolt för att elektrifiera transportsektorn. Det i sin tur medför utmaningar kopplat till andra hållbarhetsfaktorer. 

– Det är väldigt tydligt nu att eftersom efterfrågan ökar för metaller och mineral så blir det en fråga om sociala rättigheter i delar av världen och hänsyn till biologisk mångfald, säger Mats-Ola Larsson.

EU-kommissionen håller på att ta fram ny lagstiftning som ska främja lokal och hållbar brytning av kritiska metaller och mineral samt att öka återvinningsgraden för batterier. Men Mats-Ola Larsson påpekar att material i produkter i realiteten aldrig återanvänds till 100 procent, vilket skapar ett behov av att kombinera höga krav på återvinning med ett effektivt användande av resurser. 

För politiker, transportköpare och andra aktörer innebär det att vi i framtiden behöver prioritera transporteffektiva lösningar. Forskarna på IVL Svenska Miljöinstitutet menar att det finns ett behov av att främja mer kollektivtrafik, cykel, gång och nyttjande av delningstjänster för transporter. Detta behöver kompletteras med effektiva transportupplägg och smart stadsplanering även om transporterna är eldrivna.

– Syftet är att främja upplägg som ger mer transport per utvunnen enhet material, säger Mats-Ola Larsson.

Tjänste- och pendlingsresor hör ihop

Företag som vill arbeta med att ändra anställdas mobilitet bör ta itu med tjänsteresor och pendlingsresor på samma gång eftersom de hänger tätt ihop. Det säger Jesper Johansson, vd på Transformo som hjälper företag att minska transportutsläpp med hjälp av det KTH-utvecklade verktyget CERO. 

– Det går att arbeta med den ena eller andra men effekten blir bättre av att kombinera, säger Jesper Johansson. 

Nyckeln till att framgångsrikt minska transportutsläppen ligger enligt Jesper Johansson i att tänka i termer av successiva förflyttningar till mer hållbara alternativ. Det kan exempelvis handla om mål och åtgärder för att en viss andel av personalstyrkan ska ställa bilen och cykla eller åka kollektivtrafik till jobbet, eller att öka andelen resfria möten – även efter corona. 

Så angriper CERO transportutsläppen

1. Gör en ordentlig genomlysning av anställdas resor i tjänsten samt till och från jobbet.

2. CERO:s verktyg analyserar vad resorna

innebär i termer av kostnader samt påverkan

på miljö och hälsa.

3. CERO arrangerar en workshop med nyckelfunktioner på bolaget; gärna högt uppsatta personer inom HR, ekonomi,

IT med mera. Under workshopen arbetas en

handlingsplan fram med olika åtgärder, exempelvis en förflyttning från bil- till cykelpendling för ett visst antal anställda. CERO:s verktyg visar effekter av åtgärderna.

4. Efter workshopen ska varje enskild åtgärd

i handlingsplanen ha en person som är ansvarig för genomdrivande och uppföljning. 

Jesper Johansson påpekar att det är mycket viktigt att företagen jobbar strukturerat och långsiktigt. Förändringar i styrande policies är nödvändiga för att uppnå minskade koldioxidutsläpp och reskostnader och samtidigt behålla personalens acceptans.

Att som arbetsgivare gå in och styra hur anställda transporterar sig utanför arbetstid kan dock vara känsligt. Jesper Johansson lyfter därför i första hand fram förslag på åtgärder som främjar hållbart resande, exempelvis för ökad cykling. 

– Överflyttning till cykel handlar först och främst om att man ser över sin fysiska infrastruktur på kontorsplatsen. Man kan exempelvis se över om det finns tillräckligt med omklädningsrum, duschar och säkra parkeringsplatser som täcker upp behoven. 

Ett alternativ är också att företaget erbjuder anställda att vara med i projekt för att testa nya pendlingsvanor. 

– Då kan man försöka erbjuda de anställda som är vanebilister att testa cykelpendling under en period. Det kan exempelvis ske genom att företaget förser den anställda med en cykel och information om färdrutter. Vår erfarenhet är att den här typen av projekt leder till att en betydande del av vanebilisterna blir cyklister även på längre sikt. Detsamma gäller med kollektivtrafik, säger Jesper Johansson. 

Möjlighet till tillköp av kollektivtrafik

Mats-Ola Larsson lyfter också fram åtgärder för att främja ökat resande med kollektivtrafik. Några enstaka företag i Sverige har löst detta genom bussar som körs i egen regi, men det är oftast för kostsamt för att vara aktuellt för den bredare massan av företag. Ett alternativ är istället att vända sig till befintliga kollektivtrafiktrafikföretag och göra tillköp om man ser att det finns potential att öka resandet.

– Företag kan vända sig till kollektivtrafikföretagen, exempelvis SL eller Västtrafik, och säger att det finns potential till ökat resande är det möjligt att göra tillköp för att exempelvis få extra busar insatta under specifika tider. Det är många arbetsgivare som inte känner till att de kan vända sig direkt till kollektivtrafikföretagen, säger Mats-Ola Larsson.

Han menar dock att morötterna behöver kombineras med piskor. Företagen behöver helt enkelt skruva på flera åtgärder samtidigt för att nå ett hållbart resande. 

– Om du gör det effektivt att använda egen bil i tjänsten, exempelvis genom att subventionera parkering på jobbet kommer den anställda välja att fortsätta köra bil. Du som arbetsgivare är tvungen att styra detta, säger Mats-Ola Larsson.

Delad bil ett alternativ

Med knappt fem miljoner bilar i Sverige är det svårt att argumentera mot bilens nytta i samhället, även om den även kommer med vissa baksidor. Ett alternativ till företagsägda bilar eller subventionerade tjänstebilar är att vara med i en bilpool. En del företag har sina egna interna bilpooler vilket ökar bilarnas nyttjandegrad, men effekten kan i många fall bli ännu större om företaget abonnerar på en delningstjänst. 

– Sen är det även billigare för företag att vara med i en delad bilpool istället för att ha en egen bilflotta upp till ett visst antal körda kilometrar. Våra uträkningar för Volvo Cars Mobility visar att upp till 9 000 körda kilometrar per år blir det billigare för företag att vara med i bilpool eftersom man slipper kostnader för administration, service och försäkringar, säger Rebecca Johansson, seniorkonsult på Capgemini Invent. 

Capgemini Invent har tillsammans med Volvo Cars Mobilitys bildelningstjänst M tagit fram en rapport som visar på effekterna av en förflyttning från privatägd bil till medlemskap i bilpool. I arbetet har de bland annat använt offentliga data, intern och extern forskning samt genomfört kundundersökningar. 

Rapporten visar att inträdet i en bilpool tenderar att leda till att användaren kör mindre bil och kortare sträckor totalt. Samtidigt visar kundenkäterna att medlemskapet i bilpool nödvändigtvis inte leder till en utträngningseffekt för kollektivtrafiken, vilket många tidigare har trott. Dessutom tenderar de som går med i en bilpool att gå och cykla mer än tidigare. 

Uppgifterna i rapporten återspeglar i första hand privatpersoner som i dag står för majoriteten av M:s kunder. Per Holmblad, Vice President, Automotive på Capgemini Invent, tror att beteendeförändringar mot ökad delning kommer gå snabbare hos privatpersoner – vilket öppnar upp möjligheter för företag att gå med. 

”Det finns ett värde för företag att bygga sitt varumärke som en del av en hållbar rörelse.”

– En tjänstebil kan vara lite svårare att direkt ersätta med en bilpool eftersom tjänsten behöver vara utbredd där företaget är verksamt. För vissa företag är det akut relevant att börja titta på den här typen av lösningar redan nu medan andra behöver vänta på att infrastrukturen för tjänsten byggs ut, säger Per Holmblad.

Även om det kan finnas ett moment 22 inbyggt i omställningen till delade transporter ser Per Holmblad att det kan finnas anledningar för företag att stötta utvecklingen.

– Det finns ett värde för företag att bygga sitt varumärke som en del av en hållbar rörelse. En annan aspekt är hur företaget skapar syfte och kultur internt kring hållbarhet. Där handlar det till exempel om att skapa engagemang och motivation. För att skapa det behöver man också efterleva principerna. Att stötta bildelning är en sådan dimension, säger Per Holmblad.

Det här är ett utdrag ur rapporten Mobility Insights #2 från Di Mobilitet och Aktuell Hållbarhet. Här kan du läsa hela rapporten. 


Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.